Direct naar inhoud

Gezocht Lid Raad van Toezicht

| 29-09-2023 | Nieuws De Raad van Toezicht van Cito is via Wesselo op zoek naar een constructief-kritisch en deskundig lid Raad van Toezicht

De organisatie

Cito is een maatschappelijke organisatie met een stichting en een BV. Deze structuur, governance, is afgestemd met het Ministerie van OCW. Hierbij is kritisch gekeken naar de balans tussen de wettelijke taak en publieke taak enerzijds en de dienstverlening in de markt anderzijds.
Stichting Cito richt zich op de wettelijke en publieke taak en kent twee bedrijfsonderdelen: Centrale Toetsen en Examens (CTE) en CitoLab. Stichting Cito is 100% aandeelhouder van Cito BV.

Algemene profielkenmerken Raad van Toezicht

Cito streeft naar een Raad van Toezicht met spreiding van expertise op psychometrisch, onderwijskundig, juridisch, bestuurlijk en financieel gebied, die in gezamenlijkheid in staat is de strategie en het algemeen beleid te beoordelen en risico’s voor de continuïteit in te schatten.
De Raad van Toezicht geeft de Raad van Bestuur de ruimte om de statutaire taken uit te voeren en houdt daar toezicht op. Dat betekent ook dat de leden van de Raad van Toezicht oog hebben voor de wijze waarop objectieve beoordeling van kennis, inzicht en vaardigheden moet worden bevorderd. Kennis van en affiniteit met onderwijs is noodzakelijk.
Het profiel van de Raad van Toezicht beantwoordt als geheel aan de volgende criteria en competenties:
 • spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van één of meer aspecten van het
  organisatiebeleid;
 • spreiding van maatschappelijke ervaring;
 • oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;
 • kennis van en gevoel voor politieke/bestuurlijke verhoudingen en ontwikkelingen;
 • gevoel voor dienstverlening in het kader van een publieke context;
 • affiniteit met het bevorderen van de objectieve beoordeling van door leerlingen, studenten
  en cursisten verworven kennis, inzicht en vaardigheden;
 • expertise op het gebied van onderwijskunde/psychometrie;
 • kennis van vraagstukken op het gebied van het menselijk kapitaal en de menselijke
  verhoudingen;
 • juridische expertise;
 • financiële expertise;
 • bestuurlijke/toezichthoudende ervaring;
 • beschikking over een breed netwerk, relevant voor Cito.
Specifieke profielkenmerken vacature lid Raad van Toezicht – onderwijs
 • een actieve onderwijsbestuurder bij voorkeur in het primair en voortgezet onderwijs;
 • op de hoogte van actuele (landelijke) ontwikkelingen in de onderwijssector;
 • zo mogelijk ervaring als commissaris of toezichthouder in het semipublieke domein;
 • goed netwerk in het onderwijs(veld).

Aanvullende criteria voor deze vacature:

 • flexibele inzetbaarheid, beschikkend over voldoende tijd (12 dagen p/jaar);
 • actief in hoofdfunctie.
Afgezien van de beperkingen die voortvloeien uit de relevante codes (v.w.b. incompabiliteiten) en de Wet Bestuur en Toezicht (v.w.b. cumulaties) geldt dat niet tot lid van de Raad van Toezicht benoembaar zijn:
 • personen die belangen hebben die strijdig zijn met die van Cito of van tot Cito behorende
  bedrijven, instituten of instellingen;
 • personen die in dienstbetrekking staan tot bedrijven, instituten of instellingen die
  concurrerend zijn met Cito of met de tot Cito behorende bedrijven, instituten of instellingen;
 • personen die in dienstbetrekking staan tot de arbeidsorganisatie waar een lid van de Raad
  van Toezicht werkzaam is.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via wesselopublicvalue, nrccarriere en Intermediair. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina van Raad van Toezicht.

Zoeken