Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs - vmbo

Cito Volgsysteem VSO en PrO

Wil je maximaal inzicht in wat leerlingen kunnen op het gebied van rekenen en taal? Met de speciaal voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid Praktijkonderwijs ontwikkelde volgsystemen sluit je aan op de belevingswereld én het niveau van leerlingen. Voor iedere leerling is er een passende toets. Om het jou en je leerlingen gemakkelijk te maken, zijn het digitale toetsen die je via de browser afneemt op een pc, laptop of Chromebook. Aan de hand van jullie eigen observaties en duidelijke rapportages vanuit het leerlingvolgsysteem krijg je eenvoudig individuele prestaties in beeld. Zo krijgt elke leerling de kans te laten zien wat hij of zij kan.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Toetsen voor elke leerling

Natuurlijk wil je dat elke leerling een toets kan maken op het niveau dat bij hem past. Daarom zijn er verschillende toetsen binnen het Cito Volgsysteem VSO en PrO beschikbaar. Binnen dit domein zijn de verschillen tussen leerlingen erg groot. Eén volgsysteem voor álle leerlingen (clusters 1, 2 en voormalige clusters 3 en 4) is door de uiteenlopende behoeften onmogelijk. Bij Cito heb je de keuze uit verschillende volgsystemen. Naast de keuze voor passende toetsen, heb je ook keuzemogelijkheden in de frequentie en hoe je vaardigheden toetst. Soms geven praktijkchecks juist dat extra inzicht waardoor je weet waar een leerling staat. Ook die vind je in dit leerlingvolgsysteem. De toetsen zijn digitaal af te nemen via de browser op een pc, laptop of Chromebook.

Docentenmap bestellen

Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

De toetsen van Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs zijn digitaal, adaptief en zijn onder andere afgestemd op de kerndoelen voor VSO Arbeid. Deze toetsen houden rekening met verschillende niveaus, waardoor iedere leerling kan laten zien wat hij kan.

Dit leerlingvolgsysteem toetst:

 • begrijpend lezen
 • taalverzorging
 • rekenen-wiskunde
Lees verder
Leerlingen voortgezet onderwijs - vmbo

Waarom Cito Volgsysteem VSO en PrO?

 • Veelgebruikt volgsysteem in Nederland
 • Ondersteunt onderwijs op maat
 • Sluit aan op niveau en belevingswereld van leerlingen

Goed om te weten!

 • Digitale toetsen, webbased
 • Via browser af te nemen
 • Devices: pc, laptop of Chromebook
 • Adaptief: toetsen VSO Arbeid en PrO
 • Toetst verschillende vaardigheden
 • Rapportages direct na afname toets beschikbaar
Dit vormt zeker een waardevolle aanvulling op het beeld dat we van onze leerlingen hebben. Trouwens grote complimenten voor de gedegen en functionele rapportage.

Docent Terra Nigra, Maastricht

Leerlingen voortgezet onderwijs - vmbo

Andere materialen voor inzicht in ontwikkelpotentieel

Om nóg beter in beeld te krijgen wat de talenten en mogelijkheden zijn van leerlingen, werkt Cito samen met het werkveld aan verdere optimalisering van het leerlingvolgsysteem en ontwikkelen we andere bruikbare materialen. Voorbeelden daarvan zijn:

Instrumenten Sociaal-emotionele ontwikkeling (gratis)

Werkplekmatcher (gratis)

Leren leren voor vso

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken