Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Leerkracht en leerling primair onderwijs

Rekenen-Wiskunde

De toetsen Rekenen-Wiskunde van Leerling in beeld zijn methodeonafhankelijke toetsen, waarmee je de rekenvaardigheid van je leerlingen in kaart kunt brengen. Met onze rapportages krijg je inzicht in de groei op de rekendomeinen Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden. We helpen jou bij het signaleren, analyseren, plannen en handelen. Zo gebruik je de informatie uit de toetsen Rekenen-Wiskunde om je rekenonderwijs beter af te stemmen op jouw leerlingen.

Handig dat ik kan zien hoe een leerling scoort bij kale sommen in vergelijking tot opgaven in context.
Leerlingen primair onderwijs achter de laptop

Daarom Rekenen-Wiskunde

 • 50% formele opgaven (kale sommen) en 50% functionele opgaven (verhaaltjessommen) met korte en duidelijke taal
 • detailanalyses op de domeinen en het onderscheid formeel/functioneel
 • verdiepende instrumenten: Rekengesprek, Groeimeter Rekenen en Rekenen-Basisbewerkingen
Leerlingen primair onderwijs

Voor álle leerlingen

Bij het maken van onze toetsen houden we direct rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

 • de rustige, authentieke opmaak
 • de opgaven, die zijn gescreend door leerkrachten uit het s(b)o
 • de mogelijkheid om te toetsen op maat
 • helder en eenvoudig taalgebruik

Hoe ziet de afname eruit?

 • Afname duurt 30-45 minuten per taak
 • Er is geen tijdslimiet

Alle afname-instructies, voorbeeldopgaven (voor op het digibord) en tips vind je in de online omgeving van Leerling in beeld. De resultaten van de digitale toetsen zie je automatisch terug in de rapportages. De resultaten van de papieren toetsen voer je eenvoudig in op toetsniveau of op opgaveniveau als je detailanalyses wilt. In de rapportages ligt de focus op groei in de rekenvaardigheid.

De toetsen zijn op elk moment af te nemen. Je hebt volledige vrijheid bij het samenstellen van de kalender voor jouw school. Om de groei jaarlijks te blijven volgen, adviseren we vaste afnamemomenten te kiezen. LVS-toetsen afnemen buiten de adviesperiodes? Je volgt je leerlingen dan op functioneringsniveau en/of referentieniveau.

Verdiepende Rekengesprekken

Met de toetsen krijg je een betrouwbaar beeld van de algemene rekenvaardigheid van je leerlingen. Om ook de rekenbeleving en het rekenproces te kunnen beoordelen, kun je het verdiepende Rekengesprek gebruiken.

 • Met wie? Met leerlingen van groep 3 tot en met 8 als er zorgen zijn wat betreft Rekenen-Wiskunde.
 • Waarom? Om meer inzicht te krijgen in de rekenbeleving en het rekenproces van je leerling. De combinatie van het toetsresultaat en de conclusies uit het Rekengesprek helpen om vast te stellen waar problemen optreden en hoe je de instructie daarop kunt afstemmen. Zodat je je leerling gerichter kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van de rekenvaardigheid.
 • Hoe? Volgens een instructie en stappenplan. De instructie bevat aanwijzingen en tips. Zo weet je voor, tijdens en na het voeren van een Rekengesprek wat je kunt doen. Het stappenplan geeft praktische handvatten voor tijdens het Rekengesprek. Het bevat voorbeeldvragen waar je uit kunt kiezen. Voor de rekenbeleving over: emotie, motivatie/inzet, inzicht in eigen kunnen en eigenaarschap. Voor het rekenproces over: kale en contextopgaven, betekenisverlening, aanpak/strategie en uitvoering, memoriseren/automatiseren, reflectie en transfer. Jij hebt de regie: je bepaalt zelf hoeveel opgaven je voorlegt, welke onderdelen je bevraagt en welke vragen je stelt.
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken