Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie programma's

De waarde van data

'De waarde van data' is één van onze vier grote innovatiethema's. Het thema is geënt op nieuwe technologieën, nieuwe databronnen, nieuwe analysemogelijkheden. Want, zo stellen we in ons meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025, "nieuwe technologie biedt steeds meer mogelijkheden om andere databronnen te analyseren met andere modellen. Dat levert nieuwe typen data op, die extra betekenis kunnen toevoegen in de klas". Onder de vlag van deze innovatielijn voeren we diverse projecten uit.

Prototypes voor nieuwe onderwijsdata

Binnen het innovatiethema 'De waarde van data' willen we de reikwijdte van toetsrapportages vergroten. Daarvoor moeten we uitvinden hoe we nieuwe typen data en (nieuwe) resultaten betekenisvol kunnen overbrengen. Want hoe orden je nieuwe data? Welke betekenis hebben ze dan wel (en niet)? En wat kun je er als leraar vervolgens mee? Welke data we verzamelen, hoe we deze het beste kunnen verwerken, hoe we ze kunnen opslaan én analyseren, zijn vraagstukken die in de komende jaren onze aandacht verdienen.

Wij verfijnen rapportages zodat ze met de juiste diepgang onderwijsprofessionals verder helpen in hun dagelijks werk.

CitoLab-belofte bij het innovatiethema 'De waarde van data'

CitoLab De waarde van data

Bij 'De waarde van data' onderzoeken we:

  • Hoe kunnen we andere soorten data gebruiken?
  • Hoe kunnen we rijker rapporteren? Voor een breder publiek?
  • Hoe kunnen we technologie gebruiken en de menselijke maat behouden?
  • Hoe kunnen we de juiste data ophalen voor de rapportages/ beslissingen van morgen?
Vanzelfsprekend houden we rekening met de grenzen van privacy, dataveiligheid en andere punten die in het maatschappelijk debat naar voren komen.

Uit: CitoLab-meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken