Sluiten
leerlingen met telefoon

Projecten

Prototype 'Op maat naar 2F'

Nut zien, taken volbrengen: op maat naar 2F!

Als mbo-docent heb je de taak studenten voor te bereiden op de centrale leesexamens Nederlands. Dat is een flinke uitdaging. Het eindniveau moet minimaal 2F zijn, maar bij de start zijn de verschillen tussen studenten groot. Dit prototype helpt je hier op in te spelen. Met hulp van onze tool maak je leestaken voor je studenten die aansluiten bij concrete taken in het dagelijkse leven. Zo begeleid je ze stapsgewijs en op maat, steeds verder. En krijgt iedereen een gelijke kans.
Taken bij leesteksten
Zo werkt Op maat naar 2F:

  • Docenten ontwerpen taken die aansluiten bij herkenbare situaties in het dagelijkse leven.
  • Elke taak bestaat uit vijf deeltaken die de student moet oplossen om de eindtaak te kunnen volbrengen.
  • Studenten zien snel welke deeltaak goed lukt, waarin ze zich nog moeten verbeteren en welke stap ze daarvoor moeten zetten.
  • Studenten laten hun leesbegrip niet alleen verbaal zien, maar ook door te handelen of te visualiseren.
  • Het accent ligt op mbo-niveau 1 en 2, omdat leerlingen daar de meeste problemen ervaren.

Waar staan we nu?

Op maat naar 2F is een driejarig project. Docenten van de ROC’s Nijmegen en de Friese Poort met wie we samenwerken, kunnen de taken nu construeren in het prototype dat we ontwikkelen. Wij volgen ze met aandacht, met het doel te onderzoeken: hoe kunnen de tool verbeteren, zodat docenten er nog beter mee kunnen werken? Die input gebruiken we om de volgende versie van het prototype te maken.
"Deze tool daagt studenten uit om op een andere manier naar toetsen te kijken. De focus ligt niet op het geven van definities of het uitleggen van de betekenis van een zin, maar op: wat wil jij als student kúnnen en hoe kan het begrijpen van deze tekst je daarbij helpen?" 
Hendrik Straat
Onderzoeker OK&I, Psychometrisch Onderzoek en Dienstverlening