Direct naar inhoud

Niveautoets A1 ISK

Wil je weten of een leerling het A1 niveau beheerst? De Niveautoets A1 geeft je een duidelijk antwoord. De Niveautoets A1 geeft een onafhankelijk inzicht in het kunnen en kennen van een leerling.

De Niveautoets A1 ISK

  • toetst de functionele en technische vaardigheden en geeft aan of de leerling het niveau A1 op deze vaardigheden beheerst.
  • toetst lezen en schrijven apart
  • is gebaseerd op het Raamwerk Alfabetisering Nt2 en het Raamwerk Nt2

Hoe werkt de Niveautoets A1 ISK

De Niveautoets A1 ISK toetst de lees- en schrijfvaardigheid van een leerling. Er zijn aparte toetsen voor lees- en schrijfvaardigheid met eigentijdse opgaven.

  • De toets kan (gedeeltelijk) klassikaal afgenomen worden
  • De afnameduur is ongeveer 45 minuten per leerling per boekje
  • Opgaven afgestemd op de belevingswereld van leerlingen ISK
Bestel je toetsen

De Alfa-licentie

Een Alfa-licentie is onlosmakelijk verbonden met de toetsopgavenboekjes voor Volwassenenonderwijs en ISK. Via de licentie krijg je toegang tot de betreffende onderdelen in Cito Portal. Hier vind je de handleidingen met de toelichting bij de opgaven en instructies voor afname, bijvoorbeeld: welke ondersteuning de docent wel/niet mag en welke beoordelingscriteria er gelden. Ook vind je via Cito Portal de audiobestanden ter ondersteuning van de opgaven en de scoringsformulieren. Kortom; via een licentie krijg je alle benodigde informatie voor een goede afname en beoordeling van de toetsen.

Een licentie sluit je één keer af, bij je eerste bestelling van toetsopgavenboekjes. Met het afsluiten van een licentie krijg je één account, dat onbeperkt gebruikt mag worden binnen jouw organisatie. Via e-mail ontvang je na je bestelling activatie- en inloggegevens. Elk jaar in januari wordt de licentie verlengd. Je krijgt hiervan tijdig bericht. Het tarief voor een Alfa-licentie bedraagt € 95,- per jaar. Sluit je bijvoorbeeld in september een licentie af, dan loopt deze tot en met 31 december van datzelfde jaar. Deze wordt automatisch in januari verlengd.

Voorbeeldopgave Niveautoets A1 ISK

Krijg een goed beeld van de Alfa-toetsen en bekijk een voorbeeldopgave met bijbehorende handleiding.

Het raamwerk Alfabetisering Nt2 vormt ons anker. Wanneer je toetst mag je ervan uitgaan dat wat je toetst hierop aansluit.

Cito-portal

Cito-portal is de digitale omgeving van Cito waar je kunt inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om toegang te krijgen tot de portal sluit je een licentie af. Het is mogelijk in Cito Portal extra accounts aan te vragen voor collega's.

Hoe ziet de portal eruit?

Je ziet de toetsen die je hebt aangeschaft met daaronder:

  • de bijbehorende handleiding,
  • de audiofragmenten per taak
  • en het scoringsformulier.

Hiermee heb je altijd en overal toegang tot de meest actuele documenten, die je helpen bij het afnemen van de toets en het interpreteren van de resultaten.
De portal werkt het beste in Chrome.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken