Direct naar inhoud

Bestellen

Hoe zit het met de kosten?

Je betaalt € 14,60 per leerling per toets voor een licentie voor schooljaar 2023-2024.

Waarom kan ik geen blanco antwoordbladen bestellen?

Als je op papier toetst, dan kun je alleen voorbedrukte antwoordbladen bestellen via het Cito Portal. Voor het bestellen van voorbedrukte antwoordbladen heb je een export nodig uit je leerlingadministratie in de vorm van een EDEXML-bestand. Op het Cito Portal staat in ‘Handleidingen Toets 0-3’ beschreven hoe je dit moet doen.

Voorbereiding

Hoe werkt de beheermodule?

De beheerder van jouw school kan voor zichzelf en andere collega’s toegang regelen tot rapportages via een beheermodule. Jouw school kan er ook voor kiezen twee beheerders aan te wijzen. Hoe je dat regelt, lees je in dit stappenplan. Let op! Gegevens van alle leerlingen/klassen/betrokkenen bij het volgsysteem via EDEXML importeer je in gebruikersbeheer. Daarna worden leerlingen en klassen automatisch gekoppeld via het Cito Portal aan de digitale planner en de module voor het bestellen van antwoordbladen.

Hoe komt het dat bepaalde velden leeg blijven na de export in het LAS (leerlingadministratiesysteem)?

Door de uitwisseling van gegevens van het Cito Volgsysteem VO en het LAS (zoals Magister en Somtoday) kunnen velden leeg blijven na export van de resultaten. Rapportages in het vernieuwde Cito Volgsysteem laten namelijk functioneringsniveaus zien in plaats van vaardigheidsscores en percentielen.

Afname

Is het afnemen van toetsen via iPads mogelijk?

Ja, Leerling in beeld VO werkt ook op iPads. Afname is mogelijk op iPads met iOS 11+ via de browser Safari.

Wanneer kan ik de toetsen dit schooljaar afnemen?

Zie de routekaart voor het afnemen van de volgtoetsen.

Welke toetsen worden auditief ondersteund?

Op dit moment zijn voor Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 zowel de opgaven, als de bronteksten auditief beschikbaar. Alle taken en de algemene instructies zijn verklankt. Deze functie kan bij het inplannen van de leerlingen in het Cito Portal pér leerling worden aangezet, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie.

Rapportages

Waarop is de benchmark van het Cito Volgsysteem gebaseerd?

De benchmark is gebaseerd op toetsafnames met tienduizenden leerlingen. De toetsresultaten die we in de benchmark van Toets 0-3 hebben gebruikt, dateren van schooljaar 2021-2022. Daarmee kun je de resultaten van jouw leerlingen vergelijken met landelijke gegevens.

Kan ik leerlingrapportages in bulk printen?

Ja, dat kan. Ga voor het printen van meerdere leerlingrapportages naar het tabblad van de leerlingrapportages. Kies eerst een toets, bijvoorbeeld Toets 1. Als je alleen de rapportages van een bepaalde klas uit wilt printen, selecteer dan die klas. Wil je de rapportages van alle klassen uitprinten, dan maak je bij ‘klas’ geen keuze. Klik vervolgens rechtsboven op ‘Opslaan Toets 1, alle klassen alle niveaus’. Dan hoef je alleen nog de zipfile uit te pakken, alles te selecteren en te printen.

Is het exporteren van gegevens uit de rapportages naar een csv-bestand mogelijk?

Voor Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 is de rapportage-omgeving beschikbaar. Na de afnames kun je vanaf dan gegevens exporteren. De digitale afnames worden meteen verwerkt. Verwerking van de antwoordbladen door Cito duurt maximaal 10 werkdagen.

Waarom gebruikt Cito functioneringsniveaus in plaats van percentielscores?

We hebben jarenlang gewerkt met percentielscores, maar het bleef altijd lastig uit te leggen. Wat het extra moeilijk maakt, is dat een percentielscore op havo-niveau naar een ander vaardigheidsniveau verwijst dan precies dezelfde score op vwo-niveau. Functioneringsniveaus zijn een stuk gemakkelijker uit te leggen, vooral aan leerlingen en ouders.

Wil je klasgemiddeldes van verschillende schooljaren vergelijken?

Bij het klassenoverzicht kun je een keuze maken voor een schooljaar, bijvoorbeeld 2019-2020 of schooljaar 2020-2021. Leg de verschillende klassenoverzichten vervolgens naast elkaar.

Wil je nagaan hoe de tweedeklassers vorig schooljaar hebben gepresteerd om bijvoorbeeld leerwinst in kaart te brengen?

Bij de mentor, vak- en domeinrapportages kun je groepsrapportages van vorig jaar opvragen door een klas in het tweede leerjaar te kiezen en vervolgens Toets 0 en/of Toets 1. De resultaten die vorig jaar zijn behaald worden dan opgehaald door het systeem en in één rapportage gepresenteerd, ook als leerlingen vorig jaar in verschillende klassen zaten. Je hoeft dus niet meer terug te zoeken in groepsrapportages van die verschillende klassen.

Kan een leerling voor de meeste vaardigheden onder niveau scoren en toch geen signalering krijgen bij de gewogen totaalprestatie?

Ja, dat komt omdat we de gewogen totaalprestatie berekenen op basis van het aantal goede antwoorden op de hele toets. Daarbij wegen de goede antwoorden voor vaardigheden die belangrijk zijn voor schoolsucces (zoals bijvoorbeeld rekenen-wiskunde en Nederlands leesvaardigheid) wat zwaarder. Vervolgens kijken we hoe het aantal goede antwoorden zich verhoudt tot de scores van de landelijke benchmark. Hoort een leerling landelijk gezien bij de 15 procent zwakst scorende leerlingen, dan krijgt hij een roze uitroepteken. Dit gebeurt meestal pas als leerlingen op bepaalde vakken twee niveaus onder toetsniveau scoren en dit niet compenseren met een score op of boven niveau voor andere vakken.

Hoe worden de referentieniveaus en de ERK-niveaus berekend?

De referentieniveaus worden berekend door een koppelingsonderzoek uit te voeren waarbij toetsopgaven uit het Cito Volgsysteem VO worden afgenomen in combinatie met opgaven uit de wettelijk vastgestelde 'Referentiesets taal en rekenen'. Dit koppelingsonderzoek is voor het laatst uitgevoerd in het voorjaar van 2021. De resultaten zijn toegepast in de rapportages van het schooljaar 2021-2022. Voor Engels geldt dat we een standaardbepaling hebben uitgevoerd om de prestatiestandaarden te bepalen. Daarbij is de '3DC-methode' gebruikt.

Hoe vergelijk ik brugklassers van verschillende schooljaren met elkaar?

Dit kan op twee manieren: 1 vergelijk de klasgemiddeldes van verschillende schooljaren met elkaar via het klassenoverzicht en/of 2 gebruik de managementrapportages op maat en leg de grafieken van verschillende schooljaren naast elkaar. De managementrapportages op maat maak je op basis van een Excelbestand (downloadbaar vanuit de rapportage-omgeving). Alle informatie met betrekking tot de managementrapportage vind je onder downloads op de pagina Rapportages in het Cito Portal.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken