Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

'Via maatwerk naar een volwaardig diploma'

Karin Kleinen & Reggie Kranenpoot ROC Gilde opleidingen

Wie al wel werkervaring heeft, maar niet beschikt over het juiste diploma voor een functie kan op diverse manieren toch dat papiertje halen. Eén van die manieren is de onderwijsroute bij ROC Gilde Opleidingen. Je werkervaring wordt naast het kwalificatiedossier van het diploma gelegd, waarna er een gedegen individueel programma wordt opgesteld dat leidt naar een volwaardig mbo-diploma. Cito mocht de assessoren en begeleiders van de onderwijsroute bij ROC Gilde Opleidingen begeleiden in een 3-daags maatwerktraject met de focus op beoordelen.
We spreken met Karin Kleinen, coördinator diplomagerichte trajecten, en Reggie Kranenpoot, assessor en begeleider in de onderwijsroute.
Reggie: ‘Eerder lag de focus van ROC Gilde Opleidingen op de begeleiding bij EVC-trajecten. Deze trajecten zijn inmiddels gestopt. Als alternatief is de onderwijsroute ontworpen. Dit zorgt ervoor dat mensen op basis van hun werkervaring naar een verzilvering kunnen toewerken.’

Karin: ’De onderwijsroute is wezenlijk anders dan een reguliere opleiding. In de onderwijsroute start je op individuele basis. Dit kan op elk moment in het jaar. Je hebt een eigen begeleider, waarmee je zelf contact onderhoudt. Je moet minimaal 2 jaar werkervaring hebben voor het kwalificatiedossier waar jij de route voor wilt volgen. Daarnaast moet je minimaal een half jaar werkzaam zijn bij je huidige werkgever, omdat zij ook onderdeel zijn van de procedure. In een quickscan wordt bekeken hoe je functioneert in de beroepsinhoudelijke werkprocessen van het betreffende kwalificatiedossier op je werk, waarna je precies weet wat je nog moet doen om een volwaardig mbo-diploma te behalen. Je kan examens maken, bewijzen van werkprocessen schrijven of een gerichte workshop aangeboden krijgen die specifiek gericht is op bepaalde werkprocessen die je nog moet behalen.’

Training op maat: het assessment-gesprek

Het intake-gesprek van de onderwijsroute heeft het karakter van een assessment-gesprek. Dit gesprek vormde de basis voor het scholingstraject bij ROC Gilde Opleidingen.
Reggie: ‘Door middel van deze scholing wilden we graag de inhoudsdeskundigheid van de mensen die betrokken zijn in de rol van assessor of beoordelaar bij de onderwijsroute bewaken, borgen én optimaliseren.’ Karin vervolgt:’ In de voorbereiding op het traject hebben we meermaals met Rick, de trainer vanuit Cito, gesproken. Omdat het geen alledaags traject was, maar de training specifiek afgestemd moest zijn op de onderwijsroute, hebben we samen het programma voorbereid. Daarmee is het echt een traject op maat geworden.’

Reggie: ’We hebben de training met 10/11 mensen gevolgd. Rick kwam bij ons op locatie. De collega’s die nog weinig ervaring hadden in hun rol als assessor hebben hier veel leermomenten uitgehaald. Dit was direct te zien in de eerste assessmentgesprekken die we nadien voerden voor de onderwijsroute. Zij konden heel duidelijk het geleerde uit de training herkennen in de praktijk. Voor de collega’s die al meer ervaren waren, zat de opbrengst vooral in het bijschaven van kennis en de bewustwording. Er is zeker wat nuancering in onze rol als assessor gekomen.’

Een krachtige samenwerking

Karin: ‘De kracht van Cito is het op maat werken. Dat er samen invulling is gegeven aan deze drie dagen. Dat er niet alleen voor en na, maar ook tijdens de training gecheckt is of we op de goede weg zaten of dat er wellicht iets bijgesteld moest worden. Daarnaast is Rick een flexibele trainer die op het moment dat er iets opborrelt in de groep, waar hij het niet mee eens is, dit direct aanpakt of een beschouwende vraag stelt die je aan het denken zet.

Reggie vult aan: ‘Flexibel ja. Maar ook standvastig wanneer het ging om de inhoud, de taak van de assessor. Dan was het ook heel duidelijk: Dit is de taak van de assessor en het is jouw verantwoordelijkheid. Daarin is het aan jou om conform die taakstelling te acteren en niet subjectief te gaan interpreteren. Daarnaast zijn er in de training zijn er ook bepaalde punten naar boven gekomen die niet binnen de training paste, maar waarbij Rick dan wel duidelijk aangaf ‘neem dit mee als bespreekpunt’. Daarmee heeft het ons ook een aantal punten voor de kwaliteitszorg opgeleverd. Naast de inhoud was ik ook verrast door de werkvormen, waar een speels karakter in zat. Zoals het werken met de kunst van vragen stellen. Kangoeroe die wandelt met een kameel op de Kalverstraat in Amsterdam, ik denk niet dat ik die nog licht zou vergeten. Voor mij ligt de kracht van deze samenwerking ook in het maatwerk. Een traject op maat afgestemd op onze situatie, maar met de kaders en kennis vanuit Cito op het gebied van assessments. Die samenwerking en dialoog die dan ontstaat is heel mooi. Ik hoop dat dat blijft bestaan en gekoesterd wordt.'

De 3e leerweg

De 3e leerweg biedt onderwijsinstellingen de mogelijkheid trajecten op maat aan te bieden. In deze leerweg hoef je niet te voldoen aan een verplicht aantal uren begeleide onderwijstijd (BOT-uren), wat vrijheid biedt in het aanbieden van opleiding-op-maat. Binnen de 3e leerweg is de onderwijsroute één van de varianten die ROC Gilde Opleidingen gebruikt om naar een diploma te komen.

Gilde opleidingen, het echte werk

Gilde opleidingen biedt met vestigingen in Venray, Weert, Geleen, Venlo en Roermond een ruime keus in mbo-opleidingen. Als ROC bieden zij naast de reguliere mbo-opleidingen ook diverse maatwerktrajecten zoals de onderwijsroute en de mogelijkheid tot het behalen van specifiek deelcertificaten. Lees meer op gildeopleidingen.nl.

Zoeken