Direct naar inhoud

Veelgestelde vragen

Rapportages

Heeft Leerling in beeld een bovenschoolse rapportage?

We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuwe rapportage voor besturen en scholen die overgaan naar Leerling in beeld. Op dit moment zijn er nog geen voorbeelden van rapportages beschikbaar voor besturen. De rapportages op schoolniveau kun je bekijken via het inkijkexemplaar.

Hoe kunnen wij als kwaliteitsteam inzicht krijgen in het programma van de scholen?

De resultaten van Leerling in beeld kunnen helaas niet bekeken worden door besturen. Als tussenoplossing kunt u een account in Basispoort aanmaken voor Leerling in beeld. We hopen snel meer te vertellen over hoe uw bestuur de scholen bovenschools kunt volgen die de Leerling in beeld-toetsen hebben afgenomen.

Afname

Wat is de overweging tussen papier en digitaal afnemen voor scholen?

Met digitaal toetsen is er geen nakijkwerk en zijn de rapportages direct beschikbaar. Behalve tijdwinst levert digitaal toetsen ook andere voordelen op, zowel voor de leerlingen als voor de school. Denk aan gemak, toetsen op maat (adaptief), geavanceerde rapportagemogelijkheden, etc. Hierbij een aantal tips voor scholen die de keuze moeten maken tussen digitaal of op papier toetsen:

  • Kijk goed naar je eigen groep en je leerlingen: zijn ze digitaal vaardig genoeg om de toetsen digitaal te maken? Kies voor de papieren variant als dit nog niet het geval is.

  • Neem bij je keuze de normale werkwijze mee op jullie school, in jouw klas en voor specifieke vakken. Werken leerlingen voor bijvoorbeeld Begrijpend lezen altijd met papieren boeken? Dan sluiten de papieren toetsen beter aan bij jullie onderwijs. Werken jullie met een volledig digitale rekenmethode? Dan passen de digitale toetsen daar waarschijnlijk het beste bij.

  • Zorg bij de digitale afnames voor dezelfde afspraken als bij de papieren afnames, zodat de leerlingen werken op de manier die je normaalgesproken verwacht. Stimuleer bijvoorbeeld het gebruik van kladpapier, wijs ze erop dat het niet om de snelheid gaat maar dat ze goed over hun antwoord nadenken, laat ze hun antwoorden terugkijken wanneer de toets vrije navigatie toestaat.

Is het mogelijk om groep 8 de B-versie te laten toetsen in Leerling in Beeld?

Ja, dat is mogelijk. De B8-toetsen kunnen scholen tijdens de B-afname afnemen. Deze loopt vanaf het begin van het schooljaar tot 1 december.

Technisch

Hoe werkt de koppeling van Leerling in beeld met ESIS of ParnasSys?

De koppeling tussen Leerling in beeld en Esis/ParnasSys is door middel van een DULT-koppeling met Basispoort als tussenstation. Met de DULT-koppeling worden alle leerlinggegevens uit het LAS (Esis/ParnasSys) automatisch doorgezet naar Leerling in beeld en worden alle toetsresultaten vanuit Leerling in beeld automatisch doorgezet naar Esis/ParnasSys. Een DULT-koppeling kunnen scholen aanvragen bij hun LAS-aanbieder. Vanuit Cito is deze geheel gratis.

Vraagt administratie van leerlinggegevens voor SO/SBO bepaalde extra (velden) invoer voor de scholen in het LAS?

Indien de instellingen in ParnasSys met een 'S' voor Speciaal Onderwijs ingesteld staan dan passen onze rapportages zich aan op het Speciaal Onderwijs.

Trainingen

Is er een trainingsaanbod voor Leerling in beeld?

Ja, bekijk hier het volledig vernieuwde aanbod, met praktijkgerichte trainingen voor onderwijsteams.

Doorstroomtoets

Wat is er bekend over de Leerling in beeld-doorstroomtoets?

De Leerling in beeld-doorstroomtoets sluit aan op Leerling in beeld, zoals vergelijkbare opgaves. De Leerling in beeld-doorstroomtoets is goedgekeurd door de Expertgroep toetsen PO. Je leest op deze pagina meer over de Leerling in beeld-doorstroomtoets.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken