Direct naar inhoud
Docent en studenten middelbaar beroepsonderwijs in de werkplaats

Kwaliteitsborging van examinering en diplomering in het mbo

Met een mbo-diploma op zak ben je niet klaar met leren voor de rest van je leven. Als mbo-school wil je studenten een manier van denken en werken aanleren, waarmee ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. De MBO Raad legt niet voor niets een extra focus op een Leven Lang Ontwikkelen. Maar hoe stel je nu vast dat je studenten dit kunnen? Oftewel: hoe kom je tot een betrouwbare beoordeling van de beroepsbekwaamheid van een student?

Uitdagingen bij examinering en diplomering in het mbo

Herkenbaar?

 • Hoe kom je tot een goede samenstelling van een examencommissie?
 • Hoe zorg je dat assessoren bekwaam zijn in het betrouwbaar beoordelen?
 • Hoe kom je tot een goed proces van examinering en diplomering en hoe borg je dit proces?
 • Hoe bepaal je de juiste mix van toetsvormen en -methoden?
 • Hoe houd je het haalbaar, uitvoerbaar, betrouwbaar en organiseerbaar?

Samen werken aan kwaliteit

Elke student heeft recht op goede examens en een betrouwbare beoordeling. Cito helpt mbo-scholen bij het inrichten van een goed en adequaat proces én biedt de juiste kennis om de beroepsbekwaamheid van studenten te beoordelen. Om de kwaliteit van het proces van examinering en diplomering te borgen heb je – naast kwalitatief goede examens – twee dingen nodig:

 • een goed functionerende examencommissie,
 • een betrouwbare beoordeling van elke student door kundige assessoren.

Deze onderwerpen komen ook terug in de standaarden die de Inspectie van het Onderwijs hanteert bij het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering. Samen met onderwijsmanagers en examencommissies evalueren we het huidige proces en komen we tot concrete verbeterpunten en praktische stappen met een meetbaar resultaat. Het mooie is dat door aan de slag te gaan met de kwaliteit van examinering en diplomering de kwaliteit van het onderwijs vanzelf óók verbetert.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in de voor nieuwsbrief en u ontvangt eens per kwartaal een update met nieuws en inspiratie van ons.

Docenten middelbaar beroepsonderwijs

Fijn om te weten: Cito is dé expert in examinering

 • Al 50 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
 • Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
 • Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van testing and assessment companies
 • Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
 • Deskundige en ervaren trainers
Caroline Soerjo Theewis

Kan ik je helpen?

Neem vrijblijvend contact op met Caroline Soerjo-Theewis via mail of telefoon.

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 15 01
E-mail citoconsult@cito.nl

Zoeken