Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Instructie digitale examens vmbo

Werken met Facet en Autoplay

Als voorbereiding op de digitale examens vmbo, kunnen je leerlingen prima de examens van 2022 maken in Facet. Willen je leerlingen een examen maken van voor 2019, dan gebruiken ze Autoplay.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Digitale examens maken?

 • Veel mbo-leerlingen gebruiken voor het maken van de examens de computer. Je leerlingen voeren dan in het toetsprogramma de antwoorden in van de opgaven op het computerscherm.
 • De antwoorden op gesloten vragen kijkt de computer zelf na. Je beoordeelt zelf de antwoorden op de open vragen.
 • Luistervaardigheid is bij moderne vreemde talen een belangrijk onderdeel bij het maken van een digitale toets in het vmbo bb en kb. Dit geldt ook voor het cspe waarbij je het theoriedeel maken met minitoetsen op de computer.

Facet voor vmbo bb en kb

In 2023 maken leerlingen de flexibele en digitale centrale examens algemene vakken bb/kb op de computer met het toetsprogramma Facet. Op de website van Examenblad lees je meer over de examens 2023 vmbo bb en de examens 2023 vmbo kb.

Facet voor de kunstvakken vmbo gl/tl

In 2023 maken jouw leerlingen de centrale examens voor de kunstvakken muziek gl/gt/tl, dans gl/tl en drama gl/tL met het programma Facet. Het computerprogramma presenteert vragen en bronnen. Je leerlingen schrijven de antwoorden op een papieren uitwerkbijlage. Lees meer op: Instructie kunstvakken vmbo en Instructie kunstvakken havo/vwo.

Voorbeeldexamens

Oefenen in Facet

 • Voor het oefenen met de opgaven van examens in Facet maak je gebruik van de voorbeeldexamens.
 • De correctievoorschriften (en bijbehorende uitwerkbijlages voor de examens muziek) kun je vinden in de eindexamenbank.
 • Voor scholen die met Linux/Apple werken is een alternatieve fall-back beschikbaar als afname in Facet onverhoopt niet werkt. Deze vorm van fall-back bestaat uit een PDF-document met opgaven (screendumps van de opgavenschermen in Autoplay) en losse geluids- en/of beeldbestanden. Lees de handleiding.

Oefenen in Autoplay

Voor het oefenen en testen van examens kunstvakken vmbo gl/tl in de examensoftware Autoplay gebruik je oude examens. Ze staan voor je klaar in de eindexamenbank. De handleiding voor de examensoftware Autoplay kun je rechts downloaden.

Over het zoeken, downloaden en starten van examens in Autoplay

 • Selecteer in de eindexamenbank het gewenste niveau.
 • Kies bij Examendocument voor Autoplaybestand.
 • Je downloadt het examen door te klikken op het zip-bestand. Je krijgt dan een scherm met de vraag: Wil je dit bestand uitvoeren of opslaan? Kies voor Opslaan als en selecteer een map.
 • Na het opslaan klik je dubbel op het bestand [vaknaam] examen.exe in de door jouw gekozen map. Als er dan een dialoogvenster verschijnt, kies je voor Uitvoeren. Het examen start dan automatisch.


Elk examen een eigen wachtwoord
De examens in Autoplay zijn beveiligd met een wachtwoord. In de gepubliceerde examens zijn de wachtwoorden al ingevuld.

Docenten voortgezet onderwijs

Groepsrapportages van digitale examens

 • DUO verstuurt de groepsrapportages bij de digitale centrale examens bb en kb naar jouw school.
 • Het gaat om rapportages bij de examens 2019 voor de vakken Nederlands, Engels, economie, maatschappijkunde, biologie, nask-1 en wiskunde.
 • Een groepsrapportage laat zien hoe jouw leerlingen of die van jouw school scoorden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
 • Ook laat een groepsrapportage zien op welke onderdelen je leerlingen beter hebben gescoord ten opzichte van de andere onderdelen.
 • Voor een technische uitleg download je de technische toelichting.
 • Of download een voorbeeldgroepsrapportage.
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen

Bereikbaar Ma t/m vr 08:30 tot 17:00
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken