Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

mbo Nederlandse taal

De centrale examens mbo Nederlandse taal construeren we in opdracht van de overheid.

Hoe komen centrale examenvragen mbo tot stand?

Bekijk de infographic hiernaast. Klik hier voor een vergroting van de afbeelding.

Nederlands is verplicht

Studenten van mbo-2, mbo-3 en mbo-4 die hun diploma willen halen, moeten het centraal examen mbo Nederlandse taal afleggen. Per studiejaar zijn er vijf afnameperiodes voor het centraal examen mbo Nederlandse taal.

Mbo-1 studenten doen ook examen. In principe het instellingsexamen. Maar docenten kunnen er ook voor kiezen om het examen 2F af te nemen.

Centraal examen mbo Nederlandse taal versus referentieniveaus

Met het centraal examen mbo Nederlandse taal maken we inzichtelijk in welke mate studenten het vereiste referentieniveau beheersen. Per referentieniveau is beschreven wat ze moeten kennen en kunnen op het gebied van Nederlandse taal. Mbo-2 studenten en mbo-3 studenten krijgen een examen op referentieniveau 2F. Mbo-4 studenten krijgen een examen op referentieniveau 3F.  Het centraal examen mbo Nederlandse taal toetst twee vaardigheden: lezen en kijk/luisteren.

Aangepast centrale examens mbo Nederlandse taal

  • Studenten met een visuele beperking mogen het reguliere centraal examen maken met een groter beeldscherm. Bij het examen zit een vergrootglas-icoon. Voor blinde studenten is een examen in braille beschikbaar.
  • Voor studenten met een auditieve beperking is er het dos-examen. Dos staat voor doof of slechthorend. In dit centraal examen zijn de kijk- en luisterfragmenten voor de vaardigheid luisteren ondertiteld.
  • Studenten met dyslexie hebben twee mogelijkheden. Zij kunnen de vragen laten voorlezen of krijgen (maximaal 30 minuten) tijdverlenging. Jouw school moet dit van tevoren aanvragen.
Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Exameneisen

De eisen voor het centraal examen mbo vind je in de syllabi Nederlandse taal. Per referentieniveau (2F en 3F) is een aparte syllabus. Stichting Cito gebruikt de syllabi bij de ontwikkeling van de onderdelen lezen en luisteren. De syllabi geeft je een beeld van wat in het examen aan de orde kan komen. Gebruik ze om studenten voor te bereiden.

Slaag-zakregeling

  • Het eindcijfer is een combinatie van het cijfer van het centraal examen Nederlandse taal (op 1 cijfer achter de komma) en het gemiddelde cijfer van de instellingsexamens Nederlandse taal (op 1 cijfer achter de komma).
  • Deze 2 cijfers worden bij elkaar opgeteld, gedeeld door 2 en afgerond op een geheel getal.
  • Het eindcijfer voor Nederlandse taal moet voor mbo-studenten op niveau 2 en 3 ten minste een 5 zijn.
    Voor mbo-studenten op niveau 4 mag van de eindcijfers voor Nederlandse taal en Engels één cijfer een onvoldoende zijn, maar niet lager dan een 5. Het andere cijfer moet ten minste een 6 zijn.
  • Studenten van mbo-1 en mbo-2 die examen doen in het schooljaar 2023 – 2024, krijgen er op 2F-niveau 1 punt bij voor het centraal examen en het instellingsexamen.

Nakijken en normeren

Het examen mbo Nederlandse taal hoef je niet zelf na te kijken. Alle opgaven zijn namelijk automatisch scoorbare vragen. Ook de scores worden voor je berekend. Stichting Cito voert hiervoor het normeringsonderzoek uit en adviseert het CvTE over de normering in alle 5 afnameperiodes. Na elke afnameperiode publiceert het CvTE de omzettingstabellen voor de verschillende afnamevarianten en de cesuur als pdf-document. Je vindt de eindscore en het cijfer per student in de schoolrapportage. Deze kun je downloaden in Facet.

Externe informatie

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken