Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
CitoLab - twee studenten met laptop en studieboek

Jaarverslagen Stichting Cito

Op deze pagina vind je de meest recente jaarverslagen van Stichting Cito. Elk jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening. In het bestuursverslag geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten van dat jaar. In de jaarrekening leggen we er (financiële) verantwoording over af. Voor 2023 maakten we ook een jaaroverzicht.

Jaaroverzicht 2023

In 2023 bestond Cito 55 jaar. 55 jaar waarin we met hart en ziel toetsen en examens maakten, en dat blijven we natuurlijk doen. Sinds dit jaar met onze hernieuwde missie waarin we kiezen voor nieuwe woorden die passen bij vandaag de dag. Zo is in onze missie ‘gelijke kansen’ vervangen door ‘eerlijke kansen’, omdat toetsen en volgsystemen een eerlijk beeld geven van wat leerlingen kunnen. Lees meer over de ambitie, bijdrage, bedrijfsvoering en financiën van Stichting Cito in het eerste interactieve jaaroverzicht over 2023.

Open het jaaroverzicht van Stichting Cito over 2023

Over het bestuursverslag

In het bestuursverslag geven Raad van Bestuur en directie een korte terugblik op de belangrijkste ontwikkelingen van het jaar. Daardoor geeft het jaarverslag jaarlijks een inkijk in de omgeving waarin we ons bewegen en hoe we daarop reageren. Met onze diensten bijvoorbeeld, met onze organisatie of in onze samenwerking met stakeholders. Het bestuursverslag bevat bijvoorbeeld regelmatig highlight-projecten over het afgelopen jaar.

Over de jaarrekeningen

Stichting Cito stelt op basis van wet- en regelgeving een geconsolideerde jaarrekening op. De cijfers van de stichting zijn in dezelfde jaarrekening opgenomen in een enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening. Een externe accountant controleert deze jaarrekening en betrekt bij de controle ook de aanwijzingen die de minister heeft gegeven voor de uitvoering van de accountantscontrole en die vastgelegd zijn in de Kaderregeling subsidies OCW. Ook Cito BV maakt een geconsolideerde jaarrekening die door een externe accountant gecontroleerd wordt.

Beide jaarrekeningen worden jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daarmee voor iedereen in te zien. De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op de beloning van alle leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De WNT-verantwoordingsparagraaf is opgenomen in de jaarrekening van Stichting Cito en gedeponeerd bij het Onderwijsportaal van DUO.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken