Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Aardrijkskundeles met de computer

Historie

Cito sinds 1968

Ons verhaal begint ruim vijftig jaar geleden. In een tijd dat het onderwijs een stuk minder toegankelijk was dan nu. Afkomst, status, woonplaats, geld: ze bepaalden de kansen van een kind op vervolgonderwijs.

Van Citotoets tot nu

Het fundament voor Cito werd gelegd door A.D. de Groot. Hij was ervan overtuigd dat een objectieve toets kon helpen om inzicht te krijgen in het hele kind. Naar Amerikaans voorbeeld ontwikkelde hij een instrument dat alle kinderen dezelfde kansen gaf om te laten zien wat ze in hun mars hadden, ongeacht afkomst of sociale willekeur. Nog steeds is de Citotoets (inmiddels Leerling in beeld-doorstroomtoets) een veelgebruikt middel in het basisonderwijs. Als Cito blijven we trots op de adviesfunctie van de toets die – als tweede gegeven naast het advies van de leerkracht – heeft kunnen bijdragen aan kansengelijkheid.

Cito ... ooit een start-up

Begonnen als start-up in een woonhuis, groeiden we in de jaren van ons bestaan uit tot een publiekrechtelijke instelling en later tot bestuursorgaan. Eind jaren negentig werd Cito, passend in de tijd van toen, geprivatiseerd en ontstond Stichting Cito. Naarmate de overheid zich verder terugtrok, kregen we in 2004 – in overleg met onze ketenpartners – een hybride structuur. Vanaf dat moment bestaat Stichting Cito naast Cito BV.

Het ontstaan van Cito

 • 1958 – Professor A.D. de Groot maakt een studiereis naar het Educational Testing Service (ETS) in de VS. Hij schrijft een voorstel voor een ETS in Nederland.
 • 1965 – De Groot richt samen met professor Idenburg de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) op.
 • 1966 – De minister van Onderwijs en Wetenschappen vraagt de SVO advies over de oprichting van een centraal toetsingsinstituut.
 • 1967 – SVO publiceert de 'Nota Oprichting Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)'. Een voorlopig bestuur wordt opgericht.
 • 1968 – Cito gaat officieel van start. Ons eerste product is de Citotoets.

Tijdlijn producten 1960 - 1980

1961 – 1970

 • Onze grondlegger – professor A.D. de Groot – ontwikkelt naar Amerikaans voorbeeld een objectieve meerkeuzetoets
 • Afname van deze Eerste Amsterdamse Schooltoets bij 200 zesde klassen (1966)
 • Amsterdamse Schooltoets gaat verder als Schooltoetsen Basisonderwijs (1970)

1971 – 1980

 • Overheidsopdracht voor eindexamens vo (1971)
 • Introductie luistertoetsen Frans, Duits en Engels. Eerst alleen havo, later meer (1972 – 1973)
 • Schooltoetsen Basisonderwijs gaat verder als Eindtoets Basisonderwijs (1976)

De ontwikkeling van Cito

 • 1987 – Invoering van de Wet op de Onderwijsverzorging (WOV). Cito wordt een publiekrechtelijke instelling.
 • 1999 – Invoering van de wet SLOA. Cito wordt – op uitdrukkelijk verzoek van de regering – geprivatiseerd.
 • 2004 – Cito krijgt een hybride structuur. Vanuit stichting Cito vervullen we onze wettelijke en publiekrechtelijke taak. Vanuit Cito B.V. ontwikkelen en vermarkten we commerciële producten voor onderwijs en bedrijfsleven.
 • 2016 – Cito start een strategische herijking. We gaan terug naar onze oorsprong en zetten 'gelijke kansen' opnieuw centraal.
 • 2018 – Cito bestaat 50 jaar.

Wetenschap en passie

Wetenschappelijk benaderd en met passie voor het onderwijs ontwikkelden we – als ware pioniers – een reeks objectieve toets-, meet- en volginstrumenten. Cito's producten waren soms baanbrekend, vaak toonaangevend. Maar altijd gaven ze goed en eerlijk inzicht in de talenten van leerlingen, en ondersteunden ze leraren in hun onderwijspraktijk. Het resulteerde in een wettelijke opdracht vanuit de overheid voor onder andere de centrale eindexamens en Centrale Eindtoets.

Tijdlijn producten 1980 - 2000

1981 – 1990

 • Start project Leerlingvolgsysteem (1987)
 • Cito voert eerste Periodieke peiling van het onderwijsniveau (PPON) uit (1987)
 • Een mijlpaal: 100.000 leerlingen uit groep 8 maken de Citotoets (1990)

1991 – 2000

 • Ontwikkeling Examentester dat later overgaat in Facet
 • Introductie Leerlingvolgsysteem po voor groep 3 en 4 (1991), groep 5 en 6 (1993) en groep 7 en 8 (1995)
 • Introductie EVITA: de allereerste adaptieve taaltoets van Europa (1993)
 • Introductie computerprogramma LOVS op diskette (extern ontwikkeld, 1994)
 • Cito maakt de examens voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (1994)

Cito als kennisinstelling

Tegenwoordig leven we in een dynamische maatschappij waarin je nooit klaar bent met leren. Op school en in het bedrijfsleven blijven kinderen en volwassenen zichzelf ontwikkelen. In deze veranderde wereld is onze missie nog steeds actueel en werken we dagelijks aan producten en diensten die bijdragen aan gelijke kansen en onderwijskwaliteit. Steeds vaker profileren we ons als kennisinstelling. Want juist door de inzet van ruim 50 jaar ervaring en expertise kunnen wij die bijdrage leveren aan krachtig onderwijs. We zoeken actief verbinding met scholen, onderwijspartners, bedrijven en de maatschappij, en werken aan openheid en zichtbaarheid. We blijven met hoofd en hart werken aan de toetspraktijk van morgen. Zodat iedereen de kans krijgt de beste versie van zichzelf te worden.

Tijdlijn producten 2000 - nu

2001 – 2010

 • Introductie versie 3 Computerprogramma LOVS (intern ontwikkeld, 2001)
 • Uitgave eerste digitale toets: VISEON (2003)
 • Introductie Niveautoets voor zwakkere leerlingen (2004)
 • Introductie eerste digitale toetsen Taal voor kleuters en Ordenen, Ruimte en Tijd (2004)
 • Introductie digitale toetsen Rekenen-Wiskunde groep 3 en 4, en Techniek Theorie & Praktijk (2006)
 • Uitbreiding LVS naar speciaal (basis)onderwijs (2007 – 2008)

2011 – 2018

 • Overheidsopdracht voor Centrale examens mbo en Rekentoets vo (2011)
 • Introductie toets Verpleegkundig Rekenen (2012)
 • Overheidsopdracht voor meerjarige pilot DTT (2014)
 • Eindtoets Basisonderwijs gaat naar de overheid en heet voortaan centrale eindtoets (2015)
 • Cito gaat gericht kennisdelen, bijvoorbeeld via prototypes (2017)
 • Overdracht Diagnostische tussentijdse toetsen (DTT) aan educatieve uitgevers (2018)
In 2018 bestond Cito vijftig jaar. In die 50 jaar bouwden we unieke kennis en ervaring op. We leverden er onze bijdrage mee aan het onderwijs van gisteren en vandaag. En vanuit onze expertise leveren we graag een actieve bijdrage aan het onderwijs van morgen.

In het kader van ons 50 jaar bestaan hebben we in 2018 een jubileumboek uitgegeven. Lees het hier.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken