Direct naar inhoud

Staatsexamens Nt2

Cito ontwikkelt de Staatsexamens Nt2 Luisteren en Spreken in opdracht van het College voor Toetsen en Examens. Cito ontwikkelt de opgaven, traint de beoordelaars, is betrokken bij de verwerking van de uitslagen en doet onderzoek naar de kwaliteit van het Staatsexamen Nt2. Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Voor mensen die willen of moeten aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen werken, te komen studeren of om te voldoen aan de inburgeringseis. Kandidaten kunnen examen doen op 2 niveaus. Programma I toetst of kandidaten het Nederlands beheersen op niveau B1. Programma II toetst of kandidaten het Nederlands beheersen op niveau B2. Veel vervolgopleidingen vragen aan anderstalige studenten om het diploma Staatsexamens Nt2.

Examenonderdelen

De Staatsexamens Nt2 (zowel PI als PII) bestaan uit 4 examenonderdelen. Kandidaten leggen een examen Lezen, Schrijven, Luisteren en Spreken af. Voor elk onderdeel kunnen ze een certificaat halen. Hebben ze alle vier onderdelen voldoende afgerond? Dan krijgen ze het diploma Staatsexamen Nt2.

Geslaagd voor 1 onderdeel? Dan krijgt de kandidaat een deelcertificaat. Gezakt voor 1 onderdeel? Dan mag de kandidaat dat ene onderdeel herkansen. Bij 4 deelcertificaten krijgt de kandidaat het diploma Staatsexamen Nt2.

Zie voor meer informatie: www.staatsexamensnt2.nl

Goed om te weten: examendata en locatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen organiseert de examens. Het examen vindt plaats op een van de vijf vaste locaties: Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam of Zwolle.

Lees meer over de examens bij CvTE
Docent en student middelbaar beroepsonderwijs

Het keuzemoment

  • Zoekt jouw cursist een baan op niveau mbo-3 of mbo-4? Of wil hij/zij daarvoor een beroepsopleiding volgen (ROC)? Kies dan voor het Staatsexamen Nt2 – Examenprogramma I.
  • Zoekt jouw cursist een baan in het midden of hoger kader? Of wil hij/zij daarvoor een studie volgen in het hoger onderwijs of universiteit? Kies dan voor het Staatsexamen Nt2 – Examenprogramma II.
Aanmelden voor Examen I of II bij DUO

Oefenexamens: goed voorbereiden helpt

Cito ontwikkelt in opdracht van CvTE oefenexamens voor de Staatsexamens Nt2. Deze oefenexamens helpen jou en jouw cursisten om een goed beeld te krijgen van de opgaven van de Staatsexamens Nt2. Met de opgaven kunnen jouw cursisten de vaardigheden Lezen, Schrijven, Luisteren en Spreken oefenen. Je vindt de oefenexamens op de website van CvTE. Je kunt de oefenexamens digitaal oefenen of downloaden.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken