Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie vergrootglas

Vaardigheden voor een nieuwe wereld

'Vaardigheden voor een nieuwe wereld' is één van onze grote vier innovatiethema's. In dit thema staat de maatschappij centraal. Want: leiden we onze kinderen nu op voor banen die straks niet meer bestaan? Past het huidige curriculum voldoende bij wat de maatschappij nodig heeft? De urgentie rondom nieuwe (vak)vaardigheden in het onderwijs is niet nieuw. Want natuurlijk waren creativiteit, communicatievaardigheden en probleemoplossend vermogen er altijd al. De vraag is alleen: worden ze in het onderwijs gestructureerd aangeboden, gemeten, getoetst?

Onderzoek voor het echt anders meten van (vak)vaardigheden

Binnen dit thema richten we ons op het toetsen en meten van nieuwe (vak)vaardigheden. Daarbij verliezen we de belangrijke basisvaardigheden niet uit het oog. Want misschien kunnen we ook deze anders in beeld brengen. We gaan op zoek naar nieuwe meetmethodieken en nieuwe manieren van toetsing. Generiek om in te zetten, maar met een concreet (nieuw) meetinstrument als praktisch voorbeeld. Het gaat in dit thema om echt anders toetsen, echt anders meten, met alle complexiteit van dien.

Hoe de maatschappij en de inhoud van het onderwijs ook veranderen, we maken zichtbaar hoe leerlingen zich ontwikkelen.

CitoLab-belofte bij het innovatiethema 'Vaardigheden voor een nieuwe wereld'

CitoLab Vaardigheden voor een nieuwe wereld

Bij 'Vaardigheden voor een nieuwe wereld' onderzoeken we:

  • Hoe kunnen we (nieuwe) vaardigheden zichtbaar maken?
  • Hoe kunnen we, bijvoorbeeld, probleemoplossend vermogen meten?
  • Hoe kunnen we vaardigheden verpakken in een toets? Welke nieuwe toetsvormen zijn er?
  • Hoe kunnen we vaardigheden per leeftijdsgroep beoordelen?
  • Hoe kunnen we eigenaarschap over zulke vaardigheden bij leerlingen leggen en vergroten?
Hoe kun je inzicht geven in vaardigheden, waarbij zelfs nog geen volledige overeenstemming is over wat die vaardigheden precies inhouden?

Uit: CitoLab-meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken