Direct naar inhoud
Actueel

Steeds meer zesjes

Paul van der Molen en Jos Keuning | 01-02-2023 | In de media Is het erg dat er zoveel zessen gegeven worden en zo ja, hoe willen we het aandeel zessen omlaag brengen?

In het artikel Steeds meer zesjes presenteren Cito-collega’s Paul van der Molen en Jos Keuning de verdeling van cijfers in het voortgezet onderwijs in 1967, 1983 en 2019. Hieruit komt naar voren dat er steeds meer zessen worden gegeven. Waarom worden er zoveel zessen gegeven? En hoe erg is dat?

Lees hier het volledige verslag.

Cijferverdeling in het voortgezet onderwijs

Bovengenoemd artikel maakt onderdeel uit van het rapport ‘Cijferverdeling in het voortgezet onderwijs’. Naast historische ontwikkeling hebben we recente cijferverdelingen vergeleken. Zoals school- met centraal examencijfers en vakken met en zonder centraal examen.

In de afgelopen 150 jaar is de spreiding van cijfers steeds verder afgenomen. We zien dat er steeds meer zessen worden gegeven en het percentage enen, tweeën en drieën is gedaald tot vrijwel nul.

In 2019 zijn de gemiddelde cijfers op het schoolexamen en centraal examen vrijwel gelijk, maar is de spreiding bij het schoolexamen kleiner. Dit resulteert in 11,7% onvoldoendes op het schoolexamen tegen 20% op het centraal examen. Het gemiddeld cijfer van vakken zonder centraal examen ligt hoger en de spreiding is kleiner. Het percentage onvoldoende bij deze vakken is minder dan 2%.

Naar het rapport

Leerlingstromen bovenbouw vo 2021

In de media verschijnen regelmatig rapporten over toegenomen prestatiedruk in het voortgezet onderwijs, zoals het laatste rapport van het sociaal cultureel planbureau dat diende als een van de referenties van het artikel Steeds meer zesjes: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland.

Een van de trends die daarin beschreven staat is de groei van havo/vwo en de krimp van het vmbo. Om meer inzicht te krijgen in welke leerlingstromen in het voortgezet onderwijs groeien of juist kleiner worden, en welke route leerlingen volgen, hebben we de gegevens van CBS over leerlingstromen in de bovenbouw nader geanalyseerd.

Klik hier voor een vergroting.

Havo 4 vervult duidelijk een centrale sleutelrol in de leerlingstromen in de bovenbouw.
Paul van der Molen, manager strategie, beleid en vernieuwing bij Stichting Cito

Zoeken