Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie rennen

Onderzoek naar leervertraging

Over de impact van onderwijs op afstand in coronatijd

De coronacrisis had nogal wat gevolgen voor het onderwijs. Scholen gingen op slot, leerlingen kreeg les op afstand en werkten thuis. De een onder betere omstandigheden en met meer hulp dan de ander. Welke gevolgen had de crisis op de ontwikkeling van leerlingen? Bij CitoLab deden (en doen) we regelmatig onderzoek naar de impact ervan op leerlingen en hun ontwikkeling.

Regelmatig onderzoek naar de effecten van schoolsluitingen en afstandsonderwijs in coronatijd

De afgelopen periode deden we regelmatig onderzoek naar de impact van schoolsluitingen, afstandsonderwijs en andere coronamaatregelen op leerlingen en hun ontwikkeling. We deden dat voor het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. 

De onderzoeksresultaten delen we met het onderwijs en hier op onze website.

Rapporteren over leervertraging

In 2022 zetten we met gezamenlijke onderwijsveld een belangrijke stap in een complex dossier: hoe rapporteer je over leervertraging? Inmiddels lagen er namelijk verschillende ‘corona-studies’, uitgevoerd door verschillende partijen: Cito, het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, Oxford University en anderen. In al deze studies ging het over de vraag in hoeverre afstandsonderwijs had gezorgd voor achterstanden in het leren. Maar de studies verschilden in wijze van analyseren en rapporteren. In 2022 zetten wij alle mogelijkheden op een rij om discussie te ontlokken en tot een breed gedragen ‘best practice’ te komen. Eind mei bespraken we deze bevindingen met een breed samengestelde groep: OCW, VO-raad, Universiteit Maastricht en CPB. Dat was spannend, maar de gewenste discussie ontstond. Voor ons was een belangrijk doel hiermee gehaald. 

We hebben geleerd dat je eigenlijk niet van een ‘best practice’ kunt spreken. Er zijn verschillende manieren van analyseren en rapporteren. Elke manier heeft zijn voors en tegens.

Remco Feskens, directeur CitoLab (CitoLab-werkprogramma 2023)

Onderzoek brugklassers voor Staat van het Onderwijs

Kunnen we verwachten dat deze leerlingen scoren op een pre-coronaniveau?
Uit ons onderzoeksrapport voor de Staat van het Onderwijs

Onderzoek corona en vo-leerlingen onderbouw

Globaal gezien vonden we in het vmbo en havo vaker (dat wil zeggen, bij meer domeinen of leerjaren) indicaties van corona-gerelateerde leerachterstanden dan in het vwo.
Uit ons onderzoeksrapport voor OCW

Onderzoek leergroei PO na tweede lockdown

Leerlingen in groep 4 t/m 7 zijn voor rekenen over het algemeen weer terug op het niveau van vóór de lockdown(s). De vraag is ten koste van welk onderwijsaanbod dit herstel plaatsvond.
Uit ons onderzoeksrapport

Onderzoek kernvaardigheden vo

In opdracht van het ministerie van OCW brachten we eind april 2021 de effecten van de schoolsluitingen in beeld voor vwo-, havo- en vmbo-leerlingen in het 1e, 2e en 3e jaar. We keken daarbij naar leergroei op individueel niveau en onderzochten de beheersing van vijf kernvaardigheden: Nederlands en Engels leesvaardigheid en woordenschat, en Rekenen-Wiskunde. Onze onderzoeksdata waren afkomstig uit het Cito leerlingvolgysteem voor het voortgezet onderwijs.

Onderzoek brugklassers in coronatijd

Brugklassers hadden het zwaar in coronatijd. Groep 8-leerlingen die in 2020 de overstap maakten naar het vo, stroomden in op een lager niveau en scoorden lager op toetsen voor Nederlands en rekenen-wiskunde.
Uit ons onderzoeksrapport

Onderzoek: effecten afstandsonderwijs PO

Dat zo’n periode van thuisonderwijs gevolgen heeft, is logisch. Het zou toch raar zijn als leerlingen gewoon in hetzelfde tempo waren doorgegroeid?
Kimberley Lek, onderwijskundig onderzoeker
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken