Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie rennen

Leervertraging in het voortgezet onderwijs (2023)

Effecten van de coronapandemie ijlen nog steeds door

Sinds 2020 doen we onderzoek naar leervertraging in het onderwijs, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 28 november 2023 zijn de resultaten van de onderzoeken naar leervertraging van leerlingen in het voortgezet onderwijs over het jaar 2023 gepresenteerd aan de Tweede Kamer in de kamerbrieven Vijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs én Voortgang Masterplan basisvaardigheden. Lees verder voor meer informatie over onze bijdragen en de links naar onze rapporten.

Resultaten leervertraging bij leerlingen onderbouw middelbare school

In onze onderzoeken analyseerden we de data van het Cito Volgsysteem Voortgezet Onderwijs (CVVO) van Cito BV. We keken naar alle resultaten vanaf het schooljaar 2018-2019 tot en met het schooljaar 2022-2023 op de toetsen: Nederlands leesvaardigheid en Nederlands woordenschat, Engels leesvaardigheid en Engels woordenschat en Rekenen-Wiskunde. De resultaten laten zien dat leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs nog steeds meer leervertraging oplopen voor Nederlands leesvaardigheid en Nederlands woordenschat en in mindere mate voor Rekenen-Wiskunde. Opvallend is de stijging in Engels woordenschat, terwijl we op Engels leesvaardigheid nu een afvlakking zien.

Vaardigheden van examenkandidaten in beeld

In het onderzoek naar leervertraging in de bovenbouw van de middelbare school lag de focus op het beoordelen van de vaardigheden van examenkandidaten én of deze vaardigheden zich herstelden tot het niveau van voor corona. Net zoals in voorafgaande jaren zien we alleen in het vak Engels een stijging van de vaardigheid ten opzichte van voor corona. De overige inhoudelijke clusters van de centrale examens laten een gemiddelde vaardigheidsdaling zien.

CitoLab - twee leerlingen maken huiswerk
We kunnen stellen dat de effecten van de coronapandemie nog steeds doorijlen. Dit laat zien dat blijvende inzet vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en Masterplan Basisvaardigheden nodig is.

Bregtje Seton, psychometrisch onderzoeker bij CitoLab

Lees meer over het Nationaal Programma Onderwijs op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken