Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Onderzoek over het toekomstig gebruik van ict bij wiskunde-examens

Hoe zou een examen wiskunde B op basis van de huidige syllabi eruit zien voor havo en vwo?

Onderzoek examen in twee delen: een verkenning

Het gebruik van de grafische rekenmachine in de centrale examens staat al jaren onder druk. Uit een veldraadpleging onder wiskundedocenten over het toekomstig gebruik van ict bij de wiskunde-examens in 2018, bleek de voorkeur voor een examen in twee delen: een deel zonder rekenmachine en een deel waarbij computeralgebra wordt ingezet.

In dit verkennend onderzoek heeft Cito twee prototypen voor een examen ontwikkeld, een voor havo wiskunde B en een voor vwo wiskunde B. Welke kansen maar ook belemmeringen zijn we tegengekomen tijdens de constructie? En hoe zou zo’n examen in twee delen op basis van de huidige syllabi eruit kunnen zien?

Over de examens in twee delen

In het deel zonder ict wordt geen gebruik gemaakt van een rekenmachine. In het deel met ict wordt een computeralgebrasysteem (CAS) gebruikt. Daarmee kan meer dan met een grafische rekenmachine, bijvoorbeeld een formule voor de afgeleide bepalen. Het doel was om tot een betekenisvolle inzet van CAS te komen. We benadrukken dat het gebruik van computeralgebra gevolgen heeft voor het wiskundeonderwijs in de hele leerlijn en niet zomaar ingevoerd kan worden.

Kansen en belemmeringen

Een zinvolle inzet van CAS in de examens is mogelijk, dat laten de prototypen zien. Het gebruik van CAS vraagt van leerlingen dat ze nadenken over het oplossingsproces als geheel en bedenken welke rekenstappen kunnen worden uitbesteed aan de computer. Het zal tijd vergen om te leren omgaan met CAS. Dat geldt zowel voor leerlingen als voor leraren. Al met al ligt er nog een hoop uitzoekwerk. Zo is de hele praktische organisatie niet meegenomen in dit onderzoek. Hierbij kunnen we kijken naar landen die hier al jaren ervaring mee hebben.

Conclusie

Een examen in twee delen biedt mogelijkheden om breder en dieper en daardoor ook rijker met (de toetsing van) wiskunde om te gaan. Maar we zien ook dat er nog veel open eindjes zijn. De kern van de vraag in hoeverre de inzet van CAS wenselijk is, gaat over de vraag wat voor wiskunde we als maatschappij vinden dat leerlingen moeten leren. Dat is ook de hoofdvraag voor de vakvernieuwingscommissie.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken