Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie programma's

Peiling digitale geletterdheid

Digitale vaardigheden toetsen in een authentieke context

Hoe staat het met de digitale vaardigheden van leerlingen van groep 8? En hoe meet je die eigenlijk? Voor de Peiling Digitale Geletterdheid ontwierpen we een levensechte, authentieke omgeving, waarin leerlingen concreet laten zien wat ze weten en kunnen. 

Bekijk ook innovatiethema Vaardigheden voor een nieuwe wereld
CitoLab - Spacebook

Een innovatieve toetsomgeving

  • Voor de Peiling Digitale Geletterdheid ontwikkelden we een innovatieve, digitale toetsomgeving met vier modules:
  • Spacebook (social media-omgeving) en Spacegram (social media-omgeving)
  • Spacetalk (omgeving voor het maken van digitale presentaties) en Webspace (omgeving voor het bouwen van websites)
Leerlingen communiceren tijdens de toets met Suzan, en hebben het gevoel dat ze haar helpen. Maar Suzan is gewoon een chatbot die leerlingen door de toets heen leidt.

Meer lezen? Open 'De kracht van de directe meting', interview met Romy Noordhof (CitoLab-werkprogramma 2021)

Samenwerking

  • Het ontwikkelen van deze peiling voor Digitale Geletterdheid is een samenwerkingsproject tussen Universiteit Twente, Cito en KBA Nijmegen.

Het peilingsonderzoek

Twee metingen

In het peilingsonderzoek brengen we de digitale geletterdheid van groep 8-leerlingen in beeld met:

  • een authentieke toets, die bestaat uit vier verschillende modulen (Spacebook, Spacegram, Spacetalk en Webspace).
  • een onderzoek onder schoolleiders, leerkrachten en leerlingen. We gaan op zoek naar de manier waarop leerlingen hun vaardigheden leren (op school en thuis) én welke algemene en domeinspecifieke kenmerken samenhangen met digitale geletterdheid.

Twee onderzoeksvragen

De peiling geeft antwoord op twee hoofd-onderzoeksvragen:

  • We willen zicht krijgen op de leerlingprestaties én vooral op hoe deze prestaties zijn verdeeld over verschillende groepen leerlingen.
  • We willen het verband ontdekken tussen prestaties, leerling-, leerkracht- en schoolmerken. Daarbij kijken we niet alleen naar factoren in het onderwijsleerproces, maar ook buiten school. We weten namelijk dat leerlingen digitale vaardigheden voor een belangrijk deel buiten school leren.
Daarom is het zo belangrijk dat je meet wat je wilt meten: measure what matters. Met deze peiling willen we docenten verder helpen.

Meer lezen? Open 'Hoe kun je onderwijs verbeteren ....', interview met Maaike Heitink, Universiteit Twente

Opgroeien met digitale technologie

Leerlingen groeien op met digitale technologie. Ze zijn ermee vertrouwd, maar tegelijkertijd weten ze niet goed hoe alles precies werkt. Daardoor benutten ze niet alle mogelijkheden. Bovendien vinden ze vaak moeilijk de waarde of betrouwbaarheid van informatie te beoordelen. En zijn ze zich te weinig bewust van de gevolgen van wat zij zelf op het internet doen en delen. Digitale geletterdheid is cruciaal om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en -media zo’n belangrijke plaats innemen.

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is het bewust, kritisch en creatief gebruik kunnen maken van digitale technologie, digitale media en andere technologieën die nodig zijn om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse én toekomstige (kennis)maatschappij. Definitie uit 2019, Ontwikkelteam Digitale geletterdheid

Digitale vaardigheden worden nog vaak gemeten met een papieren toets. Via vragen als: "Jantje wil op deze sport en heeft deze zoekresultaten op Google gevonden. Wat nu?". Of leerlingen moeten hun digitale vaardigheden inschatten ("Hoe handig ben jij met…?"). Als je je vaardigheid niet echt kunt laten zien, doet dat afbreuk aan de validiteit.

Maaike Heitink, Universiteit Twente

CitoLab - Spacebook

Domeinen digitale geletterdheid

Het raamwerk van SLO en de bouwstenen van Curriculum.nu zijn als uitgangspunt genomen voor de toetsomgeving. Alle domeinen van Digitale Geletterdheid komen aan bod, maar de nadruk ligt op digitale informatievaardigheden. Mediawijsheid, computational thinking en ICT-basisvaardigheden nemen we mee als voorwaarden om taken te kunnen uitvoeren (zoals het verzamelen, evalueren, verwerken en presenteren van digitale informatie).

Hulp voor chatbot Suzan

In de Peiling maken leerlingen opdrachten in twee  contexten: in Spacebook of Spacegram, en in Spacetalk of Webspace. In Daarin laten ze spelenderwijs zien hoe digivaardig ze zijn in - bijvoorbeeld - een social media omgeving. Chatbot Suzan speelt in alle vier de modules een belangrijke rol. Ze begeleidt de leerlingen door de toets, maar doet dat als 'vriendinnetje' en vraagt de leerlingen continu om hulp: "Kun je mij helpen bij ....?"
De app volgt het proces van de leerling op de voet en slaat alle gegevens op. Uiteindelijk ontstaat zo een betrouwbaar beeld van de digitale vaardigheden van elke leerling.

Eén van de leukste uitdagingen bij dit project is dat we de leerling echt met de Google zoekmachine wilden laten werken en toch hun zoekgedrag wilden loggen. Meestal is data verzamelen niet het spannendste onderdeel van een project, maar dit keer wel.

Marcel Hoekstra, prototype-ontwikkelaar

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken