Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Voorbeeldmateriaal

Download hier materiaal om met jouw leerlingen (taal)vaardigheden te oefenen die in het vervolgonderwijs gevraagd worden. De opdrachten richten zich op vaardigheden als het formuleren van de centrale vraag in een werkstuk, het schrijven van een verslag en het presenteren van het uitgevoerde onderzoek.

In dit materiaal wordt de leerling of student aangemoedigd om:

  • zelfstandig te werk te gaan
  • zelf keuzen te maken uit teksten die bruikbaar zijn, gegeven een welomschreven doelstelling
  • uit die teksten de voor een bepaald doel geschikte argumenten te filteren
  • op basis daarvan een waarschuwende tekst en een enthousiasmerende presentatie te produceren

Hopelijk leidt deze inspiratie tot de ontwikkeling van nieuw – al dan niet remediërend – lesmateriaal en tot nieuwe toetsinstrumenten, waarmee de noodzakelijke taalvaardigheden van beginnende studenten in beeld kunnen worden gebracht. Het mooiste zou zijn als ons materiaal ertoe kan bijdragen dat docenten uit voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs beter op de hoogte raken van elkaars inspanningen en onderwijsdoelen.

Lees hier de bijdrage van collega’s Uriel Schuurs en Eva Cornuijt in Levende Talen Magazine 2022.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken