Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Kijk- en luistertoetsen Spaans

Kijk- en luistertoetsen Spaans

Neem je ook dit schooljaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Spaans af van Cito? Ze zijn volledig digitaal, waardoor je automatisch na de toetsafname online de resultaat krijgt. De schoolexamens zijn er voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. Voor havo en vwo zijn er speciale toetsen beschikbaar voor de lange en korte variant Spaans. 

Examens afnemen en oefenen

De kijk- en luistertoetsen Spaans bieden we aan via het online toetsplatform Woots. Afname kan digitaal. Voor licenties Spaans betaal je per eindexamenleerling, dan krijg je toegang tot de nieuwe schoolexamens (beschikbaar na de kerstvakantie tot aan de meivakantie), herkansings- e/o oefentoetsen en enkele losse oefenfragmenten op ERK-niveau. Daarmee toets en oefen je de luistervaardigheid van alle leerlingen van je schoollocatie zonder meerkosten.

Vernieuwen toetsen

Het is op dit moment, vanwege de relatief kleine populatie leerlingen Spaans, nog niet haalbaar om elk jaar een volledig nieuwe toets uit te brengen. Bij de toetsen Spaans worden elk jaar enkele onderdelen vernieuwd. De toetsen zijn daarom alleen digitaal af te nemen, zodat ze zoveel mogelijk geheim kunnen blijven. Tussen de toetsen van de verschillende niveaus zit overlap: onderdelen zitten bijvoorbeeld in zowel de havo-toets als de vwo-toets. De schoolexamens zijn na de kerstvakantie tot aan de meivakantie beschikbaar in de schoolexamenbank in Woots.

Herkansen en/of oefenen?

Er is op dit moment voor vwo, havo en vmbo één extra toets beschikbaar. Deze kan of als oefentoets gebruikt worden, of als herkansingstoets. Deze extra toetsen staan in de schoolexamenbank Spaans. Daarnaast staan in de oefenbank enkele losse oefenonderdelen. Daar kan in de klas of thuis mee geoefend worden. Elk oefenblokje heeft een indicatie van het ERK-niveau van het onderdeel.

Extra oefenen met de Luistervaardigheidstrainer

Je kunt in Woots ook aan de slag met de Luistervaardigheidstrainer Spaans. Daarmee doorloopt de leerling verschillende oefeningen bij één fragment. De oefeningen trainen verschillende vaardigheden en vergroten het zelfvertrouwen van je leerlingen. Nog meer (oefen)mogelijkheden dus voor Spaans.

Waaruit bestaan Kijk- en luistertoetsen?

 • voorbereidende toetsen voor alle niveaus ( ook voor niet-examenleerlingen)
 • toetsen van verschillende omvang; van een lesuur tot een volledig examen
 • specifieke versies voor leerlingen met dyslexie en slechthorende leerlingen
 • digitale versies van de toetsen en schoolexamens
 • video- en audiomateriaal
 • automatische scoremogelijkheid (digitale versies)
 • de normering van het schoolexamen (binnen twee weken na afname)
 • online resultaten per leerling en klas

Zo werkt het

De toetsen bestaan uit twee delen; een video- en audiodeel. De Kijk- en luistertoets Spaans duurt ongeveer 60 minuten. De opgaven voor vmbo en havo zijn in het Nederlands. Op vwo zijn sommige onderdelen in het Spaans, sommige in het Nederlands. Neem de toets in één keer op de afnamedatum af en plan je afname in een van de eerste lesuren. Zo borgen we samen de geheimhouding en krijgen je leerlingen een eerlijke kans om te laten zien wat ze kunnen.

Bestel je licenties voor Spaans
Leerling voortgezet onderwijs achter de computer

Daarom de Kijk- en luistertoets Spaans

 • Uniek: authentieke audio- en videofragmenten voor alle niveaus en alle leerlingen
 • Zekerheid (vertrouwde standaard) en objectief (moeilijkheid bepaald door proeftoetsing)
 • Gemak: automatisch scoren van zowel de papieren als de digitale afname
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken