Direct naar inhoud

Veelgestelde vragen

Voor al je vragen over de nieuwe Leerling in beeld - doorstroomtoets.

Voorbereiden

Hoe en wanneer ontvangen scholen de papieren toetsen?

Ongeveer een week voor de afname ontvangt je school op het adres dat bij ons bekend is van een koerier de toetsmaterialen. Het adres kun je controleren in het scherm waar je de toetsen kiest. De koerier heeft van ons een lijst met personen die bevoegd zijn om te tekenen voor het pakket. Dit zijn de personen die je toegang hebt gegeven tot het platform.

Waar vind ik de handleiding?

Ongeveer een week voor de afname ontvang je per post (of per koerier als je ook opgavenboekjes krijgt) een fysieke handleiding. Daarnaast is de handleiding al vanaf eind december beschikbaar in het platform onder ‘Downloads’, zodat je je alvast kunt voorbereiden.

Wat is het toetsreglement?

Naast de praktische handleiding is er ook een toetsreglement. In het toetsreglement staat belangrijke informatie over de verantwoordelijkheden van de school en de directeur en de afname. Het toetsreglement komt eind december beschikbaar in het scherm Downloads op het platform.

Hoe regel ik de LAS-koppeling?

Om straks groep 8 onze doorstroomtoets te laten maken, is het noodzakelijk om nu al deze leerlingen vanuit je leerlingadministratiesysteem (LAS) naar de Leerling in beeld - doorstroomtoets over te zetten.

Zo regel je de LAS-koppeling:

1. Via Kennisnet geef je de Leerling in beeld - doorstroomtoets mandaat. 
Leerling in beeld - doorstroomtoets mandaat geven:
De beheerder van OSR bij jouw school/bestuur logt in met eHerkenning in het OSR of via Mijn DUO.
 Na inloggen in het OSR kom je direct in het menu 'Mandateren'.
 Kies '+ mandaat' toevoegen.
  Selecteer 'Doorstroomtoets-Logistiek proces doorstroomtoets po'.
  Kies 'Leerling in beeld - doorstroomtoets' en sla de selectie op. Het is niet nodig om het mandaat een einddatum mee te geven.
  Check meteen of het LAS dat je gebruikt ook is gemandateerd voor de Doorstroomtoets. Wil je weten hoe je dit doet? Bekijk de handleiding op de pagina van Kennisnet (onderaan de pagina vind je de handleiding voor het mandateren).
2. Dan ga je naar je LAS om de leerlingenlijst te maken en versturen. Lukt dit niet, kijk dan in de handleiding die jouw LAS beschikbaar stelt.
3. Tenslotte doe je nog een controle:
- je logt in op het platform 👉 lib-doorstroomtoets.cito.nl.
- je kiest voor de tweede optie 'Cito-account' en logt vervolgens in met de inloggegevens die je als beheerder via de mail hebt ontvangen.
- controleer onder 'Leerlingen' links in het menu of je de juiste gegevens ziet staan.

Na het toevoegen van de leerlingenlijst, kun je direct aangeven welke toets de leerlingen gaan maken.

Hoe plan ik de toetsen in?

Geef uiterlijk 18 december door welke toets je leerlingen gaan maken. Je kiest per leerling voor een papieren toets of digitale toets. Heeft jouw leerling een speciale versie nodig? Ook dat geef je uiterlijk 18 december door.

Let op: na 18 december is het niet meer mogelijk om papieren toetsen in te plannen.

Het inplannen van de toetsen werkt als volgt:
1. Je logt in op het platform 👉 lib-doorstroomtoets.cito.nl.
2. Je kiest voor de tweede optie 'Cito-account' en logt vervolgens in met de inloggegevens die je als beheerder via de mail hebt ontvangen.
3. Ga naar Toets kiezen en geef per leerling de gewenste toets aan, papier of digitaal.
4. Geef daarna aan of de leerling het volgende nodig heeft:
• extra audio-ondersteuning
• zwart-wit versie
• zwart-wit en vergrote versie
Tip: met de selectievakjes kun je meerdere keuzes tegelijk invullen.
5. Vervolgens bevestig je de keuze met het vinkje.

Kan ik leerlingen verwijderen nadat ik ze (per ongeluk) heb toegevoegd vanuit mijn leerlingadministratiesysteem?

Nee, we kunnen helaas geen records van leerlingen verwijderen. Heb je per ongeluk teveel leerlingen doorgestuurd? Dit is niet erg. Je plant alleen de toetsen in voor de leerlingen die wél een toets moeten maken. Alleen de leerlingen die de doorstroomtoets hebben gemaakt, krijgen een leerlingrapportage en zijn terug te zien in de groepsrapportage.

Wat moet ik doen als een leerling net voor de afnameperiode bij ons op school komt?

Zorg er eerst voor dat de leerling in je leerlingadministratiesysteem komt te staan. Vervolgens kun je op dezelfde manier als je al voor de groep hebt gedaan de gegevens met ons delen. Heb je voor jouw groep papier gekozen? Dan ontvang je een extra boekje die je kunt voorzien van de naam en tijdens de afnameperiode kunt inzetten. Je kunt in dit geval ook nog voor een digitale afname kiezen. Als je enkel digitaal afneemt met je groep, kun je voor deze leerling de gewenste digitale toets kiezen, maar geen papieren toets.

Technisch

Wat zijn de systeemvereisten voor het gebruik van de Leerling in beeld - doorstroomtoets?

Voor het gebruik van de Leerling in beeld - doorstroomtoets via het platform hebben we de systeemvereisten voor je op een rij gezet.

Natuurlijk hopen we dat je geen problemen zult ondervinden tijdens de afname. Mocht dat toch het geval zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Afname

Wanneer moet de doorstroomtoets afgenomen worden?
 • Maken al jouw leerlingen de papieren toets? Dan vindt de afname plaats op 4 en 5 februari 2025.
 • Heeft jouw school een combinatie van papier en digitaal? Dan vindt zowel de papieren als de digitale afname plaats op 4 en 5 februari 2025.
 • Maken al jouw leerlingen de digitale toets? Dan maken jouw leerlingen de toets in twee opeenvolgende ochtenden in de periode van 27 januari tot en met 16 februari 2025.
Wie kan de Leerling in beeld - doorstroomtoets afnemen?

Alle scholen voor primair en speciaal onderwijs kunnen de Leerling in beeld - doorstroomtoets afnemen. Dus ook als jouw school ons LVS (Leerling in beeld) niet gebruikt.

Hoe lang duurt de afname van de Leerling in beeld - doorstroomtoets?

De Leerling in beeld - doorstroomtoets kun je in twee ochtenden afnemen en vraagt per ochtend ongeveer 2 uur tijd.

Is de Leerling in beeld - doorstroomtoets op papier en/of digitaal af te nemen?

De Leerling in beeld - doorstroomtoets is zowel op papier als digitaal beschikbaar.
Als school kun je per leerling kiezen voor een afname op papier of digitaal. Op deze manier kies je voor wat het best bij jouw onderwijs en bij de individuele leerling past.

De digitale versie van de doorstroomtoets is (nog) niet adaptief. Voor nu, het eerste jaar, ligt onze focus op het waarborgen van toetsen van hoge kwaliteit, zoals jullie van ons gewend zijn. Natuurlijk blijven we ook doorontwikkelen. Zo zijn we bezig met de voorbereidingen van een adaptieve digitale toets (beschikbaar vanaf schooljaar 2024-2025).

Welke leerlingen hoeven niet deel te nemen aan een doorstroomtoets?

Volgens de Rijksoverheid hoeven de volgende (groepen) leerlingen niet deel te nemen aan een doorstroomtoets:

 • zeer moeilijk lerende leerlingen,
 • meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is,
 • leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Voor de meeste leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is een aangepaste versie beschikbaar. Bij de inschrijving voor de Leerling in beeld - doorstroomtoets kun je aangeven of er leerlingen zijn die een aangepaste versie nodig hebben. Twijfel je of een andere versie geschikter is voor een leerling dan de standaardversie, raadpleeg dan de “Wegwijzer voor toetsgebruik bij leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften” via www.cito.nl/wegwijzer

Welke versies van de Leerling in beeld - doorstroomtoets zijn beschikbaar voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften?

Voor de papieren afname is er een zwart-wit vergrote versie en een zwart-wit versie beschikbaar. Daarnaast is er audio-ondersteuning waarin de teksten van Lezen ook voorgelezen worden. Deze audio-ondersteuning is te combineren met alle verschillende papieren versies (regulier, zwart-wit vergroot en zwart-wit). Voor de digitale afname is audio-ondersteuning beschikbaar waarbij de teksten van Lezen voorgelezen worden.

Heeft jouw school leerlingen die blind of doof zijn (voor wie deze aangepaste versies niet voldoende zijn)? Neem dan contact op met de Klantenservice van Cito BV om de mogelijkheden te bespreken.

Uit welke onderdelen bestaat de doorstroomtoets?

De doorstroomtoets bestaat uit de onderdelen Lezen, Rekenen en Taalverzorging. Deze zijn verplicht vanuit de overheid. Deze onderdelen bevatten de volgende subdomeinen:

Lezen:

 • Techniek en woordenschat
 • Begrijpen
 • Interpreteren
 • Samenvatten
 • Opzoeken

Taalverzorging:

 • Spelling niet-werkwoorden
 • Spelling werkwoorden
 • Leestekens

Rekenen:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
Wat doe ik als een leerling ziek is op 4 of 5 februari?

Als een leerling de papieren toets op 4 of 5 februari niet kan maken, plan je een digitale inhaaltoets in tot en met 7 maart. Ook als de leerling de eerste dag de toets wel heeft gemaakt maar de tweede dag ziek is, plan je de digitale inhaaltoets in. De leerling krijgt dan namelijk een andere versie van de toets, zodat hij of zij op een later moment een nieuwe kans krijgt met een frisse start om een eerlijk en objectief advies te krijgen.

Ik kan papier en digitaal combineren in mijn groep. Zijn de toetsen wel vergelijkbaar?

Er zijn gedeeltelijk verschillende opgaven opgenomen in de papieren en digitale toets, maar we zorgen ervoor dat de resultaten en de moeilijkheid van de toetsen vergelijkbaar zijn. Let op: een leerling kan niet een deel op papier en een deel digitaal maken. Een leerling maakt dus altijd óf de papieren of de digitale doorstroomtoets.

Wat gebeurt er met de boekjes na de afname?

Na de afname komt de koerier alle materialen ophalen. Een team van beoordelaars kijkt de papieren boekjes na. Dit gebeurt zeer zorgvuldig, deels handmatig en deels automatisch. Alle resultaten komen vervolgens via de digitale rapportages beschikbaar.

Komt er een mogelijkheid om de leerlingen voor te bereiden op de vraagstelling?

Op het platform van de doorstroomtoets (én via cito.nl/werkenmetdedoorstroomtoets) vind je voorbeeldboekjes, waarmee leerlingen zich in januari kunnen voorbereiden op de doorstroomtoets. Ook zal er voor de digitale toets een korte voorbeeldtoets beschikbaar zijn, zodat leerlingen kunnen ervaren hoe het zal zijn om de echte toets te maken.

Is het mogelijk om de toetstijd te verlengen met een dag?

Nee, dit is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om op de toetsdag zelf vaker pauzes in te lassen, mocht dat nodig zijn.

Is het mogelijk om het onderdeel Wereldoriëntatie af te nemen?

Nee, Wereldoriëntatie maakt geen deel uit van de Leerling in beeld - doorstroomtoets. Wij toetsen alleen de onderdelen die verplicht zijn, zodat de toetstijd beperkt blijft.

Is de instructie van de digitale toets ook verklankt?

Ja, de instructie is ook in gesproken vorm beschikbaar.

Kun je tijdens de afname zien bij welke vraag een leerling zich bevindt?

In het afnamescherm van de leerkracht of toetsleider kun je niet zien bij welke vraag een leerling is. Op het scherm van de leerling zie je tijdens de afname wel direct onderaan het beeldscherm bij welke vraag de leerling is. Als de leerling de toetsomgeving probeert te verlaten, zal deze vergrendeld worden. De toetsleider of leerkracht heeft toegang tot de vergrendelcode en kan de toetsomgeving vervolgens weer ontgrendelen.

Hoe kan ik het onderdeel Begrijpend lezen afnemen met auditieve ondersteuning?

Zodra je toegang hebt tot het platform van de Leerling in beeld - doorstroomtoets, geef je bij elke leerling aan welke toets de leerling zal maken. Je hebt de keuze uit verschillende opties, zoals papier, papier vergroot, papier zwart-wit, papier met audio, digitaal of digitaal met audio. Je kunt zo dus kiezen voor de versie op papier of digitaal met auditieve ondersteuning.

Is de Leerling in beeld – doorstroomtoets onafhankelijk van Leerling in beeld – LVS?

Ja, de doorstroomtoets van Leerling in beeld is volledig onafhankelijk van de toetsen uit het gelijknamige volgsysteem.

 • De inhoud is anders: de doorstroomtoets bevat nieuwe opgaven en de landelijke voorschriften voor de samenstelling zijn anders dan die voor de volgtoetsen.
 • De normering is anders: de normering voor de toetsadviezen en de referentieniveaus wordt jaarlijks landelijk vastgesteld. Deze normering is onafhankelijk van de normering en het verwachte toetsadvies in Leerling in beeld - LVS.
 • De eerder behaalde resultaten op toetsen van Leerling in beeld – LVS spelen geen rol bij het afnemen, normeren en rapporteren van de doorstroomtoets.

Wel is het zo dat de lay-out en vraagtypes overeenkomen met die in de toetsen van het volgsysteem. Die bekendheid kan fijn zijn voor leerlingen.

Hoe neem ik het dictee bij Taalverzorging af?

Op het platform vind je ongeveer een week voor de afname onder ‘Downloads’ een bestand met de audio-ondersteuning. Als je dit opent, vind je een mapje met de dicteezinnen. Deze kun je klassikaal afspelen in de klas. Het eerste deel van Taalverzorging maak je klassikaal. Zorg ervoor dat je na het downloaden de bestanden direct weer verwijdert van je laptop of computer.

Hoe werkt de audio-ondersteuning van de papieren toets?

De audio-ondersteuning voor de papieren toets bestaat uit fragmenten met natuurlijke spraak. In de audio-ondersteuning worden ook de teksten van het onderdeel Lezen voorgelezen.

Hoe is de verdeling van de taken over de twee ochtenden?

Op dinsdagochtend starten de leerlingen met het onderdeel Lezen (ongeveer 50 minuten), gevolgd door Rekenen (ongeveer 60 minuten). Op de tweede ochtend starten de leerlingen weer met Lezen (ongeveer 40 minuten), daarna Rekenen (ongeveer 60 minuten) en eindigen ze de ochtend met Taalverzorging (ongeveer 30 minuten). Tussen elke taak plan je een pauze. De tweede dag heeft dus een iets langere toetstijd (20 minuten langer), maar heeft in plaats van twee pauzes, drie pauzes tussendoor. De tijden zijn een richtlijn. Je leerlingen mogen ook langer over de taken doen.

Mag ik de opgaven na afloop van de toets bespreken?

De school is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de opgaven van de Leerling in beeld - doorstroomtoets, ook ná de toetsafname. Dit is vanwege de aansluitende inhaalperiode voor leerlingen die door ziekte of persoonlijke omstandigheden de toets niet hebben kunnen maken in de reguliere afnameperiode en vanwege mogelijk hergebruik van opgaven (zie Beoordelingskader). Op basis van het eigendoms- en auteursrecht is het niet toegestaan om (delen van) de Leerling in beeld - doorstroomtoets te kopiëren of te verspreiden.

Hoe werkt de digitale afname?

De digitale afname van de doorstroomtoets is online. Vanaf half januari zie je in het scherm ‘Toets afnemen’ de inloggegevens voor alle leerlingen die een digitale toets gaan maken. Via dit scherm print je straks de persoonlijke startcodes. Vervolgens geef je elke leerling het briefje waarop de afname URL staat en de persoonlijke startcode. De leerlingen kunnen zelf inloggen. Lees ook in het pop-upscherm met uitleg op het platform bij stap 4 hoe dit in zijn werk gaat.

Is er een inhaalperiode voor de doorstroomtoets?

Als er een medische of persoonlijke reden is waarom de leerling de toets niet kan maken in de reguliere afnameperiode (tussen 27 jan en 16 feb), dan kan de leerling de toets inhalen tijdens de inhaalperiode. Dat is binnen drie weken na de reguliere afnameperiode. Als dat ook niet lukt, dan hoeft de leerling de toets niet te maken. Daarbij overlegt de school (indien mogelijk) met de ouders en de leerling. Het voorlopig schooladvies blijft dan het schooladvies, zonder eventuele heroverweging of bijstelling.


Mag ik leerlingen extra tijd geven?

De doorstroomtoets kent geen tijdslimiet en het is mogelijk om pauzes te nemen. In de handleiding staat een voorbeeld van een afnameschema. Als school bepaal je zelf wanneer je start en hoe lang de pauzes zijn. Daarnaast adviseren wij om rekening te houden met speciale ondersteuningsbehoeften van leerlingen, door bijvoorbeeld een leerling meer tijd te geven, een aparte werkplek te geven of langere/meer pauzes in te lassen. Door elke leerling genoeg tijd te geven voor het maken van de doorstroomtoets krijg je een betrouwbaar resultaat. Het doel van de toets is namelijk niet om te zien hoe snel een leerling werkt. We adviseren je wel om de twee opeenvolgende dagen aan te houden.

Rapportages

Welke rapportages zijn beschikbaar bij de Leerling in beeld - doorstroomtoets?

Bij de Leerling in beeld - doorstroomtoets krijg je drie rapportages: het leerlingrapport, het groepsrapport en het schoolrapport.

Het leerlingrapport geeft de volgende informatie:

 1. het toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs
 2. de behaalde referentieniveaus voor Lezen, Taalverzorging (1F/2F) en Rekenen (1F/1S)
 3. de domeinen per toetsonderdeel

De groeps- en schoolrapportages bevatten informatie over:

 1. de behaalde referentieniveaus
 2. toetsscores
 3. toetsadviezen
Komen de resultaten van mijn leerlingen ook in het leerlingadministratiesysteem te staan?

Ja, door middel van een beveiligde automatische koppeling sturen we de resultaten naar het leerlingadministratiesysteem van jouw school (ParnasSys of Esis).

Komt er ook een signalering in de rapportage te staan als het toetsadvies lager uitvalt dan het gegeven voorlopig advies?

Nee, er zal geen signalering verschijnen in de rapportages als het toetsadvies lager is dan het gegeven voorlopig advies. De signalering is alleen zichtbaar als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies. Vanaf schooljaar 2023-2024 moet het schooladvies omhoog bijgesteld worden bij een hogere score op de doorstroomtoets. Alleen als een bijstelling niet in het belang van de leerling is, mag het schooladvies worden aangehouden. Wanneer er niet wordt bijgesteld, moet dat door de school worden gemotiveerd in het onderwijskundig rapport.

Kun je leerlingen uitvinken in de groepsrapportages wanneer je deze resultaten niet wilt laten meetellen?

Nee, dit is niet mogelijk. Alle leerlingen die deelnemen aan de doorstroomtoets komen terug in de rapportages.

Heeft de schoolweging invloed op de resultaten van de doorstroomtoets?

Nee, de schoolweging heeft geen invloed op de resultaten van de doorstroomtoets. De schoolweging heeft vooral betrekking op je eigen evaluatie van de resultaten op groepsniveau. Denk bijvoorbeeld aan de signaleringswaarde op 2F-niveau die bepaald wordt op basis van de schoolweging.

Hoe wordt de papieren versie nagekeken wanneer er open vragen worden gesteld?

De open vragen zullen handmatig worden nagekeken door een team van beoordelaars. Leerlingen schrijven vooraf in het boekje alle letters een keer op, zodat het handschrift goed herkenbaar is. Als de beoordelaar het handschrift van de leerling niet kan lezen, zal er een tweede of derde beoordelaar geraadpleegd worden om de vraag na te kunnen kijken. De open vragen hebben overigens wel een vaststaand antwoord. Het gaat hier namelijk om de spelling van woorden en de uitkomsten van rekenopgaven.

Ben je verplicht het voorlopig schooladvies in te vullen in de toetsomgeving van de Leerling in beeld - doorstroomtoets?

Nee, je bent als school niet verplicht om het voorlopig schooladvies bij ons te registreren. Als je het voorlopig advies wél invult, help je jezelf op twee manieren. Op de eerste plaats krijg je in de rapportages snel in beeld voor welke leerlingen je dit voorlopige schooladvies moet bijstellen op basis van het hogere toetsadvies. Daarnaast lever je informatie die gebruikt wordt voor de controle van de landelijke normering van de doorstroomtoetsen. Alle toetsaanbieders zijn verplicht om ingevulde voorlopige schooladviezen door te geven.

Resultaten Leerling in beeld - doorstroomtoets

Het eerste jaar van de Leerling in beeld - doorstroomtoets zit erop en de resultaten zijn bekend. Via deze infographic vind je het landelijk gemiddelde dat je kunt vergelijken met de resultaten van jouw school. Goed om te weten: in de infographic vind je alleen het landelijk gemiddelde behaald op onze Leerling in beeld - doorstroomtoets, dus niet het gemiddelde over alle doorstroomtoetsen heen.

Sluit het verwacht toetsadvies E7 aan bij het toetsadvies op de doorstroomtoets?

Ja, over de gehele populatie sluiten beide adviezen goed op elkaar aan. Cito heeft dit onderzocht door de E7-resultaten van een grote groep leerlingen te vergelijken met hun toetsadvies op de Leerling in beeld - doorstroomtoets in groep 8.

Voor een individuele leerling kan er wel verschil zitten tussen beide toetsadviezen. De doorstroomtoets wordt vaak beter gemaakt omdat leerlingen en hun ouders meer belang hechten aan deze toets. Daarnaast kan er in een half jaar tussen E7 en M8 nog veel gebeuren, waardoor een leerling op de doorstroomtoets anders scoort dan op de LVS-toets van Leerling in beeld.

Algemeen

Wat is een doorstroomtoets?

Vanaf schooljaar 2023-2024 is de doorstroomtoets de nieuwe benaming voor de eindtoets in het primair onderwijs. De overheid heeft gekozen voor de naam ‘doorstroomtoets’ omdat deze naam de doorlopende leerlijn tussen het primair en het voortgezet onderwijs benadrukt.

Informatie over de Wet doorstroomtoetsen PO is hier te vinden: Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets | Schooladvies en eindtoets basisschool|Rijksoverheid.nl

Wat is de Leerling in beeld - doorstroomtoets?

De Leerling in beeld - doorstroomtoets is de doorstroomtoets van Cito BV en sluit aan op het leerlingvolgsysteem Leerling in beeld. De doorstroomtoets meet wat leerlingen kennen en kunnen aan het einde van het primair onderwijs op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. De Leerling in beeld - doorstroomtoets meet de verplichte onderdelen Lezen, Taalverzorging (Spelling werkwoorden, Spelling niet-werkwoorden en Leestekens) en Rekenen. Op basis van deze informatie ontvangen leerlingen een toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs.

Hoe krijg ik meer informatie over de Leerling in beeld - doorstroomtoets?

Via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief om meer informatie te ontvangen. Natuurlijk helpen onze collega's van klantenservice je ook graag verder.

Zijn er kosten verbonden aan de doorstroomtoetsen?

Nee, de school betaalt niets voor het afnemen van doorstroomtoetsen. De overheid neemt deze kosten voor haar rekening.

Is de Leerling in beeld - doorstroomtoets goedgekeurd?

Ja. De Leerling in beeld - doorstroomtoets is officieel toegelaten door de minister voor OCW voor een periode van vier jaar. Op deze pagina (site CvTE) vind je het besluit over de erkenning en vaststelling van onze doorstroomtoets.

Is de doorstroomtoets geschikt voor leerlingen met een uitstroomprofiel richting PrO/VMBO-BB, ook al is de toets niet adaptief?

Ja, de Leerling in beeld - doorstroomtoets is geschikt voor leerlingen met een uitstroomprofiel richting PrO/VMBO-BB. De toets voldoet aan de wettelijke eisen die ervoor zorgen dat de inhoud van de toetsen geschikt is. Hoewel de digitale toets niet adaptief is, is dit niet van invloed op het advies dat leerlingen ontvangen. Met een adaptieve toets zouden leerlingen met een uitstroomniveau PrO/VMBO-BB relatief meer eenvoudige vragen krijgen, maar dit heeft geen invloed op het uiteindelijke advies.

Het is vooral van belang om de leerlingen goed voor te bereiden op de toets en hen geen onnodige druk op te leggen. Na het maken van de doorstroomtoets is er geen verplichte heroverweging als een leerling een voorlopig schooladvies PrO heeft gekregen en op de doorstroomtoets een uitstroomniveau PrO/VMBO-BB laat zien. Er kan uit de toets namelijk geen enkelvoudig advies praktijkonderwijs (PrO) komen, omdat voor toelating tot het praktijkonderwijs aanvullende eisen gelden op basis van IQ en leerachterstand. Voor meer hierover verwijzen we naar: Hoe wordt mijn kind toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)? | Rijksoverheid.nl.

Zijn er kosten verbonden aan de speciale versies van de Leerling in beeld - doorstroomtoets?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de speciale versies van de Leerling in beeld - doorstroomtoets. Net als bij de reguliere toetsen worden ook deze kosten gedekt door de Rijksoverheid.

Het toetsmoment vindt plaats voordat het definitieve advies wordt gegeven. Verwachten jullie dat hierdoor de druk bij de leerlingen hoger zal zijn dan bij een eindtoets in april?

De leerlingen hebben van jou al een goed onderbouwd voorlopig advies ontvangen, dus het is belangrijk dit toetsmoment niet te groot te maken. De toets is een extra middel om je advies te ondersteunen en waar nodig naar boven bij te kunnen stellen. In de oude situatie met de eindtoets werd het definitieve advies ook pas na het toetsmoment gegeven.

Is de wetenschappelijke verantwoording van de Leerling in beeld - doorstroomtoets al beschikbaar?

De wetenschappelijke verantwoording is beschikbaar en binnenkort hier te downloaden.

Waarom bevat de Leerling in beeld - doorstroomtoets alleen de onderdelen Lezen, Taalverzorging en Rekenen?

In de Regeling toetswijzer doorstroomtoets PO is beschreven aan welke inhoudelijke eisen de doorstroomtoetsen moeten voldoen. We hebben besloten onze Leerling in beeld - doorstroomtoets te beperken tot deze drie leergebieden, om de toetsbelasting zo minimaal mogelijk te houden. Leerkrachten zullen voor hun schooladvies een breder perspectief hanteren bij het kijken naar de leerling, met daarin onder meer ook de informatie uit het volgsysteem, de methodetoetsen en de dagelijkse observaties.

De doorstroomtoets meet niet alles wat een leerling kan. En dat is ook niet erg. Geen enkele toets kan alles meten. Het is wel belangrijk dat de school kijkt naar hoe een leerling de toets heeft gemaakt, maar vooral ook naar de leerling al het hele jaar op school heeft laten zien. > zie ook de animatie op deze pagina.

Waarom heeft de Leerling in beeld - doorstroomtoets geen onderdeel wereldoriëntatie?

> Zie ook het antwoord op de vraag 'Waarom bevat de Leerling in beeld - doorstroomtoets alleen de onderdelen Lezen, Taalverzorging en Rekenen?'

Anders dan voor taal en rekenen is er geen landelijk referentiekader vastgesteld voor wereldoriëntatie. Scholen hebben ook veel keuzevrijheid wat betreft de vakken en onderwerpen die ze in hun onderwijs aan bod laten komen. Deze twee factoren maken het lastig om een toets voor wereldoriëntatie te ontwikkelen die recht doet aan de kennis die leerlingen tijdens hun onderwijs verwerven. Mede gezien de beperkte belangstelling voor dit onderdeel in het verleden, hebben we besloten om geen onderdeel wereldoriëntatie toe te voegen aan de verplichte onderdelen van de doorstroomtoets.

Wat vindt Cito van toetstrainingen voor de doorstroomtoets?

We begrijpen dat extra les een leerling kan helpen om aan een vaardigheid te werken. Maar toetsopgaven trainen om een zo hoog mogelijk toetsresultaat te behalen, raden we af. Het helpt de leerling namelijk niet om in het vervolgonderwijs te starten op een niveau dat eigenlijk niet aansluit. Bovendien kan training zorgen voor onnodige spanning en onrust bij leerlingen. Daarom nemen wij afstand van trainingsbureaus en trainingsmateriaal. En hoewel de naam soms anders doet vermoeden, bestaat er geen enkele relatie tussen trainingsbureaus of aanbieders van trainingsmateriaal en onze organisatie. In de voorbereiding op de doorstroomtoets is het wel handig voor leerlingen om een voorbeeldtoets te bekijken, gewoon om te zien hoe de toets eruitziet en hoe het werkt.

Aanmelden

Waar meld ik mij aan voor de Leerling in beeld - doorstroomtoets?

In onze webshop kun je je aanmelden. Als je al een account hebt, kun je direct inloggen en je aanmelden. Als je nog geen account hebt, vraag je eerst toegang: Inloggen of toegang aanvragen (cito.nl)

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Je ontvangt eerst een automatische bevestiging, zodat je weet dat de aanmelding geslaagd is. Wij zorgen ervoor dat je account geactiveerd wordt. Zodra dit gereed is, ontvang je een mail om in te loggen op het platform als beheerder.

Ik krijg in ParnasSys of Esis een foutmelding als ik mijn leerlingen wil uploaden.

Om leerlinggegevens te kunnen uitwisselen, dien je als school of bestuur eerst het OSR mandaat te geven. De stappen voor mandateren:

 1. Als beheerder van OSR log je in met e-Herkenning in het OSR (of via Mijn DUO). NB als je zelf niet de OSR-beheerder bent, ga dan bij het bestuur na wie deze rol vervult.
 2. Na inloggen in het OSR kom je direct in het menu Mandateren.
 3. Kies + mandaat toevoegen.
 4. Selecteer DOORSTROOM – Logistiek proces doorstroomtoets po.
 5. Kies de Leerling in beeld - doorstroomtoets en sla de selectie op. Het is niet nodig om het mandaat een einddatum mee te geven.
Hoe kan ik leerkrachten van mijn school toegang geven?

Ga in het platform naar Beheer en vervolgens naar het tabblad Leerkracht uitnodigen. Na de invoer ontvangt de betreffende leerkracht een mail om via Basispoort in te loggen.

Kan ik mij aanmelden voor de doorstroomtoets als mijn leerlingen met iPad of tablet werken?

Nee, we ondersteunen voor de Leerling in beeld – doorstroomtoets van 2024 geen afnames op iPad of tablet. Zie hier de volledige systeemvereisten.

Kan ik mij voor de Leerling in beeld – doorstroomtoets aanmelden als ik geen leerlingadministratiesysteem (LAS) heb?

Nee, wij ondersteunen enkel het uploaden van leerlingen vanuit een leerlingadministratiesysteem (LAS).

Kan een school in het buitenland zich aanmelden voor de Leerling in beeld – doorstroomtoets?

Dit kan als de school gebruikmaakt van een leerlingadministratieysteem (LAS) en een RIO-nummer heeft gekregen van de Rijksoverheid.

Doorstroomtoetsen en Cito

Biedt Cito vanaf schooljaar 2023-2024 twee doorstroomtoetsen aan?

Onder de naam Cito wordt één doorstroomtoets aangeboden; de Leerling in beeld-doorstroomtoets van Cito BV, die qua inhoud en uiterlijk aansluit bij het volgsysteem Leerling in beeld. De doorstroomtoets van de overheid – DOE – wordt aangeboden onder een eigen naam en logo, met een eigen uitstraling en via een aparte website.

Waarom wordt de Leerling in beeld-doorstroomtoets ontwikkeld door Cito BV en de overheidsdoorstroomtoets DOE door Stichting Cito?

Cito bestaat uit een BV en een stichting. Binnen Cito BV voeren we marktactiviteiten uit. Passend bij het volgsysteem Leerling in beeld wordt de Leerling in beeld-doorstroomtoets aangeboden.
Binnen Stichting Cito ontwikkelen we namens de overheid alle wettelijke toetsen en examens voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Voor primair onderwijs is dat dus de overheidsdoorstroomtoets.

De kennis die we opbouwen binnen de stichting is beschikbaar voor onderwijs en markt. Alle toetsaanbieders, overheid en andere aanbieders, kunnen dus onder gelijke condities terecht bij Stichting Cito voor psychometrische kennis en expertise.
De activiteiten van Cito BV en Stichting Cito zijn van elkaar gescheiden, zowel juridisch en organisatorisch, als in financiële en operationele zin. Lees hier meer over onze hybride organisatie.

Wat zijn de verschillen tussen de Leerling in beeld - doorstroomtoets en de DOE?

Op deze pagina leggen we dit uit.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken