Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie vergrootglas

Impuls Open Leermateriaal

Samenwerkingstraject met Kennisnet en vele andere onderwijsorganisaties

In 2022 kregen we vanuit het Nationaal Groeifonds een flinke subsidie voor het programma Impuls Open Leermateriaal. Samen met 16 andere onderwijsorganisaties mogen we de komende jaren een impuls geven aan het verbeteren en benutten van open leermateriaal. De bedoeling is dat er goed toegankelijke, actuele collecties van open leermaterialen komen, waarmee leraren hun onderwijs flexibeler kunnen inrichten.

Bekijk ook innovatiethema De klas van morgen

Doel: leraren ondersteunen

De initiërende partijen van het programma Impuls Open Leermateriaal zijn het Ministerie van OCW en Kennisnet. Stichting Cito is vanaf het begin bij het programma betrokken geweest, als één van de partijen in het consortium van landelijke publieke organisaties en onderwijspartijen. Ons doel? Samen met alle samenwerkingspartners een impuls geven aan beter (en beter ontsloten) open leermaterialen. Zodat leraren nog beter kunnen inspelen op de behoeften en belevingswereld van hun leerlingen én op de actualiteit.

Impuls Open Leermateriaal is een interessant project waar we als CitoLab graag bij betrokken zijn.
CitoLab-werkprogramma, 2023
Op dit moment ondersteunen we het programma bijvoorbeeld met een coördinator Kennis, kwaliteit en monitoring.
CitoLab - onderzoek Impuls open leermateriaal

Kennisnet maakte een video over het programma Impuls open leermateriaal

  Bekijk de video

  Ons doel is bereikt als we leraren nog meer kunnen ondersteunen bij de uitoefening van hun vak.

  Anneke Blok, voormalig bestuursvoorzitter Cito, bij de start van Impuls Open Leermateriaal (april 2022)

  Programma voor onderwijskwaliteit

  Het programma Impuls Open Leermateriaal heeft een aantal doelstellingen. De belangrijkste daarvan zijn onderwijskwaliteit verbeteren, kansenongelijkheid verkleinen, talenten van leerlingen tot hun recht laten komen, en de werkdruk van leraren verlagen. Het programma zelf beoogt de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, zodat leraren nog beter kunnen inspelen op de behoeften van hun leerlingen. 

  CitoLab-onderzoekslijnen

  Onze onderzoekers dragen vooral bij aan de vijfde, overkoepelende programmalijn van het programma: 'Het ontwikkelen van kennis en het verhogen van kwaliteit'. CitoLab doet dit door hoogwaardige onderzoeken uit te voeren, samen met onderzoekpartners. Deze onderzoekslijnen staan nog niet definitief vast. Vanuit CitoLab zetten we graag in op:

  • de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor open leermaterialen.
  • het ontsluiten van de opgaven van de centrale examens.
  • een onderzoek naar opgavemodellen die leerlingen kunnen ondersteunen in het leren.

  Grote samenwerkingsprojecten voor onderwijsverbetering

  Samenwerkingsprojecten voor onderwijsverbetering ontstaan regelmatig op basis van gezamenlijke subsidieaanvragen. CitoLab werkt zo mee in een aantal grote samenwerkingsverbanden. Het project Impuls Open Leermateriaal is er daar één van. 

  Medewerker aan telefoon

  Kunnen we je helpen?

  Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
  Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

  Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
  Bellen (026) 352 11 11
  E-mail klantenservice@cito.nl

  Zoeken