Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Cito

Cito: Stichting en BV

Cito is een hybride organisatie: onze organisatie bestaat uit een Stichting en een BV. Via Stichting Cito (divisie Centrale Toetsen en Examens) verrichten we onze wettelijke taak, zoals het maken van de centrale examens. De Stichting (divisie CitoLab) is ook de plek waar we onderzoek en innovatie doen op het gebied van onderwijskundig meten. Binnen Cito BV ontplooien we marktactiviteiten die passen bij onze maatschappelijke missie. Stichting Cito is 100% aandeelhouder van Cito BV.

Maatschappelijk rendement voorop

De activiteiten van Stichting Cito en Cito BV zijn strikt en transparant van elkaar gescheiden. Zowel in juridische en organisatorische, als in financiële en operationele zin. Voor alle divisies van Cito staat het maatschappelijk effect voorop. Financieel rendement is voor Cito dus geen doel op zich. We investeren de winst van Cito BV direct in onderzoek en productontwikkeling, of gebruiken deze om de continuïteit van de organisatie te borgen.

Bekijk de organisatiestructuur. Open het organogram Lees ook ons jaarverslag

Stichting en BV: onderdelen en taken

Stichting Cito

Binnen Stichting Cito werken we met twee divisies: Centrale Toetsen en Examens (CTE) en CitoLab. Dit zijn de werkzaamheden die we daar verrichten:

 • De divisie CTE is onze uitvoeringsorganisatie waar we de wettelijke toetsen en examens ontwikkelen. Hiervoor werken we nauw samen in een keten. Onze samenwerkingspartners zijn het Ministerie van OCW (opdrachtgever), het College voor Toetsen en Examens (regievoerder), DUO (examenlogistiek) en SLO (syllabi en toetswijzers). Het is onze taak om centrale examens te ontwikkelen en de resultaten te verwerken, zoals beschreven in de wet SLOA.
 • Binnen de divisie CitoLab doen we toegepast wetenschappelijk onderzoek naar onderwijskundig meten. Opgedane kennis delen we met geïnteresseerden, bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijke publicaties, artikelen, onderzoeksrapporten en software. CitoLab werkt intensief samen op het snijvlak van wetenschap (universiteiten, onderzoeksinstellingen) en praktijk (toetsuitgevers, onderwijsondersteunende instellingen en scholen).

Cito BV

In Cito BV voeren we maatschappelijke marktactiviteiten uit. Het grootste deel van onze producten en diensten is gericht op Nederlandse onderwijsinstellingen. Cito BV werkt met vier businessunits: Uitgeverij po, Uitgeverij vo, Training & advies en Toetsketens.

 • In de Uitgeverij po geven we het leerlingvolgsysteem voor het primair en speciaal onderwijs uit. Met toetsen voor de kernvakken, observatie-instrumenten voor sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek en aangepaste versies voor speciale leerlingen.
 • De Uitgeverij vo geeft de volgsystemen vo en vso/pro uit voor de onderbouw. Voor de bovenbouw geven we schoolexamens uit, waarvan de Kijk- en luistertoetsen voor de talen het meest bekend zijn.
 • Training & advies verzorgt trainingen en adviestrajecten gericht op toetsdeskundigheid, toetsanalyse en toetsorganisatie. Dit doen we voor organisaties en professionals in het vo, mbo en hbo. Maar ook voor andere toets- en examenorganisaties in binnen- en buitenland.
 • Businessunit Toetsketens ontwikkelt toetsen en examens in opdracht van derden en neemt desgewenst de toetslogistiek over. Typische klanten zijn de overheid (Staatsexamens-NT2, Inburgering), de Vereniging Hogescholen (Rekentoets Wiscat en Toelatingstoetsen Pabo) en beroeps- en brancheverenigingen.
Kennis die we opbouwen binnen de stichting, is altijd beschikbaar voor onderwijs en markt. En als die kennis leidt tot een innovatieve oplossing, delen we deze.

Governance - strikte scheiding

 • Via Stichting Cito verrichten we onze wettelijke en publieke taken.
 • Activiteiten waarvoor een markt bestaat, doen we via Cito BV.
 • Stichting Cito en Cito BV werken strikt gescheiden van elkaar.
 • Zo houden we geldstromen uit de markt en de overheid zuiver.
 • Ook voorkomen we op deze manier marktverstoring.
 • Kennis die we opbouwen binnen Stichting Cito is onder gelijke condities altijd beschikbaar voor onderwijs en markt.
 • Als die kennis leidt tot innovatieve oplossingen, delen we deze ook.
Bekijk de juridische structuur. Open het organogram

Kvk- en btw-nummers

 • Rechtspersoon: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem, kvk 09103470, btw 8082.99.566.B.01
 • Rechtspersoon: Cito B.V. te Arnhem, kvk 09151851, btw 8145.31.842.B.01
 • Rechtspersoon: Cito Evaluation Services B.V. te Arnhem, kvk 09126169, btw 8105.47.405.B.01

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken