Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie groeien

Kansengelijkheid

Hét thema van de coronacrisis

In 2020 werd kansengelijkheid hét grote onderwijsvraagstuk in de coronacrisis. Want: zorgden de crisis en onderwijs op afstand nu wel of niet voor leerachterstanden bij - bepaalde groepen - leerlingen? Natuurlijk pakten we bij Cito het thema op vanuit onze specifieke rol. We analyseerden toetsresultaten, keken naar nieuwe manieren van data-interpretatie en leverden instrumenten om - eventuele - achterstanden in kaart te brengen. Tegelijkertijd deden we onderzoek naar definiëring en afbakening. Want wat betekenen gelijke kansen in het onderwijs eigenlijk?

We hebben het steeds maar over een overgang, maar eigenlijk wil ik een doorgaande lijn. Van groep 8 ga je gewoon naar groep 9.
Anko van Hoepen (PO-Raad) in Wat een kans!
CitoLab - podcast kansengelijkheid

Wat een kans!

Cito-podcast over gelijke kansen

Gelijke kansen. Het is een belangrijk thema voor het onderwijs én voor Cito. Maar welke factoren spelen bij kansengelijkheid een rol? Welke zijn te beïnvloeden? En hoe dan? Welke rol speelt toetsing? En wat kunnen we morgen, in de klas, al anders gaan doen? In 2021 namen we een speciale podcastserie op, waarin we gesprekken voerden over verschillende perspectieven van kansengelijkheid. 

Of luister via Podcast Addict of Apple Podcast.

De gespreksthema's

 1. Overgang van PO naar VO
 2. Differentiatie in de onderbouw van het VO
 3. Segregatie in het onderwijs
 4. Kansengelijkheid in relatie tot landelijke gebieden
 5. Interventies en kansengelijkheid
 6. Toetsing en kansengelijkheid

Cito Podcast Gelijkekansen

De gesprekspartners

 1. Anko van Hoepen (PO-raad) en Nienke Luijckx (LAKS)
 2. Eddie Denessen (Universiteit Leiden / Radboud Universiteit) en Bas Huijbers (onderwijspionier)
 3. Inge de Wolf (Universiteit Maastricht) en Jan Bakker (basisschool Sint-Jan)
 4. Imke Oosting (Trendbureau Drenthe) en Evelien van der Bok (leerkracht)
 5. Bowen Paulle (Universiteit van Amsterdam) en Carola Peters (basisschool Mozaïek)
 6. Marijke van Vijfeijken (HAN) en Anneke Blok (Cito)

Wat betekent kansengelijkheid voor jongeren?

We spraken erover met de Jongerenraad van de Gelijke Kansen Alliantie. In elke aflevering komt een van de leden aan het woord. We spraken met:

 • Cagri (over de Jongerenraad)
 • Pleun en Soukaina (over de studiekeuze na het VO)
 • Fernon en Ivy (over het Programma coaching ouders)
 • Alihan (over mijn droom-CV)
Je moet samen een professionele standaard neerzetten die het minimum is wat scholen moeten bieden.
Carola Peters (bs Het Mozaïek) in Wat een kans!

Kansengelijkheid. 12 tips die werken

Wat kun je morgen in de klas al anders doen om het verschil te maken? We vroegen het aan de leraren en wetenschappers in onze podcastserie Wat een kans!. 

De 12 tips staan nu in deze flyer. Laat je inspireren!

Samen voor krachtig onderwijs

Saskia Wools en Maartje Hilte gingen met Prima Onderwijs in gesprek over kansengelijkheid.

Open het interview (Prima Onderwijs, mei 2021)

Onderzoek: kwaliteit van docentadviezen

In 2019 verscheen het proefschrift van Kimberley Lek waarin de kwaliteit van het toetsadvies (voortvloeiend uit de centrale eindtoets) werd vergeleken met die van het docentadvies. Het onderzoek koppelde het opleidingsniveau uit beide adviezen aan het schooltype waar een leerling uiteindelijk terechtkwam en succesvol bleef. De resultaten waren genuanceerd, en gaven credits aan beide typen advies. Zo bleek de eindtoets een betere voorspeller voor succes op havo/vwo, terwijl de docent een beter advies gaf voor vmbo-leerlingen.
Een docent blijkt in het advies bewust of onbewust de sociaal-economische status van een leerling mee te wegen.
Kimberley Lek, onderwijskundig onderzoeker

Begripsbepaling

Wat is kansengelijkheid eigenlijk? Gaat het om equality? Of over equity? We maakten er een flyer over.

Cito Flyer Kansengelijkheid 4

"Kansengelijkheid is juist ook de kans om te kunnen worden wat je wilt. De kans om je potentieel te benutten, zelfs als de wereld buiten school je tegen lijkt te werken.” Aldus Cito-bestuursvoorzitter Saskia Wools (CitoLab-werkprogramma 2021)

Juist in periodes van thuis-onderwijs bleek hoezeer de thuissituaties van leerlingen een stempel drukken op hun leerontwikkeling. Het stelde ook Cito voor nieuwe vragen, want werken aan kansengelijkheid zit – zoals we altijd zeggen – in ons DNA.
Anneke Blok, voormalig bestuursvoorzitter Cito (CitoLab-werkprogramma 2021)

Gelijke kansen sinds 1968

Bij Cito leveren we onze bijdrage aan gelijke(re) kansen voor leerlingen. We doen dat via onze toetsen, onze meet- en volginstrumenten. En dat doen we al 55 jaar.

Lees hoe onze historie het werken aan kansengelijkheid weerspiegelt
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken