Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs op het schoolplein

Instrument voor Sociaal-Emotionele ontwikkeling IQ 35-75 voor zml

Gelijke kansen bieden en passend onderwijs voor élke leerling is onze gezamenlijke drijfveer. Om naast vaardigheden als taal en rekenen ook inzicht te krijgen in het sociaal-emotioneel functioneren, ontwikkelde Cito samen met (v)so scholen verschillende hulpmiddelen. Het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml is bedoeld voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar met een IQ van 35 tot 75. Het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml biedt scholen de mogelijkheid om de sterke kanten van leerlingen (bijvoorbeeld ‘keuzes maken’) in beeld te brengen en tegelijkertijd vast te stellen welke onderdelen (bijvoorbeeld ‘oplossen van ruzies’) extra aandacht vragen in het lesaanbod.
Handleiding instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling voor leerlingen met een IQ van 35 tot 75

Waaruit bestaat het instrument SEO IQ 35-75


Digitale leerkrachtlijst


De leerkracht vult per leerling een digitale vragenlijst in. Hiervoor heb je ongeveer 5-7 minuten per leerling nodig. Op basis van de ingevulde lijst krijg je een beeld van hoe competent de leerling zich gedraagt op de zeven domeinen. Het gaat hierbij om:

 • Aardig doen
 • Keuzes maken
 • Autonomie
 • Omgaan met eigen gevoelens
 • Delen van ervaring met de ander
 • Opkomen voor jezelf'
 • Ruzie (aparte schaal!)

Elk domein bestaat uit 7 uitspraken. De leerkrachtlijst bestaat in totaal uit 49 uitspraken met keuzemogelijkheden: nooit/zelden, soms en vaak/altijd.

Rapportage Sociaal-emotionele ontwikkeling zml IQ 35-75

De uitkomsten uit het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling zml zijn te beschouwen als mijlpalen die in volgorde van ontwikkelingsleeftijd bereikt worden. De focus ligt weliswaar op het sociaal-emotioneel functioneren, maar het is mogelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen vanwege de cumulatieve ordening van uitspraken.

Bijbehorend leerlingboekje Zó ben ik!

Het leerlingboekje 'Zó ben ik!' geeft de leerling de kans om samen te praten over waar hij of zij goed in is. De leerling vult samen met een leerkracht het leerlingboekje in. Het levert mooie gespreksstof op bij een kennismaking (‘ik haat gevoelens’ en ‘een keus is een keus’) of voor een gesprek met ouders of begeleiders.

Het leerlingboekje bevat veertig uitspraken waarvan een leerling kan aangeven of deze van toepassing is door een vinkje in het vakje te plaatsen ‘Ja, dat klopt’. Als de uitspraak niet van toepassing is, dan plaatst de leerling geen vinkje. In het leerlingboekje komen negen domeinen van de sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod:

 • Omgaan met gevoelens
 • Zelfbeeld
 • Tevredenheid
 • Keuzes maken
 • Zelfstandigheid
 • Opkomen voor jezelf
 • Omgaan met ruzie
 • Omgaan met vrienden
 • Omgaan met anderen

In de tabel is te zien dat het leerlingboekje en de leerkrachtlijst niet volledig overlappen. Het leerlingboekje bevat meer deeldomeinen met minder uitspraken dan de leerkrachtlijst.

 LeerlingboekjeLeerkrachtlijst
DeeldomeinenOmgaan met gevoelensOmgaan met eigen gevoelens
Zelfbeeld-
TevredenheidAardig doen
Keuzes makenKeuzes maken
ZelfstandigheidAutonomie
Opkomen voor jezelfOpkomen voor jezelf
Omgaan met ruzieOmgaan met ruzie
Omgaan met vrienden-
Omgaan met anderenDelen van ervaring met de ander
 Totaal 40 uitsprakenTotaal 49 uitspraken
Docenten voortgezet onderwijs

Snel aan de slag met het instrument

Vraag het gratis instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling per mail aan via klantenservice@cito.nl. Hou de volgende gegevens paraat:

 • casnummer en brincode
 • contactpersoon en mailadres
 • adresgegevens van jouw school

Wij zorgen ervoor dat je dan zo snel mogelijk via MijnCito kunt beginnen met het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw leerlingen.

Meer weten?

Vragen zijn altijd welkom. Bel onze klantenservice gerust via (026) 352 11 11 of mail naar klantenservice@cito.nl.

Mail ons
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken