Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie support

Game-based assessment in de beroepspraktijk

In het onderwijs zien we steeds vaker elementen uit game-design terugkomen. Bijvoorbeeld door te werken met levels, badges, of zelfs volledige simulatieomgevingen waarin avatars vrij kunnen bewegen. In dit promotieonderzoek wordt gekeken in hoeverre deze elementen ook in de beroepspraktijk kunnen bijdragen aan een plezierige toetservaring. Welke game-based elementen dragen bij aan een game-beleving, maar doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de toets? Kunnen we beroepsvaardigheden inzichtelijk maken in een fantasierijke spelcontext, ook als deze niet meer lijkt op de authentieke beroepscontext? Wat vinden studenten ervan om op zo'n manier beoordeeld te worden? Dit promotieonderzoek is onderdeel van een samenwerking tussen Cito, eX:plain en Universiteit Twente.

Looptijd

Dit promotieonderzoek loopt van september 2020 tot en met september 2024.

Promovendus: Aranka Bijl

Samenwerking

In dit onderzoeksproject werken we vanuit CitoLab samen met:

  • eX:plain
  • Universiteit Twente
CitoLab - twee studenten met laptop op de bank

(Authentiek) meten van beroepsgerichte kennis en vaardigheden

  • Binnen de beroepscertificering is er een behoefte aan nieuwe manieren om beroepsgerichte kennis en vaardigheden te examineren. Serious games - games met een ander doel dan puur entertainment – lijken erg geschikt om in te spelen op deze behoefte.
  • Serious games bieden de mogelijkheid om een authentieke context na te bootsen voor het toetsen van specifieke beroepscompetenties, maar kunnen met een fantasierijke omgeving ook breed ingezet worden voor het toeten van 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Door substantiële technologische ontwikkelingen zijn er meer mogelijkheden om serious games duurzaam en (redelijk) kostenefficiënt in te zetten voor examinering.
Inmiddels zijn de eerste prototypes gebouwd: KruisPunt, Kruistocht en Kruisverhoor. Allemaal draaien ze op GameBron: de basis voor games die probleemoplossend vermogen meten. KruisPunt is de eerste game voor mbo-studenten van de opleiding 'Handhaver Toezicht en Veiligheid'. Kruistocht en Kruisverhoor hebben een meer generieke context, deze kunnen dus breder ingezet worden als meetinstrument.

Aranka Bijl over de prototypes Kruispunt, Kruistocht en Kruisverhoor

Fasering onderzoek

Met het onderzoek brengen we in kaart:

  • Hoe een game-based assessment kan bijdragen aan meer valide en betrouwbaarder examineren.
  • Welke afwegingen gemaakt moeten worden bij de ontwikkeling en implementatie.
  • Hoe er effectief gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare datastromen binnen een game-based assessment.

In 2021 zoeken we uit wat er al geschreven is over het game-based meten van vaardigheden en formuleren we ontwerpprincipes voor een te ontwikkelen spel.

In 2022 ontwikkelen en testen we de drie prototypes voor game-based assessment bij mbo-studenten.

In 2023 valideren we de drie prototypes en onderzoeken we of valide en betrouwbaar meten in een fantasierijke context mogelijk is.

Meer weten over Kruispunt, Kruistocht en Kruisverhoor?

Bekijk de prototypes
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken