Direct naar inhoud

Centrale examens mbo

In opdracht van de overheid construeren wij jaarlijks de opgaven voor de centrale examens mbo voor Nederlandse taal en Engels. Deze centrale examens worden online afgenomen gedurende vijf afnameperiodes in het studiejaar. De opgaven ontwikkelen we samen met een groot aantal docenten uit het veld. Zo zorgen we ervoor dat studenten examenopgaven krijgen die aansluiten bij hun belevingswereld en onderwijspraktijk.

Examenverslag mbo 2023

In dit examenverslag kijken we samen met ketenpartner het College voor Toetsen en Examens, terug op studiejaar 2022-2023. Het verslag bevat naast algemene informatie over het ontwikkelproces, jaarspecifieke informatie en data.

Naar het Examenverslag mbo 2023 >

Het rekenexamen

Voor Rekenen werden in het verleden ook centrale examens aangeboden. Inmiddels wordt Rekenen geëxamineerd door middel van een instellingsexamen. Met ingang van studiejaar 2022-2023 zijn de nieuwe rekeneisen van kracht . Studenten die vanaf dat jaar met een opleiding in het mbo starten leggen een examen af dat voldoet aan deze eisen. Voor studenten die al eerder aan een mbo-opleiding zijn begonnen, blijven de voormalige eisen met betrekking tot rekenen gelden. Dit houdt in dat zij geëxamineerd moeten worden op basis van de huidige referentieniveaus. Voor deze studenten worden nog tot en met studiejaar 2024-2025 examens aangeboden. Meer informatie over deze examens vind je op Examenbladmbo. De instelling kan er ook voor kiezen om een eigen (instellings-)examen af te nemen.

Zo werkt de keten

Klik hier voor een vergroting van de infographic.

Onze taken bij de centrale examens mbo

  • het construeren van opgaven voor centrale examens mbo
  • het onderzoeken van de moeilijkheidsgraad van de centrale examens en het ontwikkelen van een omzettingstabel per examen en examenvariant
Naar onze expertise

Voorbeeldexamens

Elk jaar worden voorbeeldexamens gepubliceerd op Examenbladmbo.nl. Deze kunnen helpen bij de voorbereiding op centrale examens mbo.

Naar de voorbeeldexamens

Externe informatie

  • Centrale examinering in het mbo: Examenblad
  • Landelijke jongerenorganisatie voor mbo-studenten: JOB MBO
  • Kennispunt mbo taal en rekenen: Kennispunt
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken