Direct naar inhoud

Alfa-toetsen: voor een betrouwbaar inzicht op elk moment

Het spreken van de Nederlandse taal maakt het zelfstandig functioneren in de maatschappij eenvoudiger. Taal verbindt immers! De Alfa-toetsen van Cito geven je de onafhankelijke feedback die het kunnen en kennen van je cursisten of leerlingen bevestigt, of die je misschien wel verrast. Waarna je samen met vertrouwen de volgende stap zet.

Cito en alfabetisering

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid maken wij ons al ruim 50 jaar sterk voor eerlijke kansen voor iedereen. Logisch dus dat Cito al jaren betrokken bij het toetsen en examineren in het NT2-onderwijs. We werken mee aan het Inburgeringsexamen en de Staatsexamens NT2. En we ontwikkelen de onafhankelijke Alfa-toetsen. Want iedereen verdient een eerlijke kans te laten zien wat hij of zij kan!

Waarom Alfa-toetsen

Veel mensen in ons land hebben het Nederlands niet als moedertaal. De Wet Inburgering stelt dat zij een inburgeringsexamen moeten afleggen. Voor veel mensen is dit examen (nog) te moeilijk. Zij kunnen dan een alfabetiseringstraject Nt2 volgen via de Z-route. De Alfa-toetsen geven inzicht in hoe ver een cursist gealfabetiseerd is. De toetsen sluiten aan op de belevingswereld van de cursisten, daarnaast is er een aparte versie voor ISK.

Alfabetisering voor volwassenen

De Alfa-toetsen geven jou als docent inzicht in wat de problemen zijn bij lezen en schrijven bij je cursisten. Ze ondersteunen je eigen observaties en geven je handvatten voor het vervolg van de lessen. De doorlopende toetslijn zorgt ervoor dat Alfa-cursisten op verschillende momenten kunnen laten zien welk alfabetiseringsniveau ze beheersen.

Meer over de Alfa-toetsen voor volwassenenonderwijs

Alfabetisering voor ISK

Voor analfabeten en laaggeletterde jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die het Nederlands niet als moedertaal hebben, zijn er speciale Alfa-toetsen ISK ontwikkeld. De toetsen geven net als de Alfa-toetsen voor volwassenen een onafhankelijk beeld van waar de leerling staat. Het verschil zit hem in de toetsvragen: ze zijn afgestemd op de belevingswereld van je leerlingen.

Meer over de Alfa-toetsen voor Internationale Schakelklassen
'Het voelt goed dat het werkveld zo nauw betrokken is geweest. Die samenwerking willen we in de toekomst graag continueren.'

Margot Mol, toetsdeskundige bij Cito

Handleiding bij elke toets

Bij elke Alfa-toets is een handleiding ontwikkeld. Deze helpt je met heldere instructies en tips voor het afnemen van de toetsen. Ook vind je hier de scoringsformulieren en krijg je de benodigde informatie voor het betrouwbaar analyseren van de resultaten.

De handleiding vindt je in Cito Portal

Goed om te weten

Er is uitgebreide toetsing van lees- en schrijftechnische vaardigheden (zoals klanktekenkoppeling). Er zijn taken met ondersteuning van audio. Plus aandacht voor tempolezen en aparte versies voor volwassenenonderwijs en voor ISK

Welke niveaus Alfa-toetsen zijn er?

Er zijn drie Alfa-toetsen die je op verschillende momenten kunt inzetten: de Instaptoets, de Voortgangstoets en de Niveautoets A1.

Instaptoets Alfa

Snel en betrouwbaar het alfabetiseringsniveau van je cursisten of leerlingen bepalen? Het grootste leerrendement bereik je als je ze direct op het juiste niveau kunt inschatten. De Instaptoets Alfa laat je zien op welk alfabetiseringsniveau je cursisten of leerlingen kunnen instromen en maakt de intake snel en betrouwbaar. Met de Instaptoets Alfa toets je lezen en schrijven op de verschillende alfabetiseringsniveaus.

Voortgangstoets Alfa

Je ziet je cursisten of leerlingen stappen maken. Er komt een moment dat je dat ook officieel wilt bekrachtigen. De Voortgangstoets Alfa geeft je onafhankelijk inzicht in de vorderingen. Wat wordt beheerst? Wat heeft nog aandacht nodig? Is de cursist of leerling klaar voor een volgende stap? Met de Voortgangstoets Alfa toets je lezen en schrijven op de verschillende alfabetiseringsniveaus.

Niveautoets A1

Wil je weten of je cursist of leerling het A1 niveau beheerst? Of wil je weten of hij klaar is voor het vervolg van het inburgeringstraject? De nieuwe Niveautoets A1 geeft je een duidelijk antwoord. De Niveautoets A1 toetst lezen en schrijven op A1 niveau en geeft onafhankelijk en betrouwbaar inzicht in het kunnen en kennen van je cursist of leerling.

Inschrijven nieuwsbrief Alfa-toetsen

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken