Sluiten
beach

Cito Special 2019

Voor en door professionals in het speciaal onderwijs

Samen wijzer

Cito Special 2019

Dit jaar organiseren we voor de derde keer Cito Special. Hét congres voor iedereen met hart voor speciaal onderwijs. Wissel ervaringen uit met collega’s van andere scholen, ontdek de nieuwste producten en laat je inspireren tijdens de verschillende presentaties. Cito Special maakt ons samen wijzer over het volgen van de ontwikkeling van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
Informatie
Bovenop de inspirerende presentaties is er een informatiemarkt, lunch, een meet & greet met sprekers, inzage in materialen én je kunt deelnemen aan een workshop mindfulness. Ook kun je hier terecht met vragen bij onze educatief adviseurs (inschrijven hiervoor is niet nodig). In de middag zijn er netwerkbijeenkomsten per onderwijstype. Kennis en ervaringen met elkaar delen staan hier centraal. Cito-collega’s laten in vogelvlucht het huidige aanbod van instrumenten voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zien. Daarna gaan we aan de hand van verschillende werkvormen in gesprek met elkaar. Wat gaat goed op het gebied van toetsing en waar loop je tegenaan? Natuurlijk gaan we ook op zoek naar oplossingen en antwoorden. Misschien heeft jouw collega wel een gouden tip?
Samen voor krachtig onderwijs tijdens Cito Special
Programma
10.00 – 11.00 uur: Presentatieronde 1
11.15 – 12.15 uur: Presentatieronde 2
12.15 – 13.45 uur: Informatiemarkt, lunch en deelname aan workshop mindfulness (optioneel)
13.45 – 15.45 uur: Netwerkbijeenkomsten per cluster

Presentatieronde 1


Meten van mondelinge taalvaardigheid: hoe en wat?
Door: Instituut voor taalonderzoek en taalonderwijs (ITTA)
Voor: sbo & cluster 4
In deze presentatie gaan we in op de peiling van de mondelinge taalvaardigheid in het sbo en so cluster 4. Bij alle schoolverlaters is gekeken hoe zij presteren op de domeinen luisteren, spreken en gesprekken. Vragen die aan bod komen: Wat hebben we in kaart gebracht en op welke manier? Wat weten we over factoren in het onderwijsleerproces die van invloed zijn op de vaardigheden van leerlingen en hoe onderzoeken we die? En hoe kun je als school werken aan mondelinge taalvaardigheid?

Leerroutes rekenen: Passende perspectieven in de praktijk van het po en s(b)o
Door: Rekenkracht en Cito
Voor: s(b)o
Deze presentatie is bedoeld voor s(b)o-scholen die werken met de leerroutes rekenen vanuit Passende perspectieven. We gaan in op vragen rondom de implementatie van de leerroutes en de praktische organisatie in de klas. Ook komt het volgen van leerlingen in leerroutes via toetsing aan de orde.
Tijdens de presentatie bespreken wij ook vragen van deelnemers. Je kunt je vraag o.v.v. de titel van de presentatie vóór 10 april mailen naar eventbureau@cito.nl.

Richting geven aan doordacht toetsgebruik
Door: Cito
Voor: s(b)o, vso en pro
Hoe help je je team om doordachte beslissingen te nemen over de inzet van het Cito leerlingvolgsysteem? Aan de hand van een praatplaat met bijbehorende interactieve werkvorm gaan deelnemers en presentatoren met elkaar in gesprek gaan over het waarom en hoe van toetsen op hun school. Welke ingrediënten dragen bij aan een gezonde toetscultuur?

Zichtbaar maken van leren, nu en in de toekomst
Door: Cito
Voor: s(b)o, vso en pro
Scholen in het regulier én speciaal onderwijs hebben een schat aan informatie om hun lesaanbod af te stemmen op de behoefte van een leerling: observaties, werkjes en diverse toetsresultaten. Maar hoe verhouden deze informatiebronnen zich tot elkaar en welke informatie geven ze echt? Ook is er speciale aandacht voor het op een nieuwe manier toetsen van bestaande vaardigheden én het toetsen van nieuwe vaardigheden zoals digitale geletterdheid.

Presentatieronde 2


Het volgen van de woordenschat en de impact van je woordenschatonderwijs
Door: Expertisecentrum Nederlands en Cito
Voor: s(b)o
Wat zijn belangrijke uitgangspunten voor goed woordenschatonderwijs? Hoeveel invloed heb je op het vergroten van de woordenschat van kinderen? Behalve deze vragen gaan we ook in op de relatie tussen begrijpend lezen en woordenschat en vertellen we over de pas verschenen toetsen Woordenschat 3.0.
Tijdens de presentatie bespreken wij ook vragen van deelnemers. Je kunt je vraag o.v.v. de titel van de presentatie vóór 10 april mailen naar eventbureau@cito.nl.

Het nieuwe toezichtkader van de inspectie
Door: Inspectie van het Onderwijs
Voor: so en vso
Per 1 augustus 2017 werkt de inspectie met een nieuw toezichtkader. De inspectie houdt voortaan toezicht op de kwaliteit van bestuur én scholen. Wat betekent het nieuwe toezicht voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs? Wat zijn belangrijke veranderingen in de aanpak, werkwijze en normering van de inspectie? Hoe kan een school zich goed voorbereiden op een inspectiebezoek? Drie standaarden uit het kader gaan over de opbrengsten van scholen. We gaan tijdens de presentatie in op de vraag wat de inspectie bij deze standaarden van een school verwacht. Het gaat dan zowel om de cognitieve als de sociaal-emotionele opbrengsten van kinderen.
Tijdens de presentatie bespreken wij ook vragen van deelnemers. Je kunt je vraag o.v.v. de titel van de presentatie vóór 10 april mailen naar eventbureau@cito.nl.

Implementatie doelgroepenmodel: overwegingen, tips en ervaringen
Door: BMC
Voor: s(b)o, vso en pro
Tijdens de Cito Special in 2018 werd het doelgroepenmodel toegelicht inclusief de ‘onderleggers’ van het model. Nu gaan we een stap verder, en wel met de implementatie ervan. Overweegt jouw school om het doelgroepenmodel in te voeren? Of ben je hier al mee bezig, maar loop je ergens tegenaan? Sluit dan aan bij deze interactieve presentatie.
Tijdens de presentatie bespreken wij ook vragen van deelnemers. Je kunt je vraag o.v.v. de titel van de presentatie vóór 10 april mailen naar eventbureau@cito.nl.

Van het Duiden van Data naar het stellen van Doelen
Door: CED groep
Voor: s(b)o, vso en pro
In deze presentatie laten we zien hoe je met verschillende data de ambities en doelen voor je onderwijs kunt bepalen op schoolniveau. We starten met het in beeld brengen van data. Vervolgens gaan we aan de slag met het duiden hiervan op beïnvloedbare onderwijskenmerken. We doen dit aan de hand van een voorbeeldsituatie. Na afloop ben je in staat om op je eigen school de data te duiden en deze te vertalen naar het stellen van onderwijsdoelen op verschillende vakken.

Schrijf je snel in voor de verschillende presentaties en een van de netwerkbijeenkomsten. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

En wat nog meer?

Aanmelden voor Cito Special 2019

Inschrijven

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Cito nieuwsbrief.

Inschrijven

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy