Direct naar inhoud
Leerlingen primair onderwijs

Veelgestelde vragen

Voor al je vragen over Leerling in beeld.

Werk je al met Leerling in beeld? Neem dan een kijkje in de gebruikershandleiding in Leerling in beeld onder 'Help'.

Algemeen

Is Leerling in beeld goedgekeurd als LVS?

De toetsen van Leerling in beeld voor groep 3 t/m 8 zijn goedgekeurd door Expertgroep Toetsen PO en door CvTE. Daarbij zijn alle toetsen ook goedgekeurd voor het lwoo en pro door Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. Let op: op de website van de publicatie staat ‘Leerling in beeld 3.0’, dit hoort ‘Leerling in beeld’ te zijn en is bij ze bekend.

Bestellen

Hoe bestel ik Leerling in beeld?

Bestellen is eenvoudig: via onze webwinkel bestel je een schoollicentie, geef je aan welk pakket je kiest en hoeveel leerlinglicenties je per groep nodig hebt.

Kan ik een offerte ontvangen?

Ja, dat kan zeker. Gebruik het rekenvoorbeeld onderaan de bestelpagina om snel te zien wat jouw investering wordt voor Leerling in beeld. Meer details voor jouw schoolsituatie nodig? Dan helpen onze adviseurs je graag. Stuur een mailtje naar adviespo@cito.nl, dan nemen we snel contact met je op.

Hoe bestel ik de papieren toetsen?

Zorg ervoor dat je eerst je schoollicentie, het gewenste pakket en de leerlinglicenties via onze webwinkel hebt besteld. De papieren boekjes zijn vervolgens tegen kostprijs te bestellen.

Zijn er extra kosten aan de koppeling met een LAS-systeem verbonden?

Nee, we brengen geen kosten in rekening voor de uitwisseling van gegevens met je LAS. Dit is conform de landelijke afspraken.

Welke pakketten zijn er?

We maken onderscheid tussen het pakket Basis en het pakket Compleet.

Hier lees je meer over de pakketten en verdere mogelijkheden.

Veelgestelde vraag bij overstappen op Leerling in beeld: 'Wat doen we met groep 8?

In schooljaar 2023-2024 zal groep 8 voor het eerst een doorstroomtoets maken: in februari 2024. Dit zorgt ervoor dat veel scholen dan zullen kiezen voor een B8-toetsmoment. Hoe combineer je de B8-toetsafname met de overstap naar Leerling in beeld?

1. Stap over vóór het B8-toetsmoment. Vooral handig als je ook kiest voor de Leerling in beeld-doorstroomtoets. Door de B8-afname via de Leerling in beeld-toetsen te doen, raken je leerlingen alvast bekend met deze toetsen. De opgaven van de Leerling in beeld-doorstroomtoets (zowel digitaal adaptief als papier) zijn vergelijkbaar met die van het nieuwe LVS.

2. Stap over ná het B8-toetsmoment. Handig als je liever nog de LVS 3.0-toets voor groep 8 wilt afnemen of in die periode nog geen tijd hebt om de overstap te maken en het systeem te leren kennen.

Goed om te weten:

 • Wanneer je met jouw school de overstap maakt naar Leerling in beeld, ga je direct met alle groepen over. Na de overstap kun je dus geen B8-afname meer doen met de LVS 3.0-toetsen, ook niet via het LAS.

 • Bij het bestellen van je Leerling in beeld-licentie kies je zelf je overstapmoment. Je kunt je licentie dus ruim voor je daadwerkelijke overstap bestellen.

 • Met Leerling in beeld behoud je een doorgaande vaardigheidslijn. De doorlopende lijn van LVS 3.0 naar de Leerling in beeld-toetsen zorgt ervoor dat er geen trendbreuk ontstaat.

 • Je kunt de toetsen van Leerling in beeld het hele jaar door afnemen. Wij stellen een begin-, medio-, en eindnormering voor je beschikbaar. Het is aan jouw school om te bepalen hoe vaak je wilt toetsen en wanneer je wilt toetsen. Zie ook cito.nl/afnamekalender

Afname

Hoe flexibel is Leerling in beeld? Past het ook bij mijn school?

In het nieuwe LVS maak jij de keuzes. Over hoe je toetst, wanneer je dat doet en ook over wat je precies in kaart wilt brengen. Leerling in beeld is er in twee smaken: Basis en Compleet. Met het basispakket breng je de groei van jouw leerlingen op de kernvakken in beeld. Het complete pakket biedt daarnaast ook verdiepende instrumenten en de mogelijkheid om ook de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen.

Kan ik op papier en digitaal toetsen?

Bij Leerling in beeld kies je zelf of je de toetsen afneemt op papier of digitaal of een combinatie daarvan. Toets je op papier dan bestel je ook de boekjes (tegen kostprijs). In deze blog lees je meer over op papier of digitaal toetsen.

Lees meer over Leerling in beeld

Zijn de digitale toetsen anders qua inhoud dan de papieren toetsen?

De digitale toetsen voor de drie kernvakken worden jaarlijks iets vernieuwd, waardoor deze qua inhoud verschillen van de papieren toetsen. Omdat we werken met onderliggende vaardigheidsschalen, heeft dat geen consequenties voor bijvoorbeeld de rapportages die de ontwikkeling van de leerling weergeven.

Lees meer over de toetsen van Leerling in beeld en blader door een inkijkexemplaar.

Welke verdiepende instrumenten zijn er?

Het is mogelijk om naast de korte basistoets voor alle leerlingen een verdiepend instrument te gebruiken voor enkele leerlingen. In Leerling in beeld download je eenvoudig een verdiepend gesprek dat bestaat uit een stappenplan met vragen. Of je zet Groeimeter in om te kijken welke leerdoelen ze wel of niet beheersen. Dit geeft je handvatten bij het verder diagnosticeren. Naast de verdiepende gesprekken beschik je binnen Leerling in beeld over deze verdiepende en verbredende instrumenten en toetsen:
Digitaal: Groeimeter, Rekenen-Basisbewerkingen, Sociaal-emotioneel functioneren en Executieve functies. 
Op papier: Begrijpend Luisteren
Op papier én digitaal beschikbaar: Woordenschat en Engels

Waarom is Begrijpend lezen nu wel auditief ondersteund?

Bij Leerling in beeld zijn de toetsen Begrijpend lezen ook digitaal beschikbaar. Dat voorzag in de mogelijkheid om de toetsen te voorzien van een auditieve ondersteuning, waardoor we een gestandaardiseerde afname kunnen faciliteren. Ons advies blijft om heel terughoudend te zijn in het aanbieden van de auditieve versie, omdat je niet meer zuiver de vaardigheid in begrijpend lezen meet en de normering niet meer kunt gebruiken. We adviseren de auditieve versie uitsluitend te gebruiken voor leerlingen met een dyslexieverklaring die in het VO ook recht hebben op deze ondersteuning. Ons advies is goed te documenteren dat de voorgelezen versie is afgenomen, zodat de uitkomsten goed geïnterpreteerd kunnen worden. De uitslag is immers niet meer te vergelijken met de landelijke groep. Het geeft je wel een indicatie van het tekstbegrip van de leerling door de jaren heen.

Hoe zit het met de tekstlengtes bij Begrijpend lezen in Leerling in beeld?

De toetsen Begrijpend lezen van Leerling in beeld bevatten - net als de toetsen Begrijpend lezen van LVS 3.0 - allerlei soorten teksten. Wat die teksten betreft, stellen we strenge eisen aan: verhoudingen tussen de tekstsoorten; diversiteit van tekstgenres; diversiteit van tekstonderwerpen; variatie tekstlengte (afwisseling van korte met langere teksten). Hiermee bereik je dat de toetsen goed aansluiten bij het leesaanbod waarmee kinderen in hun dagelijks leven in aanraking komen, dat de toets aantrekkelijk is door de diversiteit en dat kinderen niet worden benadeeld of bevoordeeld vanwege voorkennis over een onderwerp. De toetsen van Leerling in beeld zijn in co-creatie met het onderwijsveld ontwikkeld, waarbij we alle wensen van het onderwijsveld telkens hebben afgewogen op basis van inhoudelijke gronden. Een veelgehoord geluid was dat men bepaalde teksten uit de LVS 3.0-toetsen te lang vond. In combinatie met de keuze voor kortere toetsen vanwege de toetslast, hebben we ervoor gekozen om de maximale lengte van de teksten iets te verkleinen. Dit betekent dat de nieuwe toetsen Begrijpend lezen in Leerling in beeld nog steeds lange teksten bevatten, maar dat de langste teksten iets korter zijn dan die van de LVS 3.0-toetsen. Er is nog steeds veel variatie in teksten, onder meer dus wat betreft de lengte hiervan. Cito meet de leesvaardigheid van leerlingen zo op een zo efficiënt mogelijke manier en komt tegemoet aan behoeften die spelen binnen het onderwijs, zónder in te leveren op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument. De toetsen Begrijpend lezen van Leerling in beeld zijn uitstekend geschikt om de leesvaardigheid van leerlingen te meten.

Hoe houdt Leerling in beeld rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften?

Bij het maken van al onze LVS-toetsen houden wij hier al direct rekening mee. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

 • De samenwerking met leerkrachten uit het s(b)o.
 • De korte en concrete dicteezinnen, waarbij we de ik-vorm, gebiedende wijs en vraagzinnen vermijden.
 • Toetsen op maat is mogelijk.
 • Opgavenboekjes op A4-formaat, met overzichtelijke lay-out.
 • Je werkt waar het mogelijk is met dezelfde materialen voor álle leerlingen. Waar nodig werk je met eigen versies voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Meer lezen over de cluster1-versies van Leerling in beeld

Staan de afnameperiodes vast?

Het afnemen van de toetsen van Leerling in beeld kan op elk moment. Je kunt de toetsen het hele jaar door afnemen. We stellen een begin-, medio- en eindnormering voor je beschikbaar. Het is aan jouw school om te bepalen hoe vaak je wilt toetsen en wanneer je wilt toetsen. Ook goed om te weten: de toetsen van Leerling in beeld zijn af te nemen op alle gangbare devices (Chromebooks, iPad en Windows PC).

Lees meer over de focus op groei

Is er audio-ondersteuning mogelijk bij de toetsen?

Ja, er zijn verschillende vormen van audio-ondersteuning mogelijk. 
- Bij Rekenen-Wiskunde wordt de audio automatisch afgespeeld bij M3, E3 en M4. Vanaf E4 is het niet meer automatisch en kan de leerling zelf kiezen of de opgaven voorgelezen worden of niet.
- Bij Taalverzorging wordt bij het onderdeel 'Spelling niet-werkwoorden' de audio automatisch afgespeeld (noodzakelijk, want dictee-opgaven). Bij de andere onderdelen (Spelling werkwoorden en Leestekens) is de audio optioneel, vergelijkbaar met Rekenen-Wiskunde: de leerling kiest zelf of de opgaven voorgelezen worden.
- Bij Begrijpend lezen zijn er van elke toets twee varianten: een reguliere versie zonder audio-ondersteuning en een versie voor dyslectische leerlingen met audio-ondersteuning. De leerkracht kiest welke leerlingen de versie met audio-ondersteuning krijgen. Bij de versie met audio-ondersteuning worden zowel de teksten als de vragen voorgelezen. Ons advies blijft om heel terughoudend te zijn in het aanbieden van de auditieve versie. We adviseren deze uitsluitend te gebruiken voor leerlingen met een dyslexieverklaring die in het VO ook recht hebben op deze ondersteuning. Houd er rekening mee dat je niet meer zuiver de vaardigheid in begrijpend lezen meet en de normering niet meer kunt gebruiken.

Toetsen op maat en digitaal adaptief toetsen, hoe zit dat?

Hoe ‘op maat’ zijn de digitale adaptieve toetsen? Hoe toets je op maat met de toetsen van Leerling in beeld? Je leest er alles over op deze pagina.

Waarom bevatten de Leerling in beeld-toetsen opgaven uit LVS 3.0?

De toetsen van Leerling in beeld bevatten een groot aantal opgaven vanuit de LVS 3.0-toetsen. Dit varieert per toets, maar kan oplopen tot twee derde van de opgaven. Leerling in beeld is ontwikkeld tijdens Covid-19, waardoor het lastig was om voldoende nieuwe opgaven op te nemen in onze normeringsonderzoeken. Daarbij wilden we graag dezelfde vaardigheidsschaal als de LVS 3.0-toetsen aanhouden, zodat er geen trendbreuk zou ontstaan. Om die redenen hebben we besloten om opgaven van de LVS 3.0-toetsen mee te nemen naar Leerling in beeld.
Ondertussen zijn we bezig met het vernieuwen van de toetsen. Nieuwe toetsen maken van goede kwaliteit kost tijd, daarom gebeurt dit in fases. Vanaf schooljaar 2026-2027 kun je nieuwe toetsen verwachten voor groep 3 t/m 5. Het jaar daarop volgen de toetsen voor groep 6 t/m 8.

Wees je er dus van bewust dat LVS 3.0-opgaven overeen kunnen komen met die van Leerling in beeld.

Hoe vul ik de vragenlijsten samen met mijn duopartner in voor de instrumenten Sociaal-emotioneel functioneren en Executieve functies?

Als je de vragenlijsten samen met je duopartner wilt invullen, dan raden we aan om gezamenlijk achter de computer te gaan zitten en hier eventueel een online meeting voor in te plannen.

Waarom zijn sommige toetsvragen zo moeilijk?

Dat horen we vaker. En dat leerlingen ‘dit nog helemaal niet aangeboden hebben gekregen’. Belangrijk is het te weten dat onze LVS-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en geen beheersingstoetsen. De toets meet hoe vaardig een leerling is in bijvoorbeeld Rekenen-Wiskunde, Spelling of Begrijpend lezen. Oefenen voor een toets of de inhoud van de toets verwerken in het aanbod? Niet doen! Je maakt van onze vaardigheidstoetsen dan beheersingstoetsen, en daarnaast geeft dit een negatief effect op de houdbaarheid van de normering.

Technisch

Wat zijn de systeemvereisten voor het gebruik van Leerling in beeld?

Voor het gebruik van Leerling in beeld via het nieuwe Cito platform hebben we de systeemvereisten voor je op een rij gezet. Deze vereisten gelden voor het plannen van de toetsen, afnemen van de toetsen en het gebruik van de rapportages.

Natuurlijk hopen we dat je geen problemen zult ondervinden tijdens de afname. Mocht dat toch het geval zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Zijn de toetsen ook af te nemen op Snappet?

Nee, de digitale toetsen van Leerling in beeld zijn niet af te nemen via Snappet.

Gaan alle gegevens van LVS 3.0 mee in het online platform om geen trendbreuk te krijgen?

Maak je nu gebruik van het Computerprogramma LOVS voor het invoeren van de gemaakte toetsen, dan zorgen wij ervoor dat de data in de nieuwe omgeving van Leerling in beeld komen. Indien je momenteel grotendeels of helemaal in je LAS invoert, zorgen wij samen met het LAS voor de migratie. Je geeft ons dan zelf de opdracht hiervoor.

Is er een koppeling met ParnasSys mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Via een DULT-koppeling wordt het berekende vaardigheidsniveau en het functioneringsniveau van alle papieren en digitale toetsen van Leerling in beeld automatisch doorgegeven aan het LAS.

Komen er in de toekomst nog meer versies van Leerling in beeld?

Met Leerling in beeld is er in de toekomst geen sprake van ‘nieuwe generaties’. Je betaalt jaarlijks een bedrag per school en per leerling, en daarbij zorgen wij dat je altijd met de meest actuele inhoud en functionaliteit werkt. Je hoeft dus nooit meer over te stappen op een nieuwe generatie van het LVS; Leerling in beeld groeit met jou en je leerlingen mee.

Rapportages

Hoe zien de rapportages eruit?

Het nieuwe LVS Leerling in beeld biedt je een nieuw, online platform waarin je gaat plannen, afnemen en analyseren. Binnen deze online omgeving vind je ook nieuwe rapportages, op verschillende niveaus. Alle gewenste informatie zie je telkens zo veel mogelijk in één overzicht gepresenteerd. Alles draait om groei bij de rapportages van het nieuwe LVS Leerling in beeld.

Kun je in het groepsoverzicht (bijvoorbeeld M7) zien welke toetsen de leerlingen gemaakt hebben en welke normering hierbij hoort, afgezet tegen het toetsmoment?

In de rapportages kun je voor verschillende weergaven kiezen. In het groepsrapport kun je in de bijbehorende tabel zien welke toetsen de leerlingen gemaakt hebben. Je ziet in de modus I-V standaard de normering op het afnamemoment, bijvoorbeeld M7 (dus V op M7). Kies je de expertversie? Dan kun je ook zien wat het niveau is op de toets die de leerling gemaakt heeft (III op M6).

Lees meer over de nieuwe rapportages

Waarom kan ik de antwoorden van de leerlingen op de vragenlijsten van Sociaal-emotioneel functioneren of Executieve functies niet inzien?

Daar is bewust voor gekozen: de antwoorden van de leerlingen kunnen niet worden ingezien zodat leerlingen zich vrij voelen om een eerlijk antwoord te geven.

Waarom is er voor de instrumenten Sociaal-emotioneel functioneren en de Executieve functies geen rapportage op groepsniveau beschikbaar (dus op klasniveau, niet op jaargroep)?

Dit is nu nog niet beschikbaar. We inventariseren op het ogenblik de wensen voor doorontwikkeling. Blijf je wensen vooral delen via klantenservice@cito.nl of via de Facebook-groep Leerling in beeld.

Welke resultaten van het instrument Sociaal-emotioneel functioneren worden meegestuurd in de Monitor Sociale Veiligheid?

De categorieën Schoolbeleving, Veilige leeromgeving en Gevoel van sociale veiligheid worden gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs.

Hoe kan het dat de toetsresultaten niet overeenkomen met mijn beeld? / Zijn de toetsen moeilijker?

De nieuwe LVS-toetsen van Leerling in beeld zijn qua niveau vergelijkbaar met de LVS 3.0-toetsen, maar zijn korter. We zien dat sommige scholen de toetsresultaten van Leerling in beeld invoeren onder de 3.0-toetsen, qua aantal goed of fout. Dat is niet de bedoeling, want doordat de toetsen van Leerling in beeld korter zijn, klopt het resultaat niet. Niet invoeren onder ‘3.0’ dus, zowel niet wanneer je in Leerling in beeld werkt als wanneer je in ParnasSys werkt.

Hoe kan het dat leerlingen hetzelfde aantal fouten hebben, maar een ander vaardigheidsniveau?

Als je digitaal toetst of op opgaveniveau de foute antwoorden invoert, dan kan Leerling in beeld rekening houden met het gewicht van de opgave. De ene leerling heeft relatief makkelijkere opgaven goed gemaakt en de andere leerling heeft relatief moeilijkere vragen goed gemaakt. Beide leerlingen kunnen dan hetzelfde aantal fouten hebben, maar hebben toch een andere vaardigheidsscore.

Hoe wordt het verwacht toetsadvies berekend?

We bepalen het verwacht toetsadvies aan de hand van de resultaten die leerlingen aan het eind van groep 7 behalen op de Leerling in beeld-toetsen Rekenen-Wiskunde, Begrijpend lezen en Taalverzorging. Bij Taalverzorging moeten ‘spelling niet-werkwoorden’, ‘spelling werkwoorden’ en ‘leestekens’ op hetzelfde niveau worden getoetst.

Voorwaarde hierbij is dat leerlingen voor al deze vaardigheden een toets hebben gemaakt op minimaal E6-niveau. Op deze resultaten passen we een weging toe, net als bij de doorstroomtoets. Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen tellen bijvoorbeeld zwaarder mee dan Taalverzorging. Die scores voorspellen beter waar een leerling succesvol terechtkomt in het voortgezet onderwijs.

Waarom is het verwacht toetsadvies altijd een dubbel advies?

De brede adviescategorieën voor het toetsadvies zijn vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel hiervan is kansrijke advisering. Voor het verwacht toetsadvies op het E7-moment houden wij dezelfde brede adviescategorieën aan:

 • pro/vmbo bb;
 • vmbo bb/vmbo kb;
 • vmbo kb/vmbo gl-tl;
 • vmbo gl-tl/havo;
 • havo/vwo en
 • vwo.

Meer informatie hierover vind je in de Handreiking schooladvisering van de Rijksoverheid.

Sluit het verwacht toetsadvies E7 aan bij het toetsadvies op de doorstroomtoets?

Ja, over de gehele populatie sluiten beide adviezen goed op elkaar aan. Cito heeft dit onderzocht door de E7-resultaten van een grote groep leerlingen te vergelijken met hun toetsadvies op de doorstroomtoets in groep 8.

Voor een individuele leerling kan er wel verschil zitten tussen beide toetsadviezen. De doorstroomtoets wordt vaak beter gemaakt omdat leerlingen en hun ouders meer belang hechten aan deze toets. Daarnaast kan er in een half jaar tussen E7 en M8 nog veel gebeuren, waardoor een leerling op de doorstroomtoets anders scoort dan op de LVS-toets.

Hoe kan ik het verwacht toetsadvies interpreteren?

Het verwacht toetsadvies is bepaald op basis van toetsresultaten tijdens het E7-moment. Het is belangrijk om het verwacht toetsadvies te zien als een stukje van de puzzel die jij zelf legt om tot het voorlopig schooladvies te komen.

Komt het verwacht toetsadvies overeen met jouw beeld van de leerling? Dan kun je het verwacht toetsadvies zien als een objectief resultaat dat jouw beeld ondersteunt. Handig bij oudergesprekken! Wijkt het verwacht toetsadvies af van jouw beeld van de leerling? Dat kan. In je eigen voorlopig schooladvies neem je uiteindelijk veel meer mee dan het verwacht toetsadvies uit Leerling in beeld. Meer hierover vind je in de Handreiking schooladvisering van de Rijksoverheid.

Daarnaast is het ook goed om te kijken naar de resultaten in Leerling in beeld: heeft de leerling een disharmonisch profiel, liggen de toetsresultaten op het E7-moment in de verwachte ontwikkelingslijn, heb jij gekozen voor een enkelvoudig advies? Deze informatie kan je helpen om te bepalen hoe dit puzzelstukje in het geheel past.

Instappen

Hoe kan ik over-/instappen?

Instappen is heel gemakkelijk. Als je kiest voor Leerling in beeld, ga je eigenlijk direct met alle groepen over. Zo krijg je direct de nieuwe rapportages voor groep 3 tot en met 8. De nieuwe toetsen en verdiepende instrumenten zijn beschikbaar voor groep 3 tot en met 8 (Begrijpend Lezen, Spelling/Taalverzorging en Rekenen-Wiskunde). De doorlopende lijn van LVS 3.0 naar de Leerling in beeld-toetsen zorgt ervoor dat er geen trendbreuk ontstaat. Je behoudt dus een doorgaande vaardigheidslijn. En leerlinggegevens en eerdere toetsdata worden altijd automatisch overgezet.

Meer lezen over instappen.

Is gefaseerd overstappen nodig om een trendbreuk te voorkomen?

Nee, dat hoeft niet. De resultaten van de LVS-toetsen 3.0 en Leerling in beeld zijn met elkaar te vergelijken. Hierdoor behoud je de doorgaande lijn en blijf je jouw leerlingen en groepen volgen zonder trendbreuk.

Wat is het verschil tussen methodetoetsen en LVS-toetsen, zoals die van Leerling in beeld?

De toetsen van Leerling in beeld zijn methodeonafhankelijke toetsen en brengen één of twee keer per jaar in beeld wat de leerling weet en kan. Methodeonafhankelijke toetsen zijn vaardigheidstoetsen, wat betekent dat er opgaven van verschillende niveaus in de toets zitten, zowel makkelijke opgaven als moeilijke opgaven. Zo kan een leerkracht het verschil bepalen tussen zwakkere, gemiddelde en sterkere leerlingen. Deze toetsen meten het niveau van een leerling ten opzichte van andere leerlingen of ten opzichte van een eerdere afname. Omdat de toetsen gebruikt worden om een leerling te volgen, worden de toetsen ook wel volgsysteemtoetsen genoemd. Leerling in beeld is een leerlingvolgsysteem dat je helpt om de groei van je leerlingen op een objectieve manier te volgen. Dat ligt anders bij methode gebonden toetsen, de toetsen die bij een lesmethode horen. Dit zijn beheersingstoeten die nagaan of de leerling de (recent aangeboden) lesstof uit de methode beheerst. Bij een methodeonafhankelijke toets hoeven leerlingen niet alles goed te maken zoals bij een methode gebonden toets.

Tot wanneer is LVS 3.0 te gebruiken?

Leerling in beeld (via het nieuwe Cito platform) vervangt uiteindelijk LVS 3.0 én het Computerprogramma LOVS.

>Meer details en data vind je in de uitgaveplanning

Veelgestelde vraag bij overstappen op Leerling in beeld: 'Wat doen we met groep 8?'

In schooljaar 2023-2024 zal groep 8 voor het eerst een doorstroomtoets maken: in februari 2024. Dit zorgt ervoor dat veel scholen dan zullen kiezen voor een B8-toetsmoment. Hoe combineer je de B8-toetsafname met de overstap naar Leerling in beeld?

1. Stap over vóór het B8-toetsmoment. Vooral handig als je ook kiest voor de Leerling in beeld-doorstroomtoets. Door de B8-afname via de Leerling in beeld-toetsen te doen, raken je leerlingen alvast bekend met deze toetsen. De opgaven van de Leerling in beeld-doorstroomtoets (zowel digitaal als papier) zijn vergelijkbaar met die van het nieuwe LVS

2. Stap over ná het B8-toetsmoment. Handig als je liever nog de LVS 3.0-toets voor groep 8 wilt afnemen of in die periode nog geen tijd hebt om de overstap te maken en het systeem te leren kennen. Materialen voor LVS 3.0 kun je hier bestellen.

Goed om te weten:

 • Wanneer je met jouw school de overstap maakt naar Leerling in beeld, ga je direct met alle groepen over. Na de overstap kun je dus geen B8-afname meer doen met de LVS 3.0-toetsen, ook niet via het LAS.
 • Bij het bestellen van je Leerling in beeld-licentie kies je zelf je overstapmoment. Je kunt je licentie dus ruim voor je daadwerkelijke overstap bestellen.
 • Met Leerling in beeld behoud je een doorgaande vaardigheidslijn. De doorlopende lijn van LVS 3.0 naar de Leerling in beeld-toetsen zorgt ervoor dat er geen trendbreuk ontstaat.
 • Je kunt de toetsen van Leerling in beeld het hele jaar door afnemen. Wij stellen een begin-, medio-, en eindnormering voor je beschikbaar. Het is aan jouw school om te bepalen hoe vaak je wilt toetsen en wanneer je wilt toetsen. Zie ook cito.nl/afnamekalender.

Ondersteuning

Zijn er trainingen ter ondersteuning?

Ja, bekijk hier het volledig vernieuwde aanbod, met praktijkgerichte trainingen.

Vervolgonderwijs

Hoe krijg ik een advies over het vervolgonderwijs in Leerling in beeld (/Is er nog een Entreetoets)?

Om het verwachte toetsadvies te krijgen over het vervolgonderwijs hoef je met Leerling in beeld geen aparte Entreetoets meer af te nemen. Het advies is namelijk gewoon onderdeel van het E7-toetsmoment. Het werkt eenvoudig:
- Als je bij de leerlingen van groep 7 tijdens het E-moment in mei/juni de toetsen Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging afneemt, genereert Leerling in beeld automatisch een verwacht toetsadvies voor het best passend vervolgonderwijs. Voorwaarden zijn wel dat de leerlingen de toetsen voor deze drie vaardigheden maken én dat deze toetsen van het niveau E6, M7, E7 of B8 zijn.
- Het verwachte toetsadvies komt vanaf half mei beschikbaar in het Groepsoverzicht en het Leerlingprofiel.
- Dit verwachte toetsadvies kun je gebruiken als onafhankelijke informatiebron naast je eigen inzichten, om zelf een voorlopig schooladvies op te stellen.
- Je bepaalt als school zélf of je dit advies zichtbaar maakt op het Leerlingprofiel om te delen met ouders.
Start je dit schooljaar met Leerling in beeld? Dan hoef je dus geen Entreetoets meer af te nemen. Het verwachte toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs komt automatisch beschikbaar in Leerling in beeld.

Lees meer over het verwachte toetsadvies voor best passende vervolgonderwijs

Is er een Leerling in beeld - doorstroomtoets PO?

Ja, papier en adaptief digitaal. De Leerling in beeld - doorstroomtoets van Cito BV is goedgekeurd door de onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO en door de minister toegelaten als doorstroomtoets. <Lees meer over de Leerling in beeld - doorstroomtoets

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken