Direct naar inhoud

Examen mbo Engels

De centrale examens mbo Engels construeren we in opdracht van de overheid.

Hoe komen centrale examenvragen mbo tot stand?

Bekijk de infographic hiernaast. Klik hier voor de vergroting.

Engels is verplicht

Voor een mbo-4 diploma moet je het centraal examen mbo Engels maken. Elk studiejaar kunnen studenten dit examen op meerdere momenten afleggen. Het examen mbo Engels bestaat uit een centraal examen (CE) en drie instellingsexamens (IE). Met het centraal examen mbo Engels toetsen we de passieve vaardigheden (lezen en luisteren). De instellingsexamens toetsen de actieve vaardigheden (gesprekken voeren, schrijven en spreken). Een niveau-4-student moet A2 beheersen voor het IE, en B1 (of B2) voor het CE.

Centraal examen mbo Engels versus Europees referentiekader

Met het centraal examen mbo Engels maken we inzichtelijk in welke mate studenten het vereiste niveau beheersen. In het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) wordt beschreven wat ze moeten kennen en kunnen op het gebied van Engels. Mbo-4 studenten krijgen een examen op niveau 4. Studenten die extra uitdaging willen kunnen een examen op niveau B2 maken. Het centraal examen mbo Engels toetst twee vaardigheden: lezen en kijk/luisteren.

Aangepaste centrale examens mbo Engels

  • Studenten met een visuele beperking mogen het reguliere centraal examen maken met een groter beeldscherm. Bij het examen zit een vergrootglas-icoon. Voor blinde studenten is een examen in braille beschikbaar.
  • Voor studenten met een auditieve beperking is er het dos-examen. Dos staat voor doof of slechthorend. In dit centraal examen zijn de kijk- en luisterfragmenten voor de vaardigheid luisteren ondertiteld.
  • Studenten met dyslexie hebben twee mogelijkheden. Zij kunnen de vragen laten voorlezen of krijgen (maximaal 30 minuten) tijdverlenging. Jouw school moet dit van tevoren aanvragen.
Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Exameneisen

De eisen voor het centraal examen mbo Engels vind je in de syllabi Engelse taal. Per niveau (B1 en B2) is een aparte syllabus. Stichting Cito gebruikt de syllabi bij de ontwikkeling van de onderdelen lezen en luisteren. De syllabi geeft je een beeld van wat in het examen aan de orde kan komen. Gebruik ze om studenten voor te bereiden.

Slaag- zakregeling

  • Het eindcijfer is een combinatie van het cijfer van het centraal examen Engelse taal (op 1 cijfer achter de komma) en het gemiddelde cijfer van de instellingsexamens Engels (op 1 cijfer achter de komma).
  • Deze 2 cijfers worden bij elkaar opgeteld, gedeeld door 2 en afgerond op een geheel getal.
  • Van de eindcijfers voor Nederlandse taal en Engels mag er 1 onvoldoende zijn, maar niet lager dan een 5. Het andere cijfer moet ten minste een 6 zijn.

Nakijken en normeren

Het centraal examen mbo Engelse taal hoef je zelf niet na te kijken. Alle opgaven zijn namelijk automatisch scoorbare vragen. Ook de scores worden voor je berekend. Stichting Cito voert hiervoor het normeringsonderzoek uit en adviseert het CvTE over de normering in alle 5 afnameperiodes. Na elke afnameperiode publiceert het CvTE de omzettingstabellen voor de verschillende afnamevarianten en de cesuur als pdf-document. Je vindt de eindscore en het cijfer per student in de schoolrapportage. Deze kun je downloaden in Facet.

Externe informatie

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken