Direct naar inhoud
Leerlingen primair onderwijs achter de laptop

Voor dove en slechthorende leerlingen

Dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornissen (TOS) blijken baat te hebben bij kortere taken, toetsen met kleinere leerstappen, een heldere lay-out, duidelijke instructies en een andere rapportagewijze. Deze aanpassingen zijn waar mogelijk meegenomen in de (reguliere) toetsen 3.0 van LVS en Leerling in beeld. Naast deze aanpassingen zijn er ook speciale versies beschikbaar in Nederlands met Gebaren (NmG) voor Spelling en Rekenen-Wiskunde. We adviseren je graag over de optimale toetsomstandigheden. Ook zijn er aparte versies van de Cito Kijk- en luistertoetsen, schoolexamens voor voortgezet speciaal onderwijs, voor deze leerlingen beschikbaar.

Speciale versies LVS 3.0 en Leerling in beeld

Bij de LVS-toetsen 3.0 zijn dvd's beschikbaar in Nederlands met Gebaren (NmG) voor Spelling groep 3 en 4 en Rekenen-Wiskunde groep 3 tot en met 6. Je kunt van deze toetsen de dvd's bestellen. Hierbij gebruik je de leerkrachtmappen van de reguliere toetsen en de aanvullende handleiding op Cito Portal. Voor het nieuwe volgsysteem Leerling in beeld zijn nu ook opgaven vertaald naar NmG. Dit doen we samen met het Nederlands Gebarencentrum en Sprong Vooruit.
Bij de Leerling in beeld toetsen zijn nu usb-sticks beschikbaar met Nederlands met Gebaren (NmG) voor Taalverzorging Spelling niet-werkwoorden groep 3, 4 en 5 en voor Rekenen-wiskunde groep 3 tot en met groep 6.

Speciale versies Kijk- en luistertoetsen

Van de Kijk- en luistertoetsen voor voortgezet onderwijs zijn er versies beschikbaar met ondertiteling, waardoor ze ook ingezet kunnen worden voor dove en slechthorende leerlingen.

Je kunt van de toetsen de licenties bestellen en de aangepaste versies zijn dan beschikbaar in Woots.

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen

Wil je – als logopedist, klinisch linguïst, psycholoog, orthopedagoog of andere deskundige – een mogelijk spraak- en/of taalprobleem bij kinderen klinisch onderbouwen? Gebruik dan het Testinstrumentarium

Taalontwikkelingsstoornissen. Het helpt je vaststellen welke onderdelen van het taalsysteem verstoord zijn én kan de ernst van de stoornis vaststellen.

Welke aanpassingen kennen de toetsen?

Samen met Cluster 2 scholen hebben wij gekeken welke aanpassingen aan de toetsen nodig waren. We gebruiken nu in de toetsen:

  • kortere taken
  • toetsen met kleinere leerstappen
  • een heldere lay-out
  • duidelijke instructies

Bekijk hiernaast een voorbeeldopgave Leerling in beeld: Rekenen-Wiskunde Nederlands met Gebaren (NmG)

Bekijk hiernaast een voorbeeldopgave Leerling in beeld: Spelling Nederlands met Gebaren (NmG)

Ook goed om te weten

Richtlijnen voor toetsafname bij slechthorende en dooffunctionerende leerlingen Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken