Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Beslissen over nieuwe leerdoelen

Heb jij in beeld welk rekenniveau jouw leerling met een leerroute heeft, of weet je welke leerdoelen jouw leerling beheerst? Dan wil je weten wat jouw volgende stap in het leerstofaanbod is. Ook daarvoor kun je zowel Groeimeter als de LVS-toetsen gebruiken.

Leerlingen voortgezet onderwijs op de fiets

Beslissen over nieuwe leerdoelen met hulp van Groeimeter

Na elk aangeboden leerdoel kun je jouw leerling een klein toetsje (7 speelse online vragen) laten maken. Zo integreer je Groeimeter in je onderwijs en monitor je terwijl jouw leerling een passende leerroute aflegt. Als je de doelen van de leerroute van tevoren hebt geselecteerd, zie je na het behalen van een doel direct wat het volgende leerdoel is.


Als in de evaluatie is gebleken dat één of meer leerdoelen niet zijn behaald, neem jij als leerkracht of IB’er de beslissing om al dan niet verder te investeren in dit leerdoel. Daarbij speelt diagnostische informatie over jouw leerling een rol. Wat heeft de leerling nodig om dit doel alsnog te behalen?

Daarnaast kun je afwegen hoe belangrijk het is in dit rekendoel te investeren. De doelenlijsten van Passende Perspectieven en Groeimeter bieden daarvoor relevante informatie. In de doelenlijsten zijn de leerdoelen aangeduid als “investeren”, “wel investeren, maar niet te veel” of “niet investeren”.

In Groeimeter vind je een overzicht van alle leerdoelen per rekendomein.

Leerlingen voortgezet onderwijs in de kantine

Beslissen over nieuwe leerdoelen met hulp van categorieënanalyse

Met de categorieënanalyse van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde zie je of bepaalde rekendomeinen achterblijven, vergeleken met andere. Zo zie je bijvoorbeeld of een domein waarvan je een aantal lesdoelen niet hebt aangeboden zwakker is dan de andere domeinen. Of dat een ander domein nu opvalt. Deze informatie kun je meenemen in de beslissing over nieuwe rekendoelen.

  • Is het patroon conform de verwachting binnen de gekozen leerroute? Dan kun je besluiten op dezelfde voet door te gaan.
  • diagnostisch gesprekje.
Leerlingen voortgezet onderwijs - vmbo

Beslissen over nieuwe leerdoelen met hulp van de doorgaande lijnen van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde


Heeft jouw leerling een toets Rekenen-Wiskunde gemaakt? Dan kun je in een analyse van de opgaven nagaan welke soort opgaven op instructieniveau liggen.

In elke toetshandleiding is voor elk rekendomein een grafiek opgenomen. In deze grafiek zie je voor elke opgave bij welke vaardigheidsscore leerlingen die opgave in het algemeen beheersen. Zo krijg je met de vaardigheidsscore van jouw leerling inzicht in welke opgaven jouw leerling waarschijnlijk beheerst, en welke opgaven op instructieniveau liggen.

Meer weten? Zie hoofdstuk 6 van de handleiding Rekenen-Wiskunde 3.0, onder het kopje “Werken met de doorgaande lijnen Rekenen-Wiskunde”.

De LVS-toetsen en Groeimeter: een mooie combi

Juist omdat jouw leerstofaanbod maatwerk is, heb je behoefte aan betrouwbare instrumenten om jouw leerlingen goed te kunnen volgen. Instrumenten die je de juiste informatie geven over de vorderingen en groei van jouw leerlingen. Wanneer je de reguliere toetsen van het Cito LVS en de leerdoelgerichte toetsing van het nieuwe instrument Groeimeter samen inzet, krijg je optimaal inzicht.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken