Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Vooruitgang zichtbaar maken

De combinatie van de informatie uit de toetsen van het Cito Volgsysteem én leerdoelgericht volgen met Groeimeter geeft je inzicht in de vorderingen van je leerlingen in hun leerroute.

Leerlingen in een leerroute volgen met Groeimeter

Het online-instrument Groeimeter, waarmee je grip krijgt op de leerdoelen van je leerlingen, integreer je snel en eenvoudig in je onderwijs. Na elk aangeboden leerdoel beantwoordt een leerling online 7 vragen.

Na afname zien jij en jouw leerling direct of het leerdoel behaald is. En dat niet alleen: jullie zien samen ook welke vragen goed gingen, en welke nog niet. Als je in Groeimeter een leerroute hebt ingepland in, zie je ook meteen wat het volgende leerdoel is.

In de animatie Leerlingscherm - Resultaten van een toets bekijken zie je hoe je leerling in Groeimeter ziet of hij het leerdoel heeft behaald.
Jij ziet diezelfde resultaten in het leerkrachtscherm, samen met de resultaten van de voorgaande leerdoelen. Je kunt van individuele leerlingen de voortgang in een leerroute ook in detail bekijken.

Leerlingen voortgezet onderwijs op het schoolplein

Volgen met de toetsen van het Cito Volgsysteem

Met de LVS-toetsen kun je periodiek de algemene vaardigheid op een leergebied meten. Deze toetsen gaan uit van de gemiddelde groei van reguliere leerlingen binnen een leerjaar. De toetsinhoud is gerelateerd aan het reguliere aanbod.

Het is goed om je te realiseren dat leerlingen met een leerroute niet altijd reguliere lesstof aangeboden krijgen. En dat daarom de LVS-toetsen soms minder geschikt zijn voor jouw leerlingen.

Voor welk doel zijn LVS-toetsen geschikt?

LVS-toetsen zijn heel geschikt om de rekenvaardigheid van jouw leerling in perspectief te plaatsen. De resultaten op de toetsen geven aan welk niveau je leerling heeft behaald. Je ziet ook of de leerling vooruit is gegaan ten opzichte van vorige toetsmomenten. En hoe het resultaat en de groei zich verhouden ten opzichte van andere leerlingen. Gebruik hiervoor de rapportages van de LVS-toetsen. De LVS-toetsen zijn bij uitstek geschikt om op vaste momenten per jaar te kijken hoe je leerling ervoor staat.

Daarbij is het belangrijk je te realiseren, dat het niet zinvol is om leerlingen een toets voor te leggen waarin veel opgaven voorkomen waarvan de inhoud nog niet is aangeboden. Zowel het Cito Volgsysteem als Groeimeter bieden hulpmiddelen om de LVS-toets te kiezen die zo goed mogelijk aansluit bij de aangeboden leerstof.


TIP: In de volgende stap Periodiek Evalueren lees je hoe je optimaal gebruik kunt maken van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde.

Leerling voortgezet onderwijs op de fiets

Waarvoor zijn LVS-toetsen minder geschikt?

Leerlingen binnen een leerroute krijgen meestal niet alle reguliere leerstof aangeboden. Daardoor sluit de toets minder goed aan op het aangepaste lesaanbod. Sommige leerlingen krijgen bijvoorbeeld een deel van de leerstof aangeboden op een ander moment, of op een ander handelingsniveau. En sommige leerdoelen worden helemaal niet aangeboden. Om een leerling gedetailleerd te volgen in zijn eigen leerlijn is een leerdoelgericht systeem als Groeimeter beter op zijn plaats.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken