Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie programma's

Op maat naar 2F

Toewerken naar centrale leesexamens Nederlands

Als mbo-docent heb je de taak studenten voor te bereiden op de centrale leesexamens Nederlands. Dat is een flinke uitdaging. Het eindniveau moet minimaal 2F zijn, maar bij de start zijn de verschillen tussen studenten groot. In dit onderzoeksproject ontwikkelen we een tool die helpt je hierop in te spelen. Met hulp van onze tool maak je leestaken voor je studenten die aansluiten bij concrete taken in het dagelijkse leven. Zo begeleid je ze stapsgewijs en op maat, steeds verder. En krijgt iedereen een gelijke kans.

Bekijk ook innovatiethema De klas van morgen
CitoLab - Op maat naar 2F

Taal als toegang tot kansen

  • De overheid wil dat zoveel mogelijk Nederlandse jongeren beschikken over een startkwalificatie. De Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel hiervan.
  • Als mbo-docent heb je de taak studenten voor te bereiden op de centrale leesexamens Nederlands. Een flinke uitdaging, want veel mbo-1 en -2 studenten hebben moeite om het gewenste 2F-niveau te bereiken.
  • Met Op Maat naar 2F willen we docenten helpen om dit probleem aan te pakken. ‘Wij’ zijn ITTA, Cito en ROC’s de Friese Poort en Nijmegen.

Formatieve assessmenttool

Met Op Maat naar 2F ontwikkelen we een web-based formatieve assessmenttool die docenten ondersteunt bij lees-/taalonderwijs op maat. De tool is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
De tool biedt docenten een set van 100 formatieve leestaken én een verzameling tips van best practices ter ondersteuning en inspiratie.

Het is mooi hoe we studenten en docenten kunnen helpen met het maken van levensechte toetstaken. Het is begrijpend lezen zoals je dat als beroepsbeoefenaar of burger nodig hebt.

Michiel Waltman, onderwijskundig onderzoeker

Maatwerk leveren

Formatieve evaluatie is één van de krachtigste hulpmiddelen bij onderwijs op maat. Wat betekent maatwerk? Dat docenten hun onderwijs afstemmen op de leerbehoefte van individuele studenten. Om dat te kunnen, moet je als docent weten waar de student staat, wat een haalbare eerste stap vooruit is en hoe je die het best kunt bereiken.

Motivatie verhogen

Belangrijke voorwaarden voor maatwerk zijn motivatie en betrokkenheid van de student. Die gaan omhoog wanneer studenten het nut zien van wat ze doen. Anders gezegd: je wordt meer gemotiveerd als je ervaart dat een betere leesvaardigheid je helpt bij dingen in je dagelijkse leven.

CitoLab teal

Dit is Op maat naar 2F:

  • Stelt je als docent in staat om zelf relevante leestaken te ontwerpen. Maakt het mogelijk deze taken te laten oplopen in moeilijkheidsgraad.
  • Biedt praktische handvatten voor hoe je vaststelt waar een student staat. Geeft tips voor instructie, begeleiding en feedback.
  • Helpt je de onderwijsomgeving zo in te richten dat je beter kunt communiceren over tussen- en einddoelen en hierop kunt reflecteren met collega's.

Waar staan we nu?

Op maat naar 2F is een driejarig project. Docenten van ROC Nijmegen en ROC de Friese Poort construeren de taken in de prototypetool die we ontwikkelen. Onderzoekers van ITTA en Cito volgen wat er gebeurt. We kijken wat het effect is van de tool op het handelen van docenten en op de motivatie, de self efficacy en examenresultaten van de studenten.

We werken nu aan de afronding van het project en zoeken naar mogelijkheden om de tool in te zetten in de praktijk.
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken