Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Docenten voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen

Op deze pagina hebben we de veelgestelde vragen over de volgsystemen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor je op een rij gezet. Hopelijk staat jouw vraag ertussen. Zo niet, neem dan contact op met de klantenservice.

Bestellen

Wat zijn de kosten voor het Volgsysteem VSO Arbeid/ PrO en Dagbesteding?

Basiskosten voor dit volgsysteem zijn:

  • € 163,55 voor de VSO en PrO Docentmap
  • € 288,85 voor de analyses in Computerprogramma LOVS

Voor VSO Arbeid/PrO betaal je:

€ 0,80 per afname Taalverzorging
€ 3,15 per afname Begrijpend lezen
€ 3,15 per afname Rekenen-Wiskunde

Voor VSO Dagbesteding betaal je:

€ 3,15 per afname Mondelinge taal
€ 3,15 per afname Rekenen

Deze prijzen zijn exclusief btw. Als je de VSO en PrO Docentmap hebt aangeschaft, kun je ook gebruikmaken van de Werkplekmatcher. Dit gratis instrument vind je op MijnCito.

Afname

Voor welke leerlingen zijn de toetsen van het Volgsysteem VSO Arbeid/ PrO en Dagbesteding bedoeld?

De toetsen van het volgsysteem VSO Arbeid/Pro en Dagbesteding zijn voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en voor leerlingen uit het vso die toewerken naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Het gaat om leerlingen van 12 tot 20 jaar.

Zijn de toetsen van het Cito Volgsysteem VSO en PrO ook webbased?

Ja, de toetsen voor VSO en PrO zijn overgezet naar de cloud en nu webbased.

Is het mogelijk om de toetsen VSO Arbeid/ PrO en Dagbesteding op proef te ontvangen?

Het is niet mogelijk de toetsen op proef te ontvangen. Op de pagina's over het volgsysteem zijn wel filmpjes te vinden over ervaringen van scholen met de toetsen én filmpjes over de toetsen zelf.  In de filmpjes zijn ook voorbeeldopgaven opgenomen. Ook kun je via adviesvo@cito.nl een zichtexemplaar van de handleiding opvragen. 

Wat is de afnameperiode van het Volgsysteem VSO Arbeid/ PrO en Dagbesteding?

Het advies is om de toetsen in november en/of april (een half jaar later) af te nemen. Een ander moment is ook prima, omdat de normering niet aan de momenten in november en april is gekoppeld. Je kunt dus zelf de meest geschikte afnameperiode kiezen.

Rapportages

Waarom worden bij de toetsen Spelling niet-werkwoorden en Spelling werkwoorden de functioneringsniveaus lager dan M6 of M7 niet nader gespecificeerd?

De toetsen Taalverzorging van het Volgsysteem VSO/PrO zijn gekoppeld aan de toetsen van het pakket Taalverzorging voor het primair en speciaal onderwijs (2015).

In dit pakket zijn toetsen Spelling niet-werkwoorden voor groep 6 tot en met 8 opgenomen en toetsen Spelling werkwoorden voor groep 7 en 8. Daarom kunnen we bij de toetsen Taalverzorging voor VSO/PrO alleen uitspraken doen over die functioneringsniveaus. Scoort een leerling uit het VSO of PrO lager dan een gemiddelde leerling medio groep 6 uit het primair onderwijs? Dan vind je functioneringsniveau <M6 terug op de rapportage.

Tips bij functioneringsniveau >M6 of >M7

Als een leerling functioneringsniveau <M6 (spelling niet-werkwoorden) of <M7 (spelling werkwoorden) heeft behaald, kijk dan naar:

Groei. Hoe ontwikkelt de leerling zich? Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot het ontwikkelingsperspectief? Gebruik hiervoor het alternatieve leerlingrapport. Komt de behaalde groei overeen met de geplande groei, dan heb je een bevestiging dat het aanbod bij de leerling past. Maakt de leerling minder of meer groei door? Overweeg dan om het aanbod bij te stellen.

Categorieën. Zijn er categorieën waarbij de leerling hoger of lager scoort dan verwacht? En welke fouten maakt een leerling? Gebruik hiervoor het antwoordenoverzicht leerling en/of het categorieënoverzicht groep; deze geven een (globale) indruk van de categoriefouten. Lees de kijkwijzers in hoofdstuk 3 van de handleiding voor meer handvatten voor het handelen.

Goed om te weten! De categorieën voor Spelling niet-werkwoorden zijn gebaseerd op de indeling voor groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs. De categorieën 1 tot en met 3 worden niet bevraagd, omdat dit klankzuivere, eenlettergrepige doelwoorden betreft, die geen spellingmoeilijkheid met zich meebrengen. De categorieën 4 tot en met 48 van Spelling niet-werkwoorden zijn in grote lijnen als volgt verdeeld over de toetsen:

Toets *: categorie 4 t/m 21
Toets **: categorie 21 t/m 31
Toets ***: categorie 31 t/m 48

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken