Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie samenwerken

Samenwerken in (wetenschappelijk) onderzoek

Voor échte vernieuwing heb je elkaars kennis nodig

Cito doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijskundig meten en psychometrie. Met ons onderzoek willen we werken aan het oplossen van de uitdagingen waar de onderwijssector voor staat. Dat kan het beste sámen met anderen. In een flink aantal projecten werken we (structureel) samen met universiteiten en andere kennispartners om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Als je de uitdagingen waar de onderwijssector voor staat wilt oplossen, kan dat eigenlijk alleen samen met anderen.

Jos Keuning, hoofd Team onderwijskundig onderzoek (CitoLab-werkprogramma 2023)

CitoLab - vier studenten zitten buiten

Samenwerken in onderzoek kan zo:

  • Een projectsamenwerking kan ontstaan vanuit een maatschappelijk vraagstuk waarvoor subsidie beschikbaar is. We schrijven dan samen met partijen in op een tender.
  • Een samenwerkingsproject kan ook door onszelf én de samenwerkingspartner worden gefinancierd vanuit eigen middelen, in onderzoekstijd of geld.
  • Zie je mogelijkheden om met ons samen te werken? Mail dan naar citolab@cito.nl. We gaan graag met je in gesprek!

Structurele wetenschappelijke samenwerking voor grote topics in het onderwijs

In 2023 werken we met een drietal universiteiten aan grote topics in het onderwijs. We doen dat in structurele samenwerkingsverbanden over trajecten die meerdere jaren in beslag nemen.

Vernieuwend meten van vaardigheden

  • Samenwerking CitoLab en Radboud Universiteit

In meetinstrumenten wordt vaak gebruikgemaakt van meerkeuzevragen, omdat deze automatisch en objectief te scoren zijn. Toch is het gebruik van meerkeuzevragen vaak niet ideaal. Concepten zoals leesbegrip en wetenschappelijk redeneren kun je er bijvoorbeeld niet goed mee in beeld brengen. Maar wat dan wel? Samen met het Behavioural Science Institute van Radboud Universiteit zoeken we naar antwoorden. Via praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we voorbeelden om vaardigheidsconcepten vernieuwend te kunnen meten.

Lees meer over dit onderzoek
Het gaat hier om structurele samenwerkingsverbanden, waarbij we elkaar wederzijds naar een hoger niveau tillen. Wij geven de onderzoeksinstituten toegang tot de onderwijspraktijk. Als CitoLab krijgen wij weer toegang tot state-of-the-art theoretisch onderzoek.

Jos Keuning, hoofd Team onderwijskundig onderzoek (CitoLab-werkprogramma 2023)

Effectief gebruik van multimedia in toetsen

  • Samenwerking CitoLab en Open Universiteit

Digitaal toetsen biedt volop mogelijkheden voor de inzet van multimedia (foto's, animaties, audio-fragmenten en video's). Maar is het gebruik van multimedia effectief vanuit meetkundig perspectief? Samen met de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit nemen we in dit project bestaande digitale toetsen onder de loep. We willen uitvinden of, en zo ja hoe, multimedia de psychometrische kwaliteiten van items beïnvloedt. Zo leren we wat wel en niet werkt. En hopen we te komen tot praktische ontwerprichtlijnen voor het construeren van valide multimedia-toetsen.

Lees meer over dit onderzoek

Data science voor pscychometrie

  • Samenwerking CitoLab en Universiteit Twente

(Digitale) toetsafnames leveren veel verschillende soorten data op. Behalve responsgegevens uit toetsen kun je denken aan procesgegevens, fysiologische gegevens en steeds vaker ook ongestructureerde gegevens, zoals teksten. Door ontwikkelingen op het gebied van psychometrie, machine learning en software krijgen we nieuwe mogelijkheden om deze data te analyseren. Stel bijvoorbeeld dat we modellen uit de data science toepassen op gebieden die voorheen het exclusieve domein waren van de psychometrie. Levert dat extra inzicht op in verschillende aspecten van het leer- en toetsproces?

Lees meer over dit onderzoek

Onderwijsinnovatie via mooie, extern gefinancierde projecten

Samenwerkingsprojecten voor onderwijsverbetering ontstaan regelmatig op basis van gezamenlijke subsidieaanvragen. Ook in 2023 werken we mee in prestigieuze trajecten. Mooie voorbeelden zijn het ASTLA-project, het project rondom de ontsluiting van open leermaterialen en de doorontwikkeling van het landelijk doelgroepenmodel. 

Verbetering leesvaardigheidsonderwijs

  • Samenwerking CitoLab, Universiteit Twente, Radboud Universiteit en Expertisecentrum Nederlands

Een prestigieus NWO-project is ASTLA. We zetten er de nieuwste AI-technieken in om de basisvaardigheid lezen te verbeteren, de werkdruk bij docenten te reduceren en rapportages te verbeteren. In ASTLA draait alles om de koppeling van automatische taalspraakherkenning met learning analytics. Frappant detail daarbij is dat tools voor automatische spraakherkenning nog niet zover zijn dat ze de spraak van álle Nederlandse leerlingen herkennen. In het project wordt dus eerst de techniek klaar gemaakt voor breed gebruik in het onderwijs. Vervolgens onderzoeken we in hoeverre een koppeling met learning analytics-technieken leraren kan ondersteunen om leesproblemen bij leerlingen tijdig(er) op te sporen en het leesonderwijs makkelijk(er) individueel in ten richten.

Lees meer over dit onderzoek
Het ASTLA-project is een meerjarentraject waarin we wetenschappelijke inzichten willen verkrijgen die we
vertalen naar praktische tools voor in de klas. Voor CitoLab is het een ontzettend interessant project.

Remco Feskens, directeur CitoLab (CitoLab-werkprogramma 2023)

Impuls Open Leermateriaal

  • Samenwerking CitoLab, Kennisnet en vele andere onderwijsorganisaties

In 2022 kregen we vanuit het Nationaal Groeifonds een flinke subsidie voor het programma Impuls Open Leermateriaal. Samen met 16 andere onderwijsorganisaties mogen we de komende jaren een impuls geven aan het verbeteren en benutten van open leermateriaal! De bedoeling is dat er goed
toegankelijke, actuele collecties van open leermaterialen komen, waarmee leraren hun onderwijs flexibeler kunnen inrichten. Vanuit CitoLab zetten we onder meer in op de ontwikkeling van een kwaliteitskader. Ook doen we graag onderzoek naar opgavemodellen die leerlingen kunnen ondersteunen in het leren.

Lees meer over dit onderzoek

Doorontwikkeling landelijk doelgroepenmodel

  • Samenwerking CitoLab en Effectief Onderwijs

In 2022 bereidden we een aanvraag voor om vervolgonderzoek te kunnen doen rondom het doelgroepenmodel. Dat doelgroepenmodel werd in 2018 uitgebracht en is een tool voor het speciaal onderwijs. Scholen kunnen er onderbouwd en transparant het potentiële eindniveau van hun leerlingen mee inschatten en vandaaruit de benodigde ondersteuning in kaart brengen. Als CitoLab starten we in 2023 ons onderzoek naar de kwaliteit van meetinstrumenten, en de validiteit van de beslissingen die ermee worden genomen voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Uiteindelijk willen we komen tot een kader voor leerstandaarden
en kwaliteitszorg.

Lees meer over dit onderzoek
CitoLab - twee leerlingen buiten

Zie je mogelijkheden voor een samenwerking?

We gaan graag met je in gesprek.

Mail ons
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken