Sluiten
Ondersteuning onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand, we helpen je graag

Coronavirus: ondersteuning scholen in voortgezet onderwijs

Coronavirus: ondersteuning onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand, we helpen je graag

Door de wereldwijde impact van het coronavirus staan we met elkaar nog altijd voor grote uitdagingen. Ook tijdens deze tweede lockdown met een verlengde periode van schoolsluitingen en extra maatregelen. We hebben diep respect voor de manier waarop jullie wederom het voortgezet onderwijs op afstand inregelen. Als Cito ondersteunen we jullie daar graag bij, onder meer met de voorbereidingen voor de schoolexamens in 2021 en het trainen van kijk- en luistervaardigheid. Maar ook met het op afstand volgen van de ontwikkeling van jouw leerlingen. Hoe kunnen we je verder nog ondersteunen? Bekijk de mogelijkheden of neem contact op.

Mogelijkheden op het gebied van schoolexamens

Afnameperiode schoolexamens verlengd tot voorjaarsvakantie 2021

In voorgestelde afnamedata van Kijk- en luistertoetsen voor moderne vreemde talen is uitgegaan van een start van de schoolexamenafnames per 25 januari. Deze afname zo snel na de heropening van de scholen is te ingewikkeld, zelfs onwenselijk. Dat realiseren we ons terdege. Daarom adviseren we jullie om de afnames flexibel in te plannen tot en met de voorjaarsvakantie in februari. Plan de afname in wanneer het het beste in jullie schema past. Zodra er voldoende afnames hebben plaatsgevonden, geven wij de normering vrij. 

Online luistervaardigheid trainen in Woots

Met jouw hulp kunnen leerlingen ook vanuit huis aan de slag met kijk- en luistervaardigheid, namelijk via het toetsplatform Woots. Heeft jouw school al toegang tot de Cito Kijk- en luistertoetsen in Woots? Met je bestelde licenties heb je toegang tot alle voorbereidingstoetsen en het examenmateriaal van alle niveaus van de bestelde taal. Alle leerlingen van jouw school mag je toevoegen en gebruik laten maken van het systeem. Zet je de toets klaar voor jouw leerlingen, dan kunnen zij vanuit huis verder met oefenen. Ze loggen in met de gegevens van het leerlingadministratiesysteem dat jouw school gebruikt. Op support.woots.nl vind je alle instructies.  

Nieuw! Luistervaardigheidstrainer voor Spaans, Duits en Frans 
Met al het oefenmateriaal van de Kijk- en luistertoetsen kunnen jouw leerlingen online aan de slag. Daarnaast hebben we in de aanloop naar de schoolexamenafnames nieuw oefenmateriaal online gezet in Woots voor de talen Spaans, Frans en Duits. Na het bestellen ontvang je - nu vanwege corona - tot de rest van het schooljaar het extra materiaal gratis. Je vindt dit materiaal onder de tegel ‘Luistervaardigheidstrainer’ in Woots. Volgend schooljaar is dit materiaal niet meer gratis. Het zijn korte, formatieve toetsjes, waarin de leerling heel gedetailleerde luisteroefeningen maakt aan de hand van één fragment. Na afloop krijgt de leerling feedback op antwoorden die hij/zij gegeven heeft. Een heel nieuwe manier om je leerlingen extra zelfvertrouwen te geven en ze voor te bereiden op de schoolexamens.

Tip! Vanaf 4 januari biedt Woots vanwege de nieuwe periode van afstandsonderwijs gebruikers in het vo tijdelijk een gratis extra voorziening aan met Woots Premium. Lees meer in dit nieuwsbericht.
Weetje
Schoolexamens voor moderne vreemde talen zijn in 2021 ook op iPad af te nemen. De iPad-versies staan in een aparte bibliotheek op 4 januari voor je klaar in Woots.

Mogelijkheden op het gebied van Cito Volgsysteem VO

Ga je dit voorjaar verder met het volgen van jouw leerlingen?

De start van de afnameperiode van Toets 2 van het Cito Volgsysteem VO voor de deur, zoals je kan zien in deze routekaart. Heb je Toets 2 in februari ingepland voor afname? Met de schoolsluiting kun je ervoor kiezen om het thuis te laten afnemen, maar de afnameperiode loopt nog tot en met mei waardoor het ook op een later moment op school gemaakt kan worden. De toetsen van het leerlingvolgsysteem kun je op papier maar ook online afnemen. De resultaten zijn direct na scoring via Cito Portal beschikbaar.

Juist nu Toets 2
Hoe gaat het met jouw tweedeklassers? Zijn er leerlingen bij waarbij je je afvraagt waar ze staan in hun ontwikkeling? Juist voor diegene is het nu - meer dan ooit - handig de vernieuwde Toets 2 in te zetten, vanwege:
  • nodige bevestiging in het best passende schooltype
  • direct op maat kunnen handelen per leerling
  • minder, kortere taken
  • handige rapportages met signaalfunctie
  • afnemen kan nog tot en met mei
  • vele afnamemogelijkheden (ook digitaal vanuit huis)

Bestel nu Toets 2 met introductiekorting
Ook Toets 2 is nu vernieuwd. Met de introductie van Toets 2 die je in het voorjaar van 2021 kunt inzetten, betaal je € 10,50 i.p.v. € 12,00 per alles-in-een toetspakket. Met de vernieuwde toetsen van het volgsysteem krijg je onder meer verbeterde rapportages, minder taken en een toets die standaard geschikt is voor leerlingen met dyslexie. 

Heb je papieren materialen besteld?
Heb je vóór of tijdens de lockdown materialen besteld? Op basis van jouw bestelling worden materialen gewoon aan scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs uitgeleverd. Dit kan langer dan 5 werkdagen duren, vanwege een kleine achterstand door de lockdown.

De toetsresultaten van het najaar zijn te vinden op Cito Portal
Bestel hier je toetsen

Weetje
De vernieuwde Toets 2 is nu te bestellen in de webwinkel. Voor papieren afname zijn de gepersonaliseerde antwoordbladen te bestellen via Cito Portal. 
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op. We staan voor je paraat!