Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

Voortgangstoets Alfa

Je ziet dat je cursisten stappen maken. Er komt een moment dat je dat ook methode onafhankelijk wilt toetsen. De Voortgangstoets Alfa geeft jou en de cursist een onafhankelijk inzicht welk niveau van het Raamwerk Alfabetisering Nt2 wordt beheerst.

De voortgangstoets Alfa

  • geeft je inzicht of een cursist het betreffende alfabetiseringsniveau beheerst of goed op weg is naar
  • maakt voor jou en de cursist helder waar de sterke en zwakke punten zitten
  • biedt onafhankelijke resultaten, ook handig voor rapportage aan opdrachtgevers

Hoe werkt de voortgangstoets Alfa?

De Voortgangstoets Alfa toetst de lees- en schrijfvaardigheid van een cursist. Er zijn twee losse toetsen voor lees- en schrijfvaardigheid met eigentijdse opgaven. Omdat je de toetsen los afneemt, kun je voor leesvaardigheid bijvoorbeeld de toets gebruiken die niveau Alfa B meet en voor schrijfvaardigheid de toets voor niveau Alfa A.

  • Afname van de toets duurt ongeveer 45 minuten per cursist per boekje
  • De Voortgangstoets Alfa B kan je (gedeeltelijk) klassikaal afnemen
  • De Voortgangstoets Alfa meet de functionele en technische vaardigheden van lezen en schrijven en toetst het alfabetiseringsniveau van de cursist
Bestel je toetsen

De Alfa-licentie

Een Alfa-licentie is onlosmakelijk verbonden met de toetsopgavenboekjes voor Volwassenenonderwijs en ISK. Via de licentie krijg je toegang tot de betreffende onderdelen in Cito Portal. Hier vind je de handleidingen met de toelichting bij de opgaven en instructies voor afname, bijvoorbeeld: welke ondersteuning de docent wel/niet mag en welke beoordelingscriteria er gelden. Ook vind je via Cito Portal de audiobestanden ter ondersteuning van de opgaven en de scoringsformulieren. Kortom; via een licentie krijg je alle benodigde informatie voor een goede afname en beoordeling van de toetsen.

Een licentie sluit je één keer af, bij je eerste bestelling van toetsopgavenboekjes. Met het afsluiten van een licentie krijg je één account, dat onbeperkt gebruikt mag worden binnen jouw organisatie. Via e-mail ontvang je na je bestelling activatie- en inloggegevens. Elk jaar in januari wordt de licentie verlengd. Je krijgt hiervan tijdig bericht. Het tarief voor een Alfa-licentie bedraagt € 95,- per jaar. Sluit je bijvoorbeeld in september een licentie af, dan loopt deze tot en met 31 december van datzelfde jaar. Deze wordt automatisch in januari verlengd.

Voorbeeldopgave Voortgangstoets Alfa

Krijg een goed beeld van de Alfa-toetsen en bekijk een voorbeeldopgave met bijbehorende handleiding.

Het raamwerk Alfabetisering Nt2 vormt ons anker. Wanneer je toetst mag je ervan uitgaan dat wat je toetst hierop aansluit.

Cito-portal

Cito-portal is de digitale omgeving van Cito waar je kunt inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om toegang te krijgen tot de portal sluit je een licentie af. Het is mogelijk in Cito Portal extra accounts aan te vragen voor collega's.

Hoe ziet de portal eruit?

Je ziet de toetsen die je hebt aangeschaft met daaronder:

  • de bijbehorende handleiding,
  • de audiofragmenten per taak
  • en het scoringsformulier.

Hiermee heb je altijd en overal toegang tot de meest actuele documenten, die je helpen bij het afnemen van de toets en het interpreteren van de resultaten.
De portal werkt het beste in Chrome.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken