Sluiten
Primair onderwijs

Meedenken over Kleuter in beeld

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters?

Jouw ervaring is meer dan welkom!

Goed zicht op de taalontwikkeling van kleuters? Kom naar de laatste standaardbepaling!

Samen zorgen we ervoor dat het nieuwe observatie-instrument Kleuter in beeld hét antwoord wordt op de grote behoefte aan een nieuwe manier van volgen. Via verschillende vormen van intensieve samenwerking met het veld – focusgroepen, screeningsgroepen, een speciale online community, proefonderzoek en kwaliteitsonderzoek – kwamen we samen al tot de beste inhoud en vorm voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters; via een zogenoemde standaardbepaling zorgen we voor een optimale betrouwbaarheid en validiteit.

Met een mooie, diverse groep onderwijsprofessionals hebben we in juni twee keer een goede standaardbepaling gehad. Dit leverde veel waardevolle data op, maar helaas nog net niet voldoende voor de definitieve standaard. Daarom organiseren we op 23 september 2019 nog één sessie, en daar kun jij bij zijn! Help je mee?

Schrijf je snel in!

Bekijk de oproep (video) van collega Judith

Volg jij het nog...?

Laat je uitgebreid informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en stel al je vragen op een van onze gratis regiobijeenkomsten! > Lees meer en meld je snel aan

De standaardbepaling is de laatste stap in de productontwikkeling van Kleuter in beeld – Taal. Vanaf het nieuwe schooljaar (2019/2020) kun je Kleuter in beeld - Taal op jouw school inzetten.

Kleuters

Bij Kleuter in beeld gebruiken we geen normeringen meer waarbij een kind vergeleken wordt met leeftijdsgenoten (zoals A t/m E of I t/m V). Wat dan wel? Samen met het veld ontwikkelen we rapportages waarin de groei van kinderen centraal staat, met veel inzicht op kind-, groeps- en schoolniveau en handige signalering. Het beeld van kinderen wordt dus niet bepaald door te vergelijken met een landelijke referentiegroep, maar op inhoud. Waar staat het kind als je kijkt naar de leerlijn/doelen van een bepaald moment? > Meer over de standaardbepaling

Observatie-instrumenten, wel genormeerd, maar anders

'Scholen hebben behoefte aan een objectief beeld van de ontwikkeling van een leerling. Dit stelt eisen aan de observatie-instrumenten, bijvoorbeeld dat ze zijn genormeerd. Voor de normering van observatie-instrumenten voor kleuters wordt gedacht aan bredere leeftijdsnormen. (...) Ook de observatie-instrumenten voor kleuters zullen door de expertgroep moeten worden goedgekeurd. De expertgroep gaat in gesprek met de aanbieders van LVS-toetsen om te komen tot beoordelingscriteria die een uitwerking zijn van het bovenstaande.'


Bron: Wat is er precies besloten over de kleutertoets? Website Ministerie van OCW


Voor wie?

Werk jij als leerkracht of ib'er in het reguliere onderwijs of als onderwijsadviseur, ontwikkelingspsycholoog of taalexpert? En heb je goed zicht op de ontwikkeling van kleuters op de domeinen Mondelinge taal en Beginnende geletterdheid? Dan ben je van harte welkom om mee te denken! Ervaring met standaardbepaling is niet nodig.

What's in it for me?

  • Je levert een waardevolle bijdrage aan een nieuw instrument
  • Een leuke, leerzame dag, inclusief lekkere lunch
  • Gratis map Kleuter in beeld - Taal
  • Een VVV-bon van 25 euro p.p.
  • Volledige reiskostenvergoeding

Eerdere deelnemers waren ook érg enthousiast over: interessant kijkje in de keuken, inzicht in de leerlijnen en de discussie daarover met collega's.

Waar en wanneer?

In juni zijn er twee dagen georganiseerd voor het uitvoeren van de standaardbepaling. In september volgt de laatste dag. Je kunt je aanmelden voor deze datum:

  • maandag 23 september, 09.30 – 16.30 uur bij Cito in Arnhem

Vooraf vragen we je om je kort in te lezen in enkele leerlijnen.
Als je je inschrijft, gaan we ervan uit dat je aanwezig bent. Kun je onverhoopt toch niet? Meld je dan graag tijdig af.

Schrijf je snel in!

Vragen? Mail gerust naar kleuters@cito.nl
Meer over de standaardbepaling

Kleuter in beeld - Taal bestaat uit acht domeinen. Per domein hebben we samen met het veld vier opdrachtjes en vier activiteiten met observatiepunten ontwikkeld. Tijdens de standaardbepaling bepaal je samen met andere onderwijsprofessionals voor de verschillende taalaspecten wat doorgaans gezien wordt bij een kleuter eind groep 1 en bij een kleuter eind groep 2. Hoe het precies in zijn werk gaat, leggen we op de dag zelf uit. Ervaring met standaardbepaling is niet nodig. 

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy