Direct naar inhoud
Leerkracht en leerling primair onderwijs

Voor slechtziende en brailleleerlingen

Met onze aangepaste toetsen kun je de vaardigheden van je slechtziende en braiIleleerlingen optimaal meten en vergelijken. Samen met leerkrachten en specialisten van Visio en Bartiméus hebben we 'reguliere' toetsen volledig aangepast voor slechtziende leerlingen en zijn de toetsen door Dedicon vakkundig gebrailleerd.

Speciale versies primair onderwijs

Entreetoets

Zowel voor slechtziende als voor brailleleerlingen zijn aangepaste versies van de Entreetoets beschikbaar. Uit de handel: 01-09-2023 (laatste afname mogelijk in aug/sept 2023).

LVS-toetsen

Bij de LVS-toetsen zijn voor slechtziende leerlingen aangepaste materialen beschikbaar bij:

 • Spelling, Begrijpend lezen, Taalverzorging, Rekenen-Wiskunde
  • uit de handel: 31-12-2023; alternatief = Leerling in beeld
  • uitzondering: voor scholen die VSO Pro en/of ZML gebruiken en geen Basispoort en ParnasSys en/of Esis hebben, gaan deze toetsen 1-8-2024 uit de handel.
 • Begrijpend luisteren, AVI, DMT, Woordenschat

Voor brailleleerlingen kun je van deze toetsen aangepaste, gebrailleerde opgavenboekjes bestellen. Zowel bij de slechtziendenversie als bij de brailleversie gebruik je de leerkrachtmappen van de reguliere toetsen.

Leerling in beeld

Een aangepaste versie van Leerling in beeld is klaar. De volgende materialen zijn beschikbaar:

 • Leerling in beeld – Begrijpend lezen voor niveau E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7, E7 en B8: (tekst-) en of opgavenboekjes en afname-instructies
 • Leerling in beeld – Rekenen-Wiskunde voor niveau E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7, E7 en B8: opgavenboekjes en afname-instructies
 • Leerling in beeld - Taalverzorging voor niveau M6, E6, M7, E7 en B8: opgavenboekjes en afname-instructies
Bestel voor slechtziendenleerlingen (webshop) Bestel voor brailleleerlingen (formulier)
Leerkrachten primair onderwijs

Kleuter in beeld

De materialen van Kleuter in beeld – Taal zijn toegankelijk gemaakt voor slechtziende en braillekleuters. Een klein deel van de reguliere materialen gebruik je ook voor slechtziende kinderen en soms ook voor braillekinderen. Daarnaast zet je de aangepaste materialen in. In dit overzicht lees je welke materialen je waar kunt bestellen of downloaden.

Ook de materialen van Kleuter in beeld – Rekenen zijn toegankelijk gemaakt voor slechtziende en braillekleuters. Een klein deel van de reguliere materialen gebruik je ook voor slechtziende kinderen en soms ook voor braillekinderen. Daarnaast zet je de aangepaste materialen in. In dit overzicht lees je welke materialen je waar kunt bestellen of downloaden.

Bestel hier de materialen (webshop)

Speciale versies voortgezet onderwijs

Toets 0-3 Volgsysteem VO ook (deels) geschikt

Een deel van de toetsen van het Cito Volgsysteem VO is voor slechtziende leerlingen en brailleleerlingen aangepast. Het gaat om alle taken van de niveaus vmbo kb en havo.

Welke taak kan ik aan mijn leerling voorleggen?

Een leerling maakt in principe de toets op zijn eigen niveau, met deze uitzonderingen:

 • een vmbo bb-leerling kan de vmbo kb-toets maken
 • een vmbo gt-leerling kan de vmbo kb-toets of de havo-toets maken
 • een vwo-leerling maakt de havo-toets

De materialen van de vernieuwde Toets 0, 1, 2 en 3 voor vmbo kb en havo zijn beschikbaar voor Cluster 1.

Let op! Van de vorige Toets 0, 1, 2 en 3 kun je de materialen niet meer gebruiken.

Bestellen?

De materialen voor slechtziende leerlingen zijn te downloaden via Cito Portal.

Bestel Toets 0-3 voor brailleleerlingen
Kijk- en luistertoetsen

Speciale versie Kijk- en luistertoetsen

Je kan ook de luistervaardigheid van jouw leerlingen toetsen met door Dedicon gebrailleerde opgavenboekjes. Deze zijn te bestellen voor verschillende niveaus voor Engels, Duits, Frans en Nederlands.

Bestel Kijk- en luistertoetsen voor brailleleerlingen
Leerkracht primair onderwijs

VSO Dagbesteding

De toetsen Taal en Rekenen van het Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding zijn aangepast voor leerlingen met een visuele beperking. Wat betreft de cluster 1-versies van deze toetsen kun je bij iedere opgave kiezen voor een praktische uitwerking van een opgave of de vergrote versie van het origineel, afhankelijk van de voorkeur per leerling. Ben je een gebruiker van dit leerlingvolgsysteem, dan vind je op Cito Portal onder ‘downloads’ van cluster 1:

 • de aangepaste toets Taal/Rekenen
 • de opdrachtenboekjes
 • een afnamekaart inclusief omzettingstabellen

De score geeft een indicatie van de vaardigheid van de leerling op het betreffende leergebied.

Bestel VSO Dagbesteding (webshop)
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken