Direct naar inhoud
Leerlingen primair onderwijs op schoolplein

Sociaal-emotioneel functioneren

Cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar natuurlijk wil je óók weten of je leerlingen lekker in hun vel zitten. Hoe is de sfeer in de groep? Is er sprake van pestgedrag? Dit zijn belangrijke vragen die je door eigen observaties niet altijd voldoende kunt beantwoorden. Met ons instrument Sociaal-emotioneel functioneren, onderdeel van pakket Compleet, krijg je een goed beeld van elke leerling. Ook van leerlingen die minder aandacht vragen.

Sociaal-emotioneel functioneren is een instrument waarmee de Inspectie van het Onderwijs afspraken heeft voor de monitoring sociale veiligheid. 

Problemen op het sociaal-emotionele vlak kunnen het onderwijsleerproces negatief beïnvloeden. En andersom. Daarom is het zo van belang dit goed te volgen!
Leerlingen primair onderwijs op het schoolplein

Daarom Sociaal-emotioneel functioneren

  • leerkrachtvragenlijst voor groep 3 t/m 8
  • leerlingvragenlijst voor groep 5 t/m 8
  • audio-ondersteuning voor alle leerlingen die daar baat bij hebben

Hoe ziet de afname eruit?

Het instrument bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerkrachten én leerlingen. Omdat zowel de leerling als de leerkracht vragenlijsten invullen, kun je een gesprek aangaan over de signaleringen. Hoe staan de leerlingen er zelf in en komt dat overeen met hoe je er als leerkracht naar kijkt? Dat bevordert het eigenaarschap. Soms is een gesprek niet nodig en wil je direct aan de slag met een leerling of een groep. In dat geval kun je de tips uit de handreiking gebruiken. Desgewenst kan voor een enkele leerling besloten worden tot nader onderzoek. Voor officiële diagnostiek is dit instrument niet geschikt.

  • Je kunt de vragenlijst voor leerlingen en de vragenlijst voor leerkrachten afzonderlijk inplannen in Leerling in beeld.
  • Je kunt de vragenlijsten op elk moment in het schooljaar inzetten (bijvoorbeeld één of twee keer). Je bepaalt zelf hoe je het instrument inzet en wie de vragenlijsten invult.
  • Vragenlijst leerkracht: één taak, 3 minuten per leerling.
  • Vragenlijst leerling: twee taken, ongeveer 10 minuten per taak (afhankelijk van de leessnelheid en wel/geen gebruik van verklanking).
  • Dit krijg je ook: vragenlijst voor verdiepend gesprek en handreiking met onder meer concrete tips voor handelen in de klas. Ook hierbij heeft de leerkracht de regie, maakt zelf de keuzes over wat en hoe in te zetten.

Alle afname-instructies staan in Leerling in beeld.

Dit breng je in beeld

Het instrument geeft inzicht in het zelfbeeld, welbevinden en het sociale gedrag van leerlingen. In de rapportages vind je signaalscores voor de volgende categorieën:

  • Leerlingvragenlijst

Veilige leeromgeving*, sociaal zelfbeeld, cognitief zelfbeeld, schoolbeleving, gevoel van sociale veiligheid, pro-sociaal gedrag, afwezigheid pestgedrag en gedrag tijdens de les.

  • Leerkrachtvragenlijst

Pro-sociaal gedrag, aanwezigheid pestgedrag, gedrag tijdens de les en zelfvertrouwen.

* Veilige leeromgeving is een voorwaarde voor het sociaal-emotioneel functioneren van elke individuele leerling. Daarom wordt deze categorie alleen op het dashboard getoond en niet op het Leerlingprofiel.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken