Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs op het schoolplein

Instrument voor Sociaal-Emotionele ontwikkeling IQ<35

Je volgt de ontwikkeling van jouw leerlingen op de voet. Om deze ontwikkeling zorgvuldig in kaart te brengen, heeft Cito in samenwerking met betrokkenen uit het veld het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling IQ<35 ontwikkelt. Dit instrument is geschikt voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn in primair onderwijs (so) alsook in voorgezet onderwijs (vso). Binnen de doelgroep is er een grote diversiteit. Zowel in de problematiek als in de mogelijkheden die een leerling heeft. Sommige leerlingen zijn alleen te bereiken op fysiek niveau. Om iets duidelijk te maken laten de leerkrachten of begeleiders dat lijfelijk voelen of soms maken ze het visueel, door middel van pictogrammen of andere hulpmiddelen. Modeling is erg belangrijk; voordoen, laten zien en voelen wat de bedoeling is. Het instrument SEO IQ<35 bied je de mogelijkheid om ze nóg beter volgen.

Waaruit bestaat het instrument SEO IQ<35

Digitale leerkrachtlijst

De leerkracht vult per leerling een digitale vragenlijst in. Hiervoor heb je ongeveer 5-7 minuten per leerling nodig. De leerkrachtlijst bestaat uit vier domeinen die betrekking hebben op sociaal-emotionele vaardigheden:

  • Veiligheid
  • Welbevinden
  • Contact
  • Autonomie


Elk domein bestaat uit 8 uitspraken. De leerkrachtlijst bestaat in totaal uit 32 uitspraken met keuzemogelijkheden: (bijna) nooit, soms, vaak/altijd en (bijna) altijd.

Docenten voortgezet onderwijs

Snel aan de slag met het instrument

Vraag het gratis instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling per mail aan via klantenservice@cito.nl. Hou de volgende gegevens paraat:

  • casnummer en brincode
  • contactpersoon en mailadres
  • adresgegevens van jouw school

Wij zorgen ervoor dat je dan zo snel mogelijk via MijnCito kunt beginnen met het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw leerlingen.

Meer weten?

Vragen zijn altijd welkom. Bel onze klantenservice gerust via (026) 352 11 11 of mail naar klantenservice@cito.nl.

Mail ons
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken