Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs - vmbo

Reken- en taalontwikkeling

Door jouw vakkennis en die van je team krijgt elke leerling de aandacht die hij verdient. De instrumenten van Cito op het gebied van reken- en taalontwikkeling geven je een objectief beeld van de ontwikkeling van elke leerling en de nodige houvast in het bieden van onderwijs op maat.

Leerlingen voortgezet onderwijs - vmbo

Voorbeelden van instrumenten

  • Taal en rekenen voor so zml
  • VSO Arbeid en Praktijkonderwijs
  • VSO Dagbesteding

Toetsen voor leerlingen cluster 1 en 2

Voor leerlingen met visuele of auditieve beperkingen hebben we een aantal toetsen aangepast, zodat je ook voor deze leerlingen inzicht kan krijgen in hun ontwikkeling.

Bekijk de mogelijkheden voor slechtziende en brailleleerlingen

Bekijk de mogelijkheden voor dove en slechthorende leerlingen

Wat toetst het leerlingvolgsysteem?

Hebben jouw leerlingen in beeld waar ze goed in zijn en wat ze willen doen in de toekomst? Om ze daarin zo goed mogelijk te ondersteunen, heb je voor het optimaal volgen van je leerling binnen het voortgezet speciaal onderwijs meerdere keuzemogelijkheden om vaardigheden te toetsen:

Cito Volgsysteem VSO Arbeid/PrO
  • Begrijpend lezen
  • Taalverzorging
  • Rekenen-Wiskunde
Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding
  • Mondelinge taal
  • Rekenen
Taal en rekenen voor so zml
  • Mondelinge taal
  • Rekenen
Dit vormt zeker een waardevolle aanvulling op het beeld dat we van onze leerlingen hebben. Trouwens grote complimenten voor de gedegen en functionele rapportage.

Docent Terra Nigra, Maastricht

Training en advies op maat voor krachtig (speciaal) onderwijs

Hoe zet je effectief toetsen in? En hoe kun je met een effectief toetsbeleid de kwaliteit van jullie onderwijs verbeteren? Met trainingen en advies op maat kan Cito je ondersteunen.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken