Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Leerkracht en leerling primair onderwijs

Voor ouders

Je wilt dat jouw kind op school groeit en zich ontwikkelt. Dat vraagt om onderwijs dat aansluit bij de talenten, het niveau en het tempo van jouw kind. Cito ondersteunt scholen en leerkrachten bij deze leuke uitdaging. Met ons leerlingvolgsysteem en de bijbehorende toetsen geven we inzicht in de groei van iedere leerling die op school zit. Ook van jouw kind.

Wat zijn de Cito-toetsen?

De leerkracht is dagelijks bezig met observeren, les geven en werk nakijken. Zo weet de leerkracht al behoorlijk goed wat jouw kind al kan of nog te leren heeft. Toetsen maken dat beeld nog completer. Er zijn toetsen die bij de lesmethodes horen en Cito-toetsen.

De Cito-toetsen zijn onafhankelijk en geven een objectief beeld. Deze toetsen vertellen de leerkracht waar jouw kind goed in is of zich nog verder in kan ontwikkelen. De toetsen zijn dus slechts één informatiebron, naast alle andere informatiebronnen die de leerkracht gebruikt. Het is natuurlijk prima als je kind zijn best doet voor de toetsen, maar zenuwen zijn niet nodig. Als je kind ontspannen is, komt het zeker goed. Dan kan jouw kind laten zien wat hij of zij in zijn mars heeft!

Op deze pagina vind je informatie over onze toetsen en ons leerlingvolgsysteem. Bekijk de video’s, de antwoorden op veelgestelde vragen en onze visie op verschillende actuele onderwerpen. Lees ook de blogs van onze medewerkers, die vaak zelf ook kinderen hebben. Zij praten je bij over wat er speelt in de onderwijswereld en hoe zij hier tegenaan kijken.

Wij wensen jou en je kind een heel mooie schooltijd!

De instrumenten van Cito

  • Kleuter in beeld

Dit observatie-instrument brengt de ontwikkeling van kleuters en kleutergroepen goed en betrouwbaar in beeld. De focus ligt op de groei van het kind.

  • Leerling in beeld

Cito heeft een lange traditie van leerlingvolgsystemen, waarmee leerkrachten de leervorderingen van kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen volgen op het gebied van onder andere Begrijpend lezen, Taalverzorging/Spelling en Rekenen-Wiskunde. Het huidige leerlingvolgsysteem van Cito is Leerling in beeld. In Leerling in beeld ligt de focus op de brede ontwikkeling van kinderen en op hun groei. Leerling in beeld geeft ook een verwacht toetsadvies voor het best passend vervolgonderwijs.

Meer lezen over Leerling in beeld
  • Leerling in beeld - doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool een doorstroomtoets. De eindtoets verdwijnt dan. Cito werkt aan een doorstroomtoets die aansluit bij Leerling in beeld.

Meer lezen over de Leerling in beeld - doorstroomtoets

Tip: website voor ouders

Ouders & Onderwijs is een onafhankelijke stichting voor ouders met schoolgaande kinderen. Deze stichting krijgt subsidie van het ministerie van OCW. Op de website van Ouders & Onderwijs vind je veel informatie, bijvoorbeeld over toetsen, een goede voorbereiding op het 10-minutengesprek of het driehoeksgesprek. De organisatie geeft ook persoonlijk advies aan ouders.

Veelgestelde vragen

  • Wie volgt de ontwikkeling van mijn kind?
  • Welke toetsen zijn er?
  • Hoe lang moet mijn kind zich concentreren?
  • Hoe lees ik de rapportages?
  • Hoe zit het met de scores op de rapportages?
  • Houdt Cito rekening met speciale leerlingen?
Lees hier de antwoorden op deze en meer vragen.
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken