Direct naar inhoud
Docenten voortgezet onderwijs

Cito-adviestraject: Duurzaam toetsbeleid in vo

Voor leden van de examencommissie, directie en teamleiders

“Wat is eigenlijk onze toetsvisie?", “Hoe staat het met ons toetsbeleid?”; herkenbare vragen? Het formuleren van een goede toetsvisie en het implementeren van gedegen toetsbeleid is een lastige, maar wel belangrijke klus. Cito ondersteunt jullie hierbij graag met praktisch advies tijdens het adviestraject 'Duurzaam toetsbeleid' wat leidt tot een concreet en werkbaar resultaat dat past bij de schoolvisie op onderwijs.

Hoe ziet het adviestraject 'Duurzaam toetsbeleid' eruit?

De onderwijsvisie van je school is het vertrekpunt voor het formuleren van de toetsvisie. De toetsvisie werkt door in alle aspecten van toetsing en examinering, maar zal met name zichtbaar moeten zijn in het PTA/PTO, in de toetsprocessen en in het beleid ten aanzien van professionalisering en kwaliteitsborging. Een bij jouw school passende visie op toetsing komt tot stand in interactieve workshops met praktische opdrachten. De workshops zijn gericht op het bereiken van een gedragen eindresultaat.

Hoe ziet het programma eruit?

In dit adviestraject wordt in drie modules ingegaan op de diverse aspecten van toetsing zoals omschreven in de Toetsing Getoetst, een methodiek voor kwaliteitsborging en -verbetering. Aan de hand van de kwaliteitsaspecten uit het Toetsweb, gaan we dieper in op de diverse aspecten. Daarna focussen we op het verbeteren van de huidige kwaliteit van toetsing en de gevolgen die de ambitie heeft voor de diverse aspecten.

Drie modules in drie dagdelen

  • Toetsvisie: eerste opzet schrijven van een heldere toetsvisie

  • Kwaliteit van toetsing: aandacht voor toetsentiteiten, kwaliteitsaspecten en analyse

  • Toetsbeleid: formuleren toetsbeleid vanuit visie op toetsing en kaders (her)kennen voor toetsentiteiten

Docenten voortgezet onderwijs

Maatwerk met 'Duurzaam toetsbeleid'

Ieder Cito-adviestraject is maatwerk. Daarom nemen we ruim de tijd om te achterhalen wat de huidige situatie is en waar jullie uitdagingen liggen. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: “Ligt er al een visie en hoe werkt deze in de praktijk?”, “Wat is belangrijk voor de school?” en “Wie zijn betrokken?” De uitkomst hiervan kan zijn dat dat we alleen aan de slag gaan met het visiegedeelte en dat jullie het beleidstraject zelf doen. Of andersom. Belangrijk is dat we precies datgene doen wat past bij jullie vraag en budget.

Praktische informatie

  • Voor: leden van de examencommissie, teamleiders, directie, medewerkers kwaliteitsborging
  • Groepsgrootte: max. 12 deelnemers
  • Locatie: op school
  • Kosten: €1.650 per module per dagdeel, in totaal € 4.950
  • Duur: doorlooptijd is circa 2 maanden

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Schrijf je in!

Nog hulp nodig of meer informatie?

Neem bij vragen contact op. We helpen je graag verder. 

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken