Direct naar inhoud

Is verdere digitalisering van centrale examens mogelijk?

Digitale toetsen bieden verschillende voordelen en kansen, zoals nieuwe vraagvormen, flexibele afnamemomenten en betere voorzieningen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De centrale examens voor vmbo bb en kb worden al langer digitaal afgenomen. Is het een goede keuze om op termijn alle centrale examens (volledig) digitaal af te nemen?

Stichting Cito deed verkennend onderzoek naar de blended toets, waarbij sommige onderdelen op papier en andere onderdelen op een device worden aangeboden.

Zwart, wit en… grijs

Hoewel er steeds meer stemmen opgaan voor het verder digitaliseren van de centrale examens, weten we dat toetsen op papier en digitale toetsen niet altijd zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien zijn sommige typen toetsopgaven ook moeilijk te digitaliseren. Zoals wiskundeopgaven, waarbij leerlingen hun uitwerking moeten tonen. Vaak wordt over digitalisering gedacht in zwart en wit: een toets wordt of op papier of digitaal afgenomen. Maar er zijn ook grijstinten mogelijk. We bekeken de mogelijkheden en voordelen van blended toetsen voor de centrale examens binnen vier vakgebieden: exacte vakken, talen, maatschappijvakken en kunstvakken.

Het onderzoek Blended toetsen: Het beste van twee werelden? is gebaseerd op:

  • literatuuronderzoek, waarin is ingegaan op de vraag wanneer is digitaal toetsen en toetsen op papier niet voordelig voor leerlingen
  • praktijkverkenning onder (oud)docenten en Cito-toetsdeskundigen, waarbij de focus is gelegd op hoe blended toetsen op dit moment wordt ingezet en hoe de centrale examens in de toekomst blended vormgegeven kunnen worden

Conclusie

Het literatuuronderzoek geeft redenen om de examens voor sommige vakken niet geheel te digitaliseren. Zo presteren leerlingen vaak, maar niet altijd, beter wanneer ze een toets op papier maken in plaats van digitaal. Voor de talen en maatschappijvakken blijkt dat verschil iets groter dan voor de exacte vakken. Met name bij het lezen van lange teksten. Daarentegen heeft het typen van examens de voorkeur boven schrijven, behalve voor de exacte vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Beide manieren hebben dus voordelen.

Uit de interviews blijkt dat voor de meeste vakken een vorm van een blended examen in te denken of zelfs aan te raden is. Er zit tussen de vakken wel veel variatie waardoor een en dezelfde oplossing voor alle vakken niet even goed werkt. Voor de exacte vakken (wiskunde, scheikunde en natuurkunde) werkt papier, waarschijnlijk ook in de toekomst nog het beste.

Vervolg

Stichting Cito gaat verder onderzoek doen naar optimale inzet van modi en middelen. In het vervolgonderzoek gaan wij bijvoorbeeld dieper in op de mogelijkheden en voordelen van AI bij examens. Denk aan nakijkondersteuning.

Naar het rapport

Blended toetsen: Het beste van twee werelden? Lees hier het rapport van collega’s Eva Poort, Kimberley Lek, Sebastiaan de Klerk en Paul van der Molen.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken